Navigacija

Gordana Đoković
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
PDF

UDK: 014.3KNJIŽENSTVO"2011/2019"
050:305-055.2KNJIŽENSTVO

Stručni rad

Bibliografija časopisa Knjiženstvo od 2011. do 2019. godine

Bibliografija obuhvata popis svih radova objavljenih u časopisu Knjiženstvo u periodu od 2011. do 2019. godine. Posle kratke uvodne bibliografske studije sledi bibliografija podeljena u dve tematske celine sređene hronološkim redosledom. Sastavni deo bibliografije čine i temeljno urađeni i azbučnim redosledom sređeni registri: naslova, autora i predmeta.

Ključne reči:

Časopis Knjiženstvo, bibliografija, jubilej

O bibliografiji

Bibliografija časopisa Knjiženstvo urađena je povodom objavljivanja desetog, jubilarnog, broja časopisa, sa ciljem da se naučnoj i stručnoj javnosti na jednom mestu prikaže kontinuitet i tematska orijentacija časopisa. Bibliografija obuhvata devet brojeva časopisa, od broja 1 (2011. godine), do broja 9 (2019. godine) i čine je dve tematske celine. U prvoj celini bibliografski su opisani članci iz tri rubrike: Teorija u žiži/U žiži teorije, Ženska književnost i kultura i Bibliografija. Članci objavljeni u okviru rubrika Intervju i Prikazi, bibliografski su popisani u okviru druge tematske celine.

Bibliografska građa u prvoj celini, koja broji 129 bibliografskih jedinica, razvrstana je hronološki, pa u okviru toga azbučno po prezimenu autorke ili autora. Bibliografske jedinice opisane su jezikom i pismom članka i obrađene prema međunarodnom standardu za bibliografski opis sastavnih delova publikacije – ISBD(CP). Uz bibliografski opis urađena je i stručna klasifikacija na osnovu Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), pa je sadržina svakog članka razumljiva svim poznavaocioma ovog klasifikacionog jezika. Sve odrednice ispisane su ćiriličnim pismom bez obzira na jezik i pismo opisane bibliografske jedinice. Za prezimena i imena stranih autora u individualnoj odrednici izvršena je fonetska transkripcija dok se etimološki oblik imena autora može videti u autorskom registru. Bibliografiju prate sledeći registri: naslova, autora i predmeta. Autorski registar je organizovan prema azbučnom redosledu prezimena autora zastupljenih u bibliografiji. Imena stranih autora data su u transkribovanom obliku, dok je etimološki oblik imena prikazan u okrugloj zagradi. Naslovi svih članaka popisani su u registru naslova i raspoređeni u dve celine, prvo su azbučnim redosledom sređeni svi naslovi na ćiriličnom pismu, a potom su abecednim redosledom sređeni svi naslovi na latiničnom pismu. Predmetni registar omogućava čitaocima da steknu uvid u sadržaj i teme obrađenih članaka predstavljenih predmetnim odrednicama i pododrednicama, sređenih leksikografski azbučnim redosledom. U predmetnom registru su grupisani i objedinjeni svi članci o jednom predmetu, ličnosti ili geografskom području. Sve predmetne odrednice i pododrednice u predmetnom registru predstavljene su na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, sa izuzetkom poslednje tri koje predstavljaju izvorni naslov opisanog časopisa.

U okviru druge tematske celine primenjen je nešto drugačiji princip razvrstavanja građe. Bibliografska građa broji 69 bibliografskih jedinica razvrstanih hronološki u okviru pojedinačnih rubrika uz izostavljanje klasifikacione oznake. Drugu celinu prati samo registar autora, sređen azbučno prema prezimenu autora.

 

RUBRIKE: Ženska književnost i kultura, Teorija u žiži/U žiži teorije i Bibliografije

1.

BEČANOVIĆ-Nikolić, Zorica

Paradoksi hibridnosti, orijentalizma (balkanizma) i subalternosti u romanu Nove Jelene Dimitrijević / Zorica Bečanović Nikolić // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.41.09-31 Dimitrijević J.

2.

VRANEŠ, Aleksandra

Multiculturalism and Social Otherness = Multikulturalnost i društvena drugost / Aleksandra Vraneš // God. 1, br. 1 (2011).

316.72-055.2

305-055.2

3.

GARONJA Radovanac, Slavica

Roman Nove Jelene Dimitrijević kao paradigma tragične pobune žene u orijentalnom društvu / Slavica Garonja Radovanac // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.41.09-31 Dimitrijević J.

305-055.2

4.

GRUJIĆ, Dragana

Bibliografija Srpkinje / Dragana Grujić // God. 1, br. 1 (2011).

014.3 Srpkinja

5.

DOJČINOVIĆ, Biljana

„Živimo li mi samo u sadašnjosti?“ : o pokušaju stvaranja ženske kulturne zajednice u radu Jelice Belović Bernadžikovske / Biljana Dojčinović // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.41.09:929 Belović Bernadžikovska J.

6.

ĐOKOVIĆ, Gordana

Mina Karadžić Vukomanović (1828–1894) : selektivna bibliografija / Gordana Đoković // God. 1, br. 1 (2011).

016:929 Karadžić-Vukomanović M.

7.

ĐURIĆ, Dubravka

Izvođenje novog teorijskog okvira za čitanje poezije Danice Marković u diskursima srpske istorijske književnosti / Dubravka Đurić // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.41.09 Marković D.

8.

KALINIĆ, Snežana

„Nečiste žudi“, „minule cveti“ i „slopljeni Verlen“ : intimistički elementi poezije Danice Marković / Snežana Kalinić // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.41.09 Marković D.

9.

KOLARIĆ, Ana

„Žena, domaćica, majka. Od te tri reči zavisi ceo svet“ : analiza časopisa Žena / Ana Kolarić // God. 1, br. 1 (2011).

305-055.2

050ŽENA

10.

KOH, Magdalena

Ima li pravo Konstantin Bruner? : rodni ili univerzalni pristup stvaralaštvu žena u esejistici Isidore Sekulić / Magdalena Koh // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.41.09:929 Sekulić I.

305-055.2

11.

MILINKOVIĆ, Jelena

Ljubav kao performativni čin u pripovetkama Leposave Mijušković / Jelena Milinković // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.41.09 Mijušković L.

12.

PANTELIĆ, Ivana

Neki aspekti položaja žena u Kraljevini Jugoslaviji / Ivana Pantelić // God. 1, br. 1 (2011).

316.66-055.2(497.1)"1918/1941"

13.

PEKOVIĆ, Slobodanka

Da li odeća govori? : odeća kao izraz individualnosti spisateljki i ženski časopisi kao savetodavci i arbitri odevanja / Slobodanka Peković // God. 1, br. 1 (2011).

391.2

14.

PETAKOVIĆ, Slavko

Cvijeta Zuzorić – svetlost renesansnog Dubrovnika / Slavko Petaković // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.42.09

15.

PILIPOVIĆ, Jelena N.

Jezik nagoveštaja : intertekstualno čitanje Tuge za mladencem Uglješom / Jelena N. Pilipović // God. 1, br. 1 (2011).

821.163.41.09 Jefimija, monahinja

16.

SIRKOVIĆ, Nina

Ženski glasovi u romanu : razvoj junakinje Bildungsromana / Nina Sirković // God. 1, br. 1 (2011).

82.01-31

17.

TOMIN, Svetlana

Bibliografija radova o Jeleni Balšić (između 1366. i 1371–1443) / Svetlana Tomin // God. 1, br. 1 (2011).

016:929 Balšić J.

18.

ANASTASIO, Vanda

Poetry and Feminine Crafts in the Letters of the Young Marquise of Alorna (1750–1839) / Vanda Anastacio // God. 2, br. 2 (2012).

821.134.3.09-1

746.3-055.2(469)

19.

AHMETAGIĆ, Jasmina

Pisanje kao čežnja sa sagovornikom : književno delo Jovanke Hrvaćanin / Jasmina Ahmetagić // God. 2, br. 2 (2012).

821.163.41.09 Hrvaćanin J.

20.

BARAĆ, Stanislava

Rađanje feminističke kontrajavnosti u Devojačkom romanu Drage Gavrilović / Stanislava Barać // God. 2, br. 2 (2012).

821.163.41.09-31 Gavrilović D.

21.

DALAKURA, Katerina

Challenging Education in the Ottoman Greek Female Journals (1845–1907) : a Declining Feminist Discourse / Katerina Dalakoura // God. 2, br. 2 (2012).

316.622-055.2(560)"18"

22.

DUŠANIĆ, Dunja

„Rat je bio najviša škola moja, a nesumnjivo i opšta“ : Prvi svetski rat u delu Danice Marković / Dunja Dušanić // God. 2, br. 2 (2012).

821.163.41.09 Marković D.

23.

ĐOKOVIĆ, Gordana

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. I deo : (1886–1890) / Gordana Đoković, Dragana Grujić // God. 2, br. 2 (2012).

016:64ŽENSKI SVET(497.113)"1891/1894"

014.3ŽENSKI SVET(497.113)"1891/1894"

24.

ĐURIĆ, Vladimir

Između l'image i le mirage : status francuske kulture u romanu Nove i Pismima iz Soluna Jelene Dimitrijević / Vladimir Đurić // God. 2, br. 2 (2012).

821.163.41.09 Dimitrijević J.

25.

JOSIPOVIĆ, Jelena

Odnos prema modi u pismima čitateljki u časopisu Ženski svet (1886–1914) / Jelena Josipović // God. 2, br. 2 (2012).

050.445:391 ŽENSKI SVET

305-055.2

26.

KOLARIĆ, Ana

„Svi smo mi ljudi jednaki, a što je neko malo crnji, a neko malo belji, ne menja stvar“ : seksualna pedagogija u Srbiji na kraju 19. i početku 20. veka / Ana Kolarić // God. 2, br. 2 (2012).

613.88(497.11)"18/19"

176(497.11)"18/19"

27.

KOH, Magdalena

Transkulturalna ličnost u pokretu ili forme nomadizma Milene Pavlović Barili / Magdalena Koh // God. 2, br. 2 (2012).

821.163.41.09 Pavlović Barili M.

28.

MILINKOVIĆ, Jelena

Književnosti između emancipacije i nacionalnog : književni prilozi u časopisu Žena / Jelena Milinković // God. 2, br. 2 (2012).

82:050.4ŽENA

29.

TODOROVIĆ, Neda

Od štampe srca do štampe novčanika : savremeni ženski časopisi / Neda Todorović // God. 2, br. 2 (2012).

070.48-055.2(497.11)

305-055.2

30.

TOMIN, Svetlana

Bibliografija radova o monahinji Jefimiji (oko 1349–1405) / Svetlana Tomin // God. 2, br. 2 (2012).

016:929 Jefimija, monahinja

31.

BRIGS, Vord

A Pioneer in classics education for women: Abby Leach (1855–1918) / Ward Briggs // God. 3, br. 3 (2013).

37:929 Lič E.

37-055.2(73)"18/19"

32.

DOJČINOVIĆ, Biljana

Rukavice, velovi i prizori „silnog oružja“ : odjeci rata i revolucije u prozi Virdžinije Vulf i Jelene Dimitrijević / Biljana Dojčinović // God. 3, br. 3 (2013).

821.111.09-32 Vulf V.

821.163.41.09 Dimitrijević J.

33.

ĐOKOVIĆ, Gordana

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. II deo : (1891–1894) / Gordana Đoković, Dragana Grujić // God. 3, br. 3 (2013).

016:64ŽENSKI SVET(497.113)"1891/1894"

014.3ŽENSKI SVET(497.113)"1891/1894"

34.

ĐURIĆ, Vladimir

Biblijski intertekst u putopisu Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević / Vladimir Đurić // God. 3, br. 3 (2013).

821.163.41.09-992 Dimitrijević J.

35.

ĐURIĆ, Dubravka

Politika fizičke kulture, moderni plesi i tri narativa o Magi Magazinović / Dubravka Đurić // God. 3, br. 3 (2013).

792.8.071.2.027:929 Magazinović M.

36.

ĐURIČIĆ, Milica

Emancipacija žena na Balkanu u 19. i 20. veku: kontrastivna analiza uloga Srpkinja i Sefartkinja u modernizacijskim procesima / Milica Đuričić, Ivana Georgijev // God. 3, br. 3 (2013).

316.662-055.2(497.11)"18/19"

316.662-055.2(=134.28)(497)"18/19"

37.

JOVIĆ, Ida

Žene pisci u turskoj književnosti / Ida Jović // God. 3, br. 3 (2013).

821.512.161-055.2:929

821.512.161.09(091)

38.

KALINIĆ, Snežana

Vizuelne, taktilne i multimodalne metafore ljubavi u Relacionom radu / Snežana Kalinić // God. 3, br. 3 (2013).

7.038.53

39.

KOLARIĆ, Ana

„Što nisam muško?!“: predstave o vezi između žene i nacije u časopisu Žena u ratnim i poratnim godinama (1911–1921) / Ana Kolarić // God. 3, br. 3 (2013).

305-055.2:316.75(497.11)"1921/1921"

050ŽENA(497.11)"1921/1921"

40.

KOH, Magdalena

The Balkan imaginarium: Rebecca West and her Yugoslavian Encounters / Magdalena Koch // God. 3, br. 3 (2013).

821.111.09 Vest R.

316.72:316.75(497.1:4-15)

41.

MILINKOVIĆ, Jelena

Rat kao tema u srpskoj periodici i književnosti početkom XX veka : Žena, Srpski književni glasnik i ratna proza Milice Janković i Isidore Sekulić / Jelena Milinković // God. 3, br. 3 (2013).

821.163.41.09-32 Janković M.

821.163.41.09-32 Sekulić I.

050ŽENA"1921"

050.488SRPSKI KNJIŽEVNI GLASNIK"1921"

42.

MULIĆ, Iva

„Žene“ : novi nacionalni rodni model i politika reprezentacije / Iva Mulić // God. 3, br. 3 (2013).

316.774/.776:305(497.11)"2013"

305-055.2:316.752(497.11)

43.

POPOVIĆ, Dragana

Na frontu: susretanje Marije Kiri i Lize Majtner / Dragana Popović // God. 3, br. 3 (2013).

539.1:929 Kiri M.

539.1:929 Majtner L.

44.

TOMIN, Svetlana

Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka / Svetlana Tomin // God. 3, br. 3 (2013).

930.85(497.11)"04/14"

929-055.2(497.11)"04/14"

45.

BARAĆ, Stanislava

Žena i svet (1925–1941) između moderne i nove žene: ambivalencija ilustrovanog ženskog (modnog) magazina / Stanislava Barać // God. 4, br. 4 (2014).

050.48ŽENA I SVET"1925/1941"

305-055.2(497.11)"1925/1941"

46.

GEORGIJEV, Ivana

Delatnost zajednice i jezička promena: percepcija rodno osetljivog srpskog jezika u književnom prevođenju / Ivana Georgijev // God. 4, br. 4 (2014).

811.163.41'255.2:305-055.1./.2

47.

DELIĆ, Lidija D.

Usmena epika vs. carstvo nebesko: slučaj Slepice iz Grgurevaca / Lidija D. Delić // God. 4, br. 4 (2014).

821.163.41.09-13:398

48.

DOJČINOVIĆ, Biljana

Povratak Rebeke Vest / Biljana Dojčinović // God. 4, br. 4 (2014).

821.111.09-31 Vest R.

49.

ĐOKOVIĆ, Gordana

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. III deo : (1895–1898) / Gordana Đoković, Dragana Grujić // God. 4, br. 4 (2014).

016:64ŽENSKI SVET(497.113)"1895/1898"

014.3ŽENSKI SVET(497.113)"1891/1894"

50.

JOVANOVIĆ, Tatjana

Roman kao telo i telo kao rečenica – Zlatna beležnica Doris Lesing / Tatjana Jovanović // God. 4, br. 4 (2014).

821.111.09-31 Lesing D.

821.111.09:305-055.2

51.

JOVIĆEVIĆ, Tatjana

Glas iz potisnutog nasleđa / Tatjana Jovićević // God. 4, br. 4 (2014).

821.163.41.09 Arsić E.

52.

JOSIPOVIĆ, Jelena

Žensko pitanje u Španiji tokom Prvog svetskog rata: percepcija rata u feminističkom časopisu La voz de la majer / Jelena Josipović // God. 4, br. 4 (2014).

316.662-055.2(460)"1914/1918"

050.48LA VOZ DE LA MUJER

305-055.2

53.

KALINIĆ, Snežana

Srpkinja brani „Spisateljku“: apologetski diskursi u dnevniku Milice Stojadinović Srpkinje / Snežana Kalinić // God. 4, br. 4 (2014).

821.163.41.09-94 Stojadinović M. S.

54.

KOLARIĆ, Ana

(Raz)govor o književnosti i feminizmu: rane kritike Rebeke Vest (1911–1912) / Ana Kolarić // God. 4, br. 4 (2014).

821.111.09 Vest R.

821.111.09:141.72"1911/1912"

55.

MILER, Joana

Tica u kavezu / Joana Miler // God. 4, br. 4 (2014).

Drama napisana po romanu Jelene Dimitrijević Nove.

821.162.1-14

56.

PETAKOVIĆ, Slavko

U senci lovorovog venca – poetese starog Dubrovnika / Slavko Petaković // God. 4, br. 4 (2014).

821.163.42.09-055.2"15/17"

57.

RONING, An Birgit

With mother on a desert island. Gender and genre at stake in Madame de Montolieu's Le Robinson suisse / Anne Birgitte Rønning // God. 4, br. 4 (2014).

821.112.2(494).03-93-31=133.1

81'255.4:929 Montolije I.

58.

SVIRČEV, Žarka

Poetski erotopis Drage Dejanović / Žarka Svirčev // God. 4, br. 4 (2014).

821.163.41.09-1 Dejanović D.

59.

TAČINJSKA, Katažina

Diskurs o logoru Goli otok – ženska perspektiva. Pokušaj rekonstrukcije / Katažina Tačinjska // God. 4, br. 4 (2014).

821.163.4.09-94

791.229.2-24

60.

BAŠIĆ, Adisa

Spoj erosa i humora u ljubavnoj poeziji Bisere Alikadić i Radmile Lazić: pjesme o braku, brakolomstvu i nekonvencionalnoj ljubavi / Adisa Bašić // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.4.09-1 Alikadić B.

61.

BERBIĆ-Imširović, Mirela

Skretnice Jasmine Musabegović - retorika hetero-povijesti u Povijesti : politika/etika preživljavanja i (ne)moguće kodiranje doma / Mirela Berbić-Imširović // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.4(497.6).09-31 Musabegović J.

62.

BEČANOVIĆ-Nikolić, Zorica

Simboličko posredovanje ženskog doživljaja sveta i ženskog stvaralaštva u poeziji Marije Knežević / Zorica Bečanović-Nikolić // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.41.09-1 Knežević M.

63.

BULATOVIĆ, Marija

Pisanje mlekom kao l'écriture de soi u Sanjarijama divlje žene Elen Siksu / Marija Bulatović // God. 5, br. 5 (2015).

821.133.1.09-31 Siksu E.

64.

VRANEŠ, Aleksandra

Digitalna humanistika i sajber feminizam / Aleksandra Vraneš // God. 5, br. 5 (2015).

305-055.2:004.738.12

65.

VUKMANOVIĆ, Ana

Ženske pesme: osvrt na rodnu dimenziju usmenih lirskih pesama / Ana Vukmanović // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.41.09-14:398

305-055.2

66.

VUČO, Julijana

Prof. dr Julka Popović Savić – isprepletane sudbine / Julijana J. Vučo // God. 5, br. 5 (2015).

61:929 Popović-Savić J.

67.

GORDIĆ-Petković, Vladislava

Iskustvo, ispovest, iskaz: rodno i formativno u srpskoj ženskoj prozi / Vladislava Gordić Petković // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.41.09-31 Garonja S.

821.163.41.09-32 Mrkanj Lj.

821.163.41(497.6).09-31 Stupar-Trifunović T.

68.

DAKOVIĆ, Nevena

Hélène Berr: Journal 1942–1944 : Dnevnik žrtvovanja i borbe / Nevena Daković // God. 5, br. 5 (2015).

821.133.1.09-94 Ber E.

69.

DENIĆ-Grabić, Alma

Kako spisateljica sagledava domovinu : artikulacija ženskog glasa u poeziji Feride Duraković / Alma Denić-Grabić // God 5, br. 5 (2015).

821.163.4(497.6).09-1 Duraković F.

305-055.2(497.6)

70.

ĐUVIĆ, Mevlida

Proza Vere Obrenović-Delibašić : (narativ revolucije: rodna mjesta ženske emancipacije?) / Mevlida Đuvić // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.4.09-3 Obrenović-Delibašić V.

821.163.4:316.75

71.

JANKOVIĆ, Željka

Recepcija romana Princeza De Klev gospođe De Lafajet na prostoru bivše Jugoslavije / Željka Janković // God. 5, br. 5 (2015).

821.133.1.09-31 Lafajet M.M.

821.09(497.1)

72.

KRSTEV, Cvetana

Ako koza laže, rog ne laže – gde su i ko su žene u srpskoj dnevnoj štampi / Cvetana Krstev, Miloš Utvić, Jelena Jaćimović // God. 5, br. 5 (2015).

316.774:305-055.2(497.11)"2009/2015"

305:070(497.11)"2009/2015"

73.

KUZMANOVIĆ Jovanović, Ana

Reproduktivne politike, rodni diskursi i ideologija / Ana Kuzmanović Jovanović // God. 5, br. 5 (2015).

305-055.2(460)"1936/1975"

305-055.2(497.11)"19"

314.113:316.75(460)"1936/1975"

314.113:316.75(497.11)"19"

74.

MILANOVIĆ, Jasmina

„Vojska milosrđa“ / Jasmina Milanović // God. 5, br. 5 (2015).

061.23-055.2(497.11)"186/192"

355.415.6-055.2"(497.11)1914/1918"

316.622-055.2(497.1)"186/192"

75.

NEMET, Sofija

Tema rata u romanima Izlet na pučinu i Gospođa Dalovej Virdžinije Vulf / Sofija Nemet // God. 5, br. 5 (2015).

821.111.09-31 Vulf V.

76.

POPOVIĆ, Dragana

Sećanje na ravnopravnost ili simulacija jednakosti: naučnice u Srbiji u doba socijalizma / Dragana Popović // God. 5, br. 5 (2015).

53:929(497.11)"1950/..."

77.

REBA, Jovana

Prvi svetski rat u delu zaboravljene književnice Drage Jovanović / Jovana M. Reba // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.41.09-32 Jovanović D.

355.01-055.2(497.11)"1915"

78.

SVIRČEV, Žarka

Jugoslavenska žena – forum moderne spisateljice / Žarka Svirčev // God. 5, br. 5 (2015).

050.48JUGOSLAVENSKA ŽENA"1917/1920"

305-055.2(497.1)

821.163.6:929 Kveder Z.

821.163.3/.6.09-055.2"19"

79.

SIRKOVIĆ, Nina

Recepcija umjetnosti Virginije Woolf: androginija kao svjetonazor ili bijeg od stvarnosti? / Nina Sirković // God. 5, br. 5 (2015).

821.111.09-31 Vulf V.

821.111.09-4 Vulf V.

82.09:141.72

80.

TAČINJSKA, Katažina

U potrazi za strategijama preživljavanja – logorska proza Milke Žicine / Katažina Tačinjska // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.41.09-31 Žicina M.

81.

FEL, Alison

Witness or Participant? British and French First World War Nursing Memoirs / Alison S. Fell // God. 5, br. 5 (2015).

355.415.6-055.2(410)"1914/1918"(044)

355.415.6-055.2(44)"1914/1918"(044)

82.

ŠKODRIĆ, Ljubinka

Učešće žena u Narodnooslobodilačkim odredima u Srbiji 1941–1944 / Ljubinka Škodrić // God. 5, br. 5 (2015).

94:305-055.2(497.11)"1941/1944"

83.

ŠLJUKIĆ Tucakov, Ljubica

„Bezgranično carstvo besmisla“: jedno tumačenje poglavlja „Istočni greh Nenada Mitrova“ u romanu Put u Birobidžan / Ljubica Šljukić Tucakov // God. 5, br. 5 (2015).

821.163.41.09-31 Šalgo J.

84.

ABRASOVIC, Gabriela

Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica / Gabriela Abrasowicz // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.42.09-2"20"

821.163.42-055.2"20"

85.

ĐURIĆ, Vladimir

Autobiografski aspekti u prozi Milice Janković / Vladimir Đurić // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.41.09-3 Janković M.

82.0-94

86.

ĐURIĆ, Dubravka

Subjekt koji piše i subjekt koji se konstruiše u srpskoj ženskoj poeziji nakon 1970. / Dubravka Đurić // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.41.09-1

821.163.41-055.2"1970/..."

87.

JENSTERLE-Doležal, Alenka

The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: "Hanka" (1917) by Slovene-Croatian author Zofka Kveder's (1978–1926) and "Jedno Dopisivanje. Fragmenti romana" (1932). Some Correspondence. Fragments of the Novel, by Serbian Julka Chlapec-Djordjević(1882-1969) / Alenka Jensterle Doležal // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.6.09-31 Kveder Z.

821.163.41.09-31 Hlapec-Đorđević J.

88.

JOVANOVIĆ, Tatjana

Metamorfoza kao konstitutivno načelo ženskih identiteta u prozi Bobe Blagojević / Tatjana Jovanović // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.41.09-32 Blagojević B.

89.

KOLARIĆ, Ana

Dora Marsden i The Free Woman: uređivačka politika i idejni pluralizam / Ana Kolarić // God. 6, br. 6 (2016).

305-055.2:929 Marsden D.

050THE FREEWOMAN"1911/1912"

90.

KOPICL, Vera

Metajezik iščašenog žanra : postdramski tekst Milene Marković / Vera Kopicl // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.41.09-2 Marković M.

91.

LAZAREVIĆ Di Đakomo, Persida

"There were banquets and parties every day": the importance of British female circles for the Serbian Enlightenment / Persida Lazarević di Giacomo // God. 6, br. 6 (2016).

37:929 Obradović D.(410)"1785"

316.7:305-055.2(410)"17"

92.

PETAKOVIĆ, Slavko

Metafizičko zaleđe u zbirci Desanke Maksimović Tražim pomilovanje / Slavko Petaković // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.41.09-1 Maksimović D.

93.

PRENTIĆ, Anja

Kulturni modeli muško-ženskih interakcija u narodnoj lirskoj ljubavnoj poeziji / Anja Prentić // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.41.09-14:398

94.

STEFANOVIĆ, Svetlana

Žene u službi nacije i vojske (1875–1918) / Svetlana Stefanović // God. 6, br. 6 (2016).

316.663-055.2:323.1(=163.41)"1875/1918"

061.2-055.2(=163.41)(497.11)"1875/1918"

95.

SUDAR, Sanja

Žanrovska i naratološka analiza romana Leto kada sam naučila da letim Jasminke Petrović / Sanja Sudar // God. 6, br. 6 (2016).

821.163.41.09-93-31 Petrović J.

96.

HANSEN-Kokoruš, Renate

Predodžbe o ženskim identitetima u filmovima Jasmile Zbanić i Aide Begić / Renate Hansen-Kokoruš // God. 6, br. 6 (2016).

791.633-051 Žbanić J.

791.633-051 Begić A.

305-055.2:791.2](497.6)

97.

BLAGOJEVIĆ Hjuson, Marina

Unpacking Silence and Distortion: Mapping Misogyny in Serbia / Marina Hughson // God. 7, br. 7 (2017).

316.346.2(497.11)"1998/2004"

305-055.2(497.11)"1998/2004"

141.72(497.1)"198/199"

98.

BULATOVIĆ, Marija

Roman Nove Jelene J. Dimitrijević u kontekstu književnih nagrada / Marija Bulatović, Višnja Krstić // God. 7, br. 7 (2017).

821.163.41.09-31 Dimitrijević J.

06.05::82(497.11)"1912/1913"

99.

DOJČINOVIĆ, Biljana

Turkish in Cyrillic: Deep Transgression in Jelena Dimitrijević's Writings / Biljana Dojčinović, Magdalena Koch // God. 7, br. 7 (2017).

821.163.41.09 Dimitrijević J.

141.72(560-89)"1897-1912"

100.

DUJOVIĆ, Marijana

Bibliografija članaka iz serijskih publikacija o srpskim muzičarkama u periodu od 1825. do 1914. godine / Marijana Dujović // God. 7, br. 7 (2017).

016:78.071(=163.41)"1825/1914"

101.

ĐOKOVIĆ, Gordana

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. IV deo : 1899–1903 / Gordana Đoković, Dragana Grujić, Marina Milošević // God. 7, br. 7 (2017).

016:64ŽENSKI SVET(497.113)"1899/1903"

014.3ŽENSKI SVET(497.113)"1899/1903"

102.

ĐURIČIĆ-Gnjatović, Milica

Rodni stereotipi u udžbenicima za španski kao strani jezik za adolescente i mlade u obrazovnom sistemu Srbije / Milica Đuričić Gnjatović // God. 7, br. 7 (2017).

305:[371.671.046.14:811.134.2(497.11)

305-055.2:316.752(460)

103.

KATINSKI, Jasmina

Jelica Belović Bernadžikovska o „duhu narodnom“ / Jasmina Katinski // God. 7, br. 7 (2017).

746.3(491.11)

391.4(497.11)

104.

LALATOVIĆ, Jelena

Ženski aktivizam i žensko stvaralaštvo – strategije preživljavanja u romanu Ravnoteža i časopisu ProFemina autorke i urednice Svetlane Slapšak / Jelena Lalatović // God. 7, br. 7 (2017).

821.163.41.09-31 Slapšak S.

050PROFEMINA

105.

MARINKOVIĆ, Mirjana

Fatma Alije i rađanje turskog knjiženstva / Mirjana Marinković // God. 7, br. 7 (2017).

821.512.161.09-31 Alije F.

106.

MILANOVIĆ, Jasmina

Jelena Dimitrijević i ženska društva / Jasmina Milanović // God. 7, br. 7 (2017).

061.23-055.2(497.11)"186/192"

364.4:929 Dimitrijević J.

316.662-055.2(497.1)"186/192"

107.

MILINKOVIĆ, Jelena

Iskustvo rata u prozi Smilje Đaković / Jelena Milinković // God. 7, br. 7 (2017).

821.163.41:929 Đaković S.

108.

MITROVIĆ, Milunika

Liza Marić Križanić lepota i osećajnost / Milunika Mitrović // God. 7, br. 7 (2017).

75.071.1:929 Marić-Križanić L.

109.

SVIRČEV, Žarka

Protoavangardni program Jelice Belović Bernadžikovske / Žarka Svirčev // God. 7, br. 7 (2017).

746.3(497.11)

110.

ANOTIRANA BIBLIOGRAFIJA

ANNOTATED Bibliography of Journals and Books on Gender Issues in Serbia 1991–2003 / Biljana Dojčinović... [et al] // God. 8, br. 8 (2018).

Ostali autori: Minja Bujaković, Mina Marković, Marina Milošević, Teodora Todorić-Milićević

016:141.72(497.11)"1991/2003"

111.

BULATOVIĆ, Marija

Lujza St. Jakšić: aporije jednog genealoškog istraživanja / Marija Bulatović, Nikola Bulatović // God. 8, br. 8 (2018).

37.01:929 Jakšić L.

112.

VUJOŠEVIĆ, Lela

Katarina Bogdanović – put avangardne intelektualke : prvi deo / Lela Vujošević // God. 8, br. 8 (2018).

82:929 Bogdanović K.

141.72(497.11)"18/19"

113.

VUKMANOVIĆ, Ana

Devojka i voda – o dinamici odnosa žene i prirode / Ana Vukmanović // God. 8, br. 8 (2018).

821.163.41.09-14:398

114.

ĐURIĆ, Vladimir

Sedam mora i tri okeana (druga knjiga): o dekriptovanju rukopisa Jelene J. Dimitrijević / Vladimir Đurić // God. 8, br. 8 (2018).

003.076 Dimitrijević J.

821.163.41.09-992 Dimitrijević J.

115.

JEVTIĆ, Radojka

Društvo jednakih u romanu Žena na ivici vremena Mardž Pirsi / Radojka Jevtić // God. 8, br. 8 (2018).

821.111(73).09-31 Pirsi M.

116.

MITROVIĆ, Jovana

Prikazi žena u slikarstvu u prvoj polovini 20. veka i slikarstvo Anđelije Lazarević / Jovana Mitrović // God. 8, br. 8 (2018).

75.071.1 Lazarević A.

73/76.04(497.11)"18"

117.

SIMIĆ, Zorana

Jelena Dimitrijević, Kolo srpskih sestara i kalendar Vardar (1906–1914; 1921–1941) / Zorana Simić // God. 8, br. 8 (2018).

821.163.41.09-92 Dimitrijević J.

050.9VARDAR

118.

HADŽIĆ, Zorica

Kazna pre zločina ili o nepoznatom članku Danice Marković / Zorica Hadžić // God. 8, br. 8 (2018).

821.163.41.09-32 Karavelov Lj.

821.163.41.09:305-055.2

119.

ŠMULJA, Saša

Kritika potčinjavanja i porodičnog nasilja u pripovijetki „Je li kriva sudbina?“ Ljubena Karavelova / Saša Šmulja // God. 8, br. 8 (2018).

821.163.41.09-32 Karavelov Lj.

821.163.41.09:305-055.2

120.

BUJAKOVIĆ, Minja

„Zajedno, organizovane, mi smo nesalomive!“: Aleksandra Kolontaj i „nova žena“ / Minja Bujaković // God. 9, br. 9 (2019).

821.161.1.09 Kolontaj A. M.

82.09:141.72

121.

VUJOŠEVIĆ, Lela

Katarina Bogdanović – put avangardne intelektualke : drugi deo / Lela Vujošević // God. 9, br. 9 (2019).

82:929 Bogdanović K.

141.72(497.11)"18/19"

122.

DEJANOVIĆ, Ivana

Antisifražetski pokret i časopis The Woman Patriot (1918–1932) u putopisu Novi svet ili U Americi godinu dana Jelene J. Dimitrijević / Ivana Dejanović // God. 9, br. 9 (2019).

821.163.41.09-992 Dimitrijević J.

123.

MAKSIMOVIĆ, Bojana

Feminizam, popularni feminizam i (feministička) popularna kultura / Bojana Maksimović // God. 9, br. 9 (2019).

141.72:316.7"19/20"

316.7:316.32

124.

MILENKOVIĆ, Milica

Gimnazijski trenutak Gordane R. Todorović / Milica Milenković // God. 9, br. 9 (2019).

821.163.41.09-1 Todorović G.

125.

MILOŠEVIĆ, Marina

Bibliografija časopisa Materinski list (1901–1903) / Marina Milošević // God. 9, br. 9 (2019).

014.3MATERINSKI LIST"1901/1903"

126.

PETROVIĆ, Goran J.

The Criticism of Slavery in Women's Poetry of the Early American Republic: Sarah Wentworth Morton's "The African Chief", Lydia Huntley Sigourney's "To the First Slave Ship" / Goran J. Petrović // God. 9, br. 9 (2019).

821.111(73).09-1 Ventvort Morton S.

821.111(73).09-1 Hantli Sigurni L.

127.

RENOLDS-Kordilioni, Dajana

Reinventions: Jelica Belović-Bernadzikowska's Ethnographic Turn / Diana Reynolds-Cordileone // God. 9, br. 9 (2019).

929 Belović-Bernadžikovska J.

128.

TODORIĆ Milićević, Teodora

Ling Šuhua – budoarska spisateljica ili feministkinja? / Teodora Todorić Milićević // God. 9, br. 9 (2019).

821.581.09 Šuhua L.

82.09:141.72

129.

ŠLJUKIĆ, Dara

Ženska istorija u kolektivnim biografijama znamenitih žena: obnova žanra ženskog portreta / Dara Šljukić // God. 9, br. 9 (2019).

821.09-93

821.09-94

 

REGISTAR NASLOVA (azbučni)

A

Ako koza laže, rog ne laže – gde su i ko su žene u srpskoj dnevnoj štampi 72

Antisifražetski pokret i časopis The Woman Patriot (1918–1932) u putopisu Novi svet ili U Americi godinu dana Jelene J. Dimitrijević 122

Autobiografski aspekti u prozi Milice Janković 85

B

„Bezgranično carstvo besmisla“: jedno tumačenje poglavlja „Istočni greh Nenada Mitrova“ u romanu Put u Birobidžan 83

Biblijski intertekst u putopisu Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević 34

Bibliografija radova o Jeleni Balšić (između 1366. i 1371–1443) 17

Bibliografija radova o monahinji Jefimiji (oko 1349–1405) 30

Bibliografija Srpkinje 4

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. I deo : (1886–1890) 23

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. II deo : (1891–1894) 33

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. III deo : (1895–1898) 49

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. IV deo : (1899–1903) 101

Bibliografija časopisa Materinski list (1901–1903) 125

Bibliografija članaka iz serijskih publikacija o srpskim muzičarkama u periodu od 1825. do 1914. godine 100

V

Vizuelne, taktilne i multimodalne metafore ljubavi u Relacionom radu 38

„Vojska milosrđa“ 74

G

Gimnazijski trenutak Gordane R. Todorović 124

Glas iz potisnutog nasleđa 51

D

Da li odeća govori? 13

Devojka i voda – o dinamici odnosa žene i prirode 113

Delatnost zajednice i jezička promena: percepcija rodno osetljivog srpskog jezika u književnom prevođenju 46

Digitalna humanistika i sajber feminizam 64

Diskurs o logoru Goli otok – ženska perspektiva. Pokušaj rekonstrukcije 59

Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka 44

Dora Marsden i The Free Woman: uređivačka politika i idejni pluralizam 89

Društvo jednakih u romanu Žena na ivici vremena Mardž Pirsi 115

E

Emancipacija žena na Balkanu u 19. i 20. veku: kontrastivna analiza uloga Srpkinja i Sefartkinja u modernizacijskim procesima 36

Ž

Žanrovska i naratološka analiza romana Leto kada sam naučila da letim Jasminke Petrović 95

Žena i svet (1925–1941) između moderne i nove žene: ambivalencija ilustrovanog ženskog (modnog) magazina 45

„Žena, domaćica, majka. Od te tri reči zavisi ceo svet“ : analiza časopisa Žena 9

„Žene“ : novi nacionalni rodni model i politika reprezentacije 42

Žene pisci u turskoj književnosti 37

Žene u službi nacije i vojske (1875–1918) 94

Ženska istorija u kolektivnim biografijama znamenitih žena: obnova žanra ženskog portreta 129

Ženske pesme: osvrt na rodnu dimenziju usmenih lirskih pesama 65

Žensko pitanje u Španiji tokom Prvog svetskog rata: percepcija rata u feminističkom časopisu La voz de la majer 52

„Živimo li mi samo u sadašnjosti?“ : o pokušaju stvaranja ženske kulturne zajednice u radu Jelice Belović Bernadžikovske 5

Z

„Zajedno, organizovane, mi smo nesalomive!“: Aleksandra Kolontaj i „nova žena“ 120

I

Izvođenje novog teorijskog okvira za čitanje poezije Danice Marković u diskursima srpske istorijske književnosti 7

Između l'image i le mirage : status francuske kulture u romanu Nove i Pismima iz Soluna Jelene Dimitrijević 24

Ima li pravo Konstantin Bruner? 10

Iskustvo rata u prozi Smilje Đaković 107

Iskustvo, ispovest, iskaz: rodno i formativno u srpskoj ženskoj prozi 67

J

Jezik nagoveštaja : intertekstualno čitanje Tuge za mladencem Uglješom 15

Jelena Dimitrijević i ženska društva 106

Jelena Dimitrijević, Kolo srpskih sestara i kalendar Vardar (1906–1914; 1921–1941) 117

Jelica Belović Bernadžikovska o „duhu narodnom“ 103

Jugoslavenska žena – forum moderne spisateljice 78

K

Kazna pre zločina ili o nepoznatom članku Danice Marković 118

Katarina Bogdanović – put avangardne intelektualke 112

Katarina Bogdanović – put avangardne intelektualke : drugi deo 121

Književnosti između emancipacije i nacionalnog : književni prilozi u časopisu Žena 28

Kritika potčinjavanja i porodičnog nasilja u pripovijetki „Je li kriva sudbina?“ Ljubena Karavelova 119

Kulturni modeli muško-ženskih interakcija u narodnoj lirskoj ljubavnoj poeziji 93

L

Liza Marić Križanić lepota i osećajnost 108

Ling Šuhua – budoarska spisateljica ili feministkinja? 128

Lujza St. Jakšić: aporije jednog genealoškog istraživanja 111

Lj

Ljubav kao performativni čin u pripovetkama Leposave Mijušković 11

M

Metajezik iščašenog žanra 90

Metamorfoza kao konstitutivno načelo ženskih identiteta u prozi Bobe Blagojević 88

Metafizičko zaleđe u zbirci Desanke Maksimović Tražim pomilovanje 92

Mina Karadžić Vukomanović (1828–1894) : selektivna bibliografija 6

Multikulturalnost i društvena drugost 2

N

Na frontu: susretanje Marije Kiri i Lize Majtner 43

Neki aspekti položaja žena u Kraljevini Jugoslaviji 12

„Nečiste žudi“, „minule cveti“ i „sklopljeni Verlen“ : intimistički elementi poezije Danice Marković 8

O

Od štampe srca do štampe novčanika : savremeni ženski časopisi 29

Odnos prema modi u pismima čitateljki u časopisu Ženski svet (1886–1914) 25

P

Paradoksi hibridnosti, orijentalizma (balkanizma) i subalternosti u romanu Nove Jelene Dimitrijević 1

Pisanje kao čežnja sa sagovornikom 19

Pisanje mlekom kao l'écriture de soi u Sanjarijama divlje žene Elen Siksu 63

Povratak Rebeke Vest 48

Poetski erotopis Drage Dejanović 58

Politika fizičke kulture, moderni plesi i tri narativa o Magi Magazinović 35

Prvi svetski rat u delu zaboravljene književnice Drage Jovanović 77

Prikazi žena u slikarstvu u prvoj polovini 20. veka i slikarstvo Anđelije Lazarević 116

Protoavangardni program Jelice Belović Bernadžikovske 109

Prof. dr Julka Popović Savić – isprepletane sudbine 66

R

Rađanje feminističke kontrajavnosti u Devojačkom romanu Drage Gavrilović 20

(Raz)govor o književnosti i feminizmu: rane kritike Rebeke Vest (1911–1912) 54

„Rat je bio najviša škola moja, a nesumnjivo i opšta“ 22

Rat kao tema u srpskoj periodici i književnosti početkom XX veka : Žena, Srpski književni glasnik i ratna proza Milice Janković i Isidore Sekulić 41

Reproduktivne politike, rodni diskursi i ideologija 73

Recepcija romana Princeza De Klev gospođe de Lafajet na prostoru bivše Jugoslavije 71

Rodni stereotipi u udžbenicima za španski kao strani jezik za adolescente i mlade u obrazovnom sistemu Srbije 102

Roman kao telo i telo kao rečenica – Zlatna beležnica Doris Lesing 50

Roman Nove Jelene Dimitrijević kao paradigma tragične pobune žene u orijentalnom društvu 3

Roman Nove Jelene J. Dimitrijević u kontekstu književnih nagrada 98

Rukavice, velovi i prizori „silnog oružja“ : odjeci rata i revolucije u prozi Virdžinije Vulf i Jelene Dimitrijević 32

S

„Svi smo mi ljudi jednaki, a što je neko malo crnji, a neko malo belji, ne menja stvar“ : seksualna pedagogija u Srbiji na kraju 19. i početku 20. veka 26

Sedam mora i tri okeana (druga knjiga): o dekriptovanju rukopisa Jelene J. Dimitrijević 114

Sećanje na ravnopravnost ili simulacija jednakosti: naučnice u Srbiji u doba socijalizma 76

Simboličko posredovanje ženskog doživljaja sveta i ženskog stvaralaštva u poeziji Marije Knežević 62

Srpkinja brani „Spisateljku“: apologetski diskursi u dnevniku Milice Stojadinović Srpkinje 53

Subjekt koji piše i subjekt koji se konstruiše u srpskoj ženskoj poeziji nakon 1970. 86

T

Tema rata u romanima Izlet na pučinu i Gospođa Dalovej Virdžinije Vulf 75

Tica u kavezu 55

Transkulturalna ličnost u pokretu ili forme nomadizma Milene Pavlović Barili 27

U

U potrazi za strategijama preživljavanja – logorska proza Milke Žicine 80

U senci lovorovog venca – poetese starog Dubrovnika 56

Usmena epika vs. carstvo nebesko: slučaj Slepice iz Grgurevaca 47

Učešće žena u Narodnooslobodilačkim odredima u Srbiji 1941–1944 82

F

Fatma Alije i rađanje turskog knjiženstva 105

Feminizam, popularni feminizam i (feministička) popularna kultura 123

C

Cvijeta Zuzorić – svetlost renesansnog Dubrovnika 14

Š

„Što nisam muško?!“: predstave o vezi između žene i nacije u časopisu Žena u ratnim i poratnim godinama (1911–1921) 39

 

REGISTAR NASLOVA (abecedni)

A

A Pioneer in classics education for women: Abby Leach (1855–1918) 31

Annotated Bibliography of Journals and Books on Gender Issues in Serbia 1991–2003 110

B

The Balkan imaginarium: Rebecca West and her Yugoslavian encounters 40

C

Challenging Education in the Ottoman Greek Female Journals (1845–1907) : a Declining Feminist Discourse 21

The Criticism of Slavery in Women's Poetry of the Early American Republic: Sarah Wentworth Morton's "The African Chief", Lydia Huntley Sigourney's "To the First Slave Ship" 126

G

The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: "Hanka" (1917) by Slovene-Croatian author Zofka Kveder's (1978–1926) and "Jedno Dopisivanje. Fragmenti romana" (1932). Some Correspondence. Fragments of the Novel, by Serbian Julka Chlapec-Djordjević(1882–1969) 87

H

Hélène Berr: Journal 1942–1944 68

K

Kako spisateljica sagledava domovinu 69

M

Multiculturalism and Social Otherness 2

P

Poetry and Feminine Crafts in the Letters of the Young Marquise of Alorna (1750–1839) 18

Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica 84

Predodžbe o ženskim identitetima u filmovima Jasmile Zbanić i Aide Begić 96

Proza Vere Obrenović-Delibašić 70

R

Recepcija umjetnosti Virginije Woolf: androginija kao svjetonazor ili bijeg od stvarnosti? 79

Reinventions: Jelica Belović-Bernadzikowska's Ethnographic Turn 127

S

Skretnice Jasmine Musabegović – retorika hetero-povijesti u Povijesti 61

Spoj erosa i humora u ljubavnoj poeziji Bisere Alikadić i Radmile Lazić: pjesme o braku, brakolomstvu i nekonvencionalnoj ljubavi 60

T

"There were banquets and parties every day": the importance of British female circles for the Serbian Enlightenment 91

Turkish in Cyrillic: Deep Transgression in Jelena Dimitrijević's Writings 99

U

Unpacking Silence and Distortion: Mapping Misogyny in Serbia 97

W

With mother on a desert island. Gender and genre at stake in Madame de Montolieu's Le Robinson suisse 57

Witness or Participant? British and French First World War Nursing Memoirs 81

Ž

Ženski aktivizam i žensko stvaralaštvo – strategije preživljavanja u romanu Ravnoteža i časopisu ProFemina autorke i urednice Svetlane Slapšak 104

Ženski glasovi u romanu 16

 

REGISTAR AUTORA

A

Abrasovic, Gabriela (Abrasowicz, Gabriela) 84

Anastasio, Vanda (Anastacio, Vanda) 18

Ahmetagić, Jasmina 19

B

Barać, Stanislava 20, 45

Bašić, Adisa 60

Berbić-Imširović, Mirela 61

Bečanović-Nikolić, Zorica 1, 62

Blagojević Hjuson, Marina (Hughson, Marina) 97

Brigs, Vord (Briggs, Ward) 31

Bujaković, Minja 110 , 120

Bulatović, Marija 63, 98, 111

Bulatović, Nikola 111

V

Vraneš, Aleksandra 2, 64

Vujošević, Lela 112, 121

Vukmanović, Ana 65, 113

Vučo, Julijana 66

G

Garonja Radovanac, Slavica 3

Georgijev, Ivana 36, 46

Gnjatović, Milica Đuričić – vidi Đuričić-Gnjatović, Milica

Gordić-Petković, Vladislava 67

Grabić, Alma Denić – vidi Denić-Grabić, Alma

Grujić, Dragana 4, 23, 33, 49, 101

D

Daković, Nevena 68

Dalakura, Katerina 21

Dejanović, Ivana 122

Delić, Lidija D. 47

Denić-Grabić, Alma 69

Dojčinović, Biljana 5, 32, 48, 99, 110

Dujović, Marijana 100

Dušanić, Dunja 22

Đ

Đoković, Gordana 6, 23, 33, 49, 101

Đuvić, Mevlida 70

Đurić, Vladimir 24, 34, 85, 114

Đurić, Dubravka 7, 35, 86

Đuričić, Milica 36

Đuričić-Gnjatović, Milica 102

I

Imširović, Mirela Berbić – vidi Berbić-Imširović, Mirela

J

Janković, Željka 71

Jaćimović, Jelena 72

Jevtić, Radojka 115

Jensterle-Doležal, Alenka (Jensterle Doležal, Alenka) 87

Jovanović, Tatjana 50, 88

Jović, Ida 37

Jovićević, Tatjana 51

Josipović, Jelena 25, 52

K

Kalinić, Snežana 8, 38, 53

Katinski, Jasmina 103

Kolarić, Ana 9, 26, 39, 54, 89

Kopicl, Vera 90

Koh, Magdalena (Koch, Magdalena) 10, 27, 40, 99

Krstev, Cvetana 72

Krstić, Višnja 98

Kuzmanović Jovanović, Ana 73

L

Lazarević Di Đakomo, Persida (Lazarević di Giacomo, Persida) 91

Lalatović, Jelena 104

M

Maksimović, Bojana 123

Marinković, Mirjana 105

Marković, Mina 110

Milanović, Jasmina 74, 106

Milenković, Milica 124

Miler, Joana 55

Milinković, Jelena 11, 28, 41, 107

Milićević, Teodora Todorić – vidi Todorić-Milićević, Teodora

Milošević, Marina 101, 110, 125

Mitrović, Jovana 116

Mitrović, Milunika 108

Mulić, Iva 42

N

Nemet, Sofija 75

P

Pantelić, Ivana 12

Peković, Slobodanka 13

Petaković, Slavko 14, 56, 92

Petrović, Goran J. 126

Pilipović, Jelena N. 15

Popović, Dragana 43, 76

Prentić, Anja 93

R

Roning, An Birgit (Rønning, Anne Birgitte) 57

Renolds-Kordilioni, Dajana (Reynolds-Cordileone, Diana) 127

Reba, Jovana 77

S

Svirčev, Žarka 58, 78, 109

Simić, Zorana 117

Sirković, Nina 16, 79

Stefanović, Svetlana 94

Sudar, Sanja 95

T

Tačinjska, Katažina 59 , 80

Todorić Milićević, Teodora 110, 128

Todorović, Neda 29

Tomin, Svetlana 17, 30, 44

Tucakov, Ljubica Šljukić – vidi Šljukić-Tucakov, Ljubica

U

Utvić, Miloš 72

F

Fel, Alison (Fell, Alison) 81

H

Hansen-Kokoruš, Renate (Hansen-Kokoruš, Renate) 96

Hadžić, Zorica 118

Š

Škodrić, Ljubinka 82

Šljukić, Dara 129

Šljukić-Tucakov, Ljubica 83

Šmulja, Saša 119

 

PREDMETNI REGISTAR

A

Abramović, Marina 38

Alije, Fatma – "Razgovori" 105

Alikadić, Bisera 60

Arsić, Eustahija 51

Autobiografija 85

B

Begić, Aida – Filmovi – Likovi – Žene 96

Belović-Bernadžikovska, Jelica 103, 127

Belović-Bernadžikovska, Jelica – "Srpski narodni vez i tekstilna ornamentika" 109

Ber, Elen – "Dnevnik: 1942–1944" 68

Blagojević, Boba – "Sve zveri što su s tobom" – Motivi – Slika Drugog 88

Bogdanović, Katarina 112, 121

V

Vardar [časopis] 117

Vez – Srbija 103

Ventvort Morton, Sara – "Afrički poglavica" 126

Vest, Rebeka 54

Vest, Rebeka – "Povratak ratnika" 48

Vest, Rebeka – "Crno jagnje i sivi soko" – Recepcija 40

Vis, Johan David – "Švajcarska porodica Robinzona" – Francuski prevodi 57

Vojni sanitet – Žene – Prvi svetski rat 1914–1918

– Velika Britanija – U uspomenama 81

– Srbija 74

– Francuska – U uspomenama 81

Vulf, Virdžinija – "Gospođa Dalovej" – Motivi – Rat 75

Vulf, Virdžinija – "Gospođa Dalovej u Ulici Bond" 32

Vulf, Virdžinija – Eseji 79

Vulf, Virdžinija – "Izlet na pučinu" – Motivi – Rat 75

Vulf, Virdžinija – Romani 79

G

Garonja, Slavica – "Povratak u Arkadiju" 67

D

Dejanović, Draga – Poezija 58

Digitalna humanistika 64

Dimitrijević, Jelena – Zaostavština 114

Dimitrijević, Jelena – Motivi – Orijent 99

Dimitrijević, Jelena – "Nove" 32, 98

Dimitrijević, Jelena – "Novi svet ili U Americi godinu dana" 122

Dimitrijević, Jelena – "Pisma iz Soluna" 32

Dimitrijević, Jelena – Publicistika 117

Dimitrijević, Jelena – "Sedam mora i tri okeana" 34

Dimitrijević, Jelena – Humanitarni rad 106

Drugi svetski rat 1941–1945 – Žene – Srbija – 2009–2015 82

Društveni položaj – Jevrejke – Balkanske zemlje – 19–20v 36

Duraković, Ferida – Poezija – Motivi 69

Dušanov zakonik 92

Đ

Đaković, Smilja 107

E

Engleska književnost – Feminizam 50

– 1911–1912 54

Ž

Žbanić, Jasmila – Filmovi – Likovi – Žene 96

Žena i svet[časopis] – 1925–1941 45

Žena[časopis]

– 1911–1921 39

– 1912 41

Žene

– Društvena uloga – Srbija – 1875–1918 94

– Društveni položaj – Španija – 1914–1918 52

– Stereotipi – Španija 102

– U literaturi 129

– Štampa – Sociološka istraživanja – Srbija – 2009–2015 72

Žene

– Društveni položaj – Srbija – 19–20v 36

– Emancipacija – Srbija – 19–20v 36

– Obrazovanje – SAD – 19–20v 31

– Stereotipi – Srbija 42

– 1911–1921 – U štampi 39

Žene fizičari – Srbija – 1950 76

Žene. Televizijska emisija – 2013 42

Ženska društva – Srbija – 19–20v 74, 106

Ženski pokret – Srbija – 19–20v 74

Ženski svet[časopis]

– 1891–1894 – Bibliografije 23

– 1895–1898 – Bibliografije 49

– 1899–1903 – Bibliografije 101

Ženski svet[časopis] – 1891–1894 – Bibliografije 33

Žensko pitanje – Srbija – 1998–2004 97

Žicina, Milka – "Sama" 80

Žicina, Milka – "Sve, sve, sve..." 80

Z

Znamenite žene – Srbija – Srednji vek – Biografije 44

J

Jakšić, Lujza 111

Janković, Milica 41

Janković, Milica – Proza 85

Jovanović, Draga – "Mučenice i grešnice" – Motivi – Žene 77

Jovanović, Draga – "Mučenice i grešnice" – Motivi – Prvi svetski rat 1914–1918 77

Jugoslavenska žena[časopis] – Književnice – 1917–1920 78

K

Karavelov, Ljuben – "Je li kriva sudbina?" – Motivi – Nasilje 119

Kveder, Zofka 78

Kveder, Zofka – "Hanka" 87

Kiberfeminizam 64

Kiri, Marija – Biografija 43

Kiš, Danilo – "Goli život" 59

Knežević, Marija – Poezija 62

Književna kritika – Jugoslavija 71

Književne nagrade – Srbija – 1912–1913 98

Književnice

– Dubrovnik – 16–18v 56

– Jugoslavija 59

– Srbija – 1970- 86

– Hrvatska – 21v 84

Književnice – Turska 37

Književno delo – Intertekstualnost 34

Književnost

– Ideologija 70

– Feminizam 79

Književnost za decu – Likovi – Žene 129

Kolontaj, Aleksandra Mihajlovna 120

Kultura – Srbija – Srednji vek 44

L

Lazarević, Anđelija 116

Lafajet, Mari–Madlen – "Princeza de Klev" – Književna recepcija – Jugoslavija 71

Lesing, Doris – "Zlatna beležnica" 50

Likovna umetnost – Motivi – Žena – Srbija – 19v 116

Lič, Ejbi 31

M

Magazinović, Maga 35

Majtner, Liza – Biografija 43

Maksimović, Desanka – "Tražim pomilovanje" 92

Mandić, Aleksandar – "Goli život" 59

Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse[zbornik] 97

Marić–Križanić, Liza 108

Marković, Danica 118

Marković, Milena – Drame 90

Marković, Milena – Poetika 90

Marsden, Dora 89

Materinski list[časopis] – 1901–1903 – Bibliografije 125

Mizoginija – Srbija – 1998–2004 97

Montolije, Izabel de – Književno prevođenje 57

Mrkalj, Ljubica – "Ispričavalice" 67

Musabegović, Jasmina – "Skretnice" – Likovi – Žene 61

N

Nacija – Ideologija – Srbija – 1911–1921 – U štampi 39

O

Obradović, Dositej – Engleska – 1785 91

Obrenović-Delibašić, Vera - Proza - Likovi - Žene 70

P

Petrović, Jasminka - "Leto kada sam naučila da letim" 95

Pirsi, Mardž - "Žena na ivici vremena" 115

Poezija - Rodni identitet 69

Popović-Savić, Julka 66

Popularna kultura - Potrošačko društvo 123

Prosvetiteljstvo - Žene - Engleska - 18v 91

R

Rodna ravnopravnost - Štampa - Srbija - 2009-2015 72

Rodni odnosi - Ideologija

- Srbija - 20v 73

- Španija - 1936-1975 73

S

Sekulić, Isidora 41

Serijske publikacije - Članci - Muzičarke, srpske - 1825-1914 - Bibliografije 100

Siksu, Elen - "Sanjarije divlje žene" 63

Siksu, Elen - "Smeh meduze" 63

Slapšak, Svetlana - "Ravnoteža" 104

Slepa iz Grgurevaca 47

Srbija - Populaciona politika - Ideologija - 20v 73

Srpska književnost - Studije roda 119

Srpska narodna poezija, epska - Motivi - Kosovska bitka 1389 47

Srpska narodna poezija, lirska 65

- Motivi 93, 113

- Studije roda 93

Srpska poezija - 1970- 86

Srpski jezik

- Književno prevođenje 46

- Rodna ravnopravnost 46

Srpski književni glasnik[časopis] - 1912 41

Srpsko pitanje - Žene - 1875-1918 94

Srpskohrvatska književnost - Motivi - Goli otok 59

Stojadinović, Milica Srpkinja - "U Fruškoj Gori 1854" 53

Studije roda 65

- Udžbenici španskog jezika - Istraživanja - Srbija 102

Studije roda - Masovni mediji - Srbija 42

Stupar-Trifunović, Tanja - "Satovi u majčinoj sobi" 67

T

Todorović, Gordana - "Gimnazijski trenutak" 124

Turska književnost - Istorija 37

U

Ulaj 38

F

Feminizam

- 20v-21v 123

- Književnost 120, 128

- Srbija

- 1991-2003 - Bibliografije 110

- 1998-2004 97

- 19v-20v 112, 121

- Turska - 1897-1912 99

H

Hantli Sigurni, Lidija - "Prvom brodu s robljem" 126

Hlapec-Đorđević, Julka - "Jedno dopisivanje" 87

Hrvatska drama

- Likovi - Žene - 21v 84

- Motivi - Telo - 21v 84

Humanitarne organizacije, ženske - Srbija 74

- 19-20v 106

Š

Šalgo, Judita - "Put u Birobidžan" 83

Španija - Populaciona politika - Ideologija - 1936-1975 73

Šuhua, Ling 128

F

The Freewoman - A Weekly Feminist Review[časopis] - 1911-1912 89

P

Pro Femina[časopis] 104

V

La voz de la mujer[časopis] 52

 

RUBRIKE: Intervju i Prikazi

Rubrika Intervju

1.

DOJČINOVIĆ, Biljana

In Search of Women Authors : an interview with Suzan van Dijk / by Biljana Dojčinović and Magdalena Koch // God. 1, br. 1 (2011).

2.

ŠLJUKIĆ Tucakov Ljubica

„To je naša bitka“ : intervju sa Natašom Marković / Ljubica Šljukić Tucakov = “The battle is ours” ; an interview with Nataša Marković / Ljubica Šljikić Tucakov // God. 2, br. 2 (2012).

3.

DOJČINOVIĆ, Biljana

„Cirkulisanje rukopisa nije znak privatnosti” / intervju sa Mari Luiz Kolahan vodila Biljana Dojčinović = “Manuscript circulation doesn’t signify privacy” / an Interview with Marie-Louise Coolahan by Biljana Dojčinović // God. 3, br. 3 (2013).

4.

DOJČINOVIĆ, Biljana

Prevođenje kao ljubav i udarnički rad / intervju sa Anom Jovanović vodila Biljana Dojčinović = Translation as Love and Hard Work / an Interview with Ana Jovanović by Biljana Dojčinović // God. 4, br. 4 (2014).

5.

DOJČINOVIĆ, Biljana

O robinzonkama, adaptacijama i prevodima / intervju sa An Birgit Roning vodila Biljana Dojčinović = On Female Robinsons, Adaptations and Translations / an Interview with Anne Birgitte Rønning by Biljana Dojčinović // God. 4, br. 4 (2014).

6.

DOJČINOVIĆ, Biljana

„Novine i časopisi su riznice neočekivanog“ / intervju sa Henrijet Parč vodila Biljana Dojčinović = “Newspapers and magazines are a treasure trove for the unexpected” / an Interview with Hennriette Partzsch by Biljana Dojčinović // God. 5, br. 5 (2015).

7.

KOLARIĆ, Ana

„Prošlo je vreme nečujnosti“ / razgovor sa Slobodankom Peković vodile Ana Kolarić i Stanislava Barać = ”The Time of Silence Has Passed” / the interview with Slobodanka Peković was conducted by Ana Kolarić and Stanislava Barać // God. 6, br. 6 (2016).

8.

DOJČINOVIĆ, Biljana

„Linija ispod koje se ne može ići“ / razgovor sa Svetlanom Slapšak vodile Biljana Dojčinović i Ana Kolarić = "The bar which cannot be lowered" / an interview with Svetlana Slapšak was conducted by Biljana Dojčinović and Ana Kolarić. // God. 7, br. 7 (2017).

9.

KOLARIĆ, Ana

„Ženski pokreti su aktivni i neprestano jačaju“ / razgovor sa Jasminom Lukić vodila Ana Kolarić = “Women’s Movements Are Active and Growing Stronger” / interview with Jasmina Lukić conducted by Ana Kolarić // God. 8, br. 8 (2018).

10.

KRSTIĆ, Višnja

Nagrada za žene u prevodu Univerziteta Vorik / razgovor sa Šantal Rajt vodila na engleskom Višnja Krstić = Women in Translation Prize / an interview with Chantal Wright was conducted in English by Višnja Krstić // God. 8, br. 8 (2018).

11.

ĐURIĆ, Dubravka

Još nam treba stari Marks / intervju s Nadom Ler-Sofronić vodila Dubravka Đurić = We Still Need our Old Marx / interview with Nada Ler-Sofronić conducted by Dubravka Đurić // God. 9, br. 9 (2019).

Rubrika Prikazi

12.

SVIRČEV, Žarka

Ka istoriji srpske ženske književnosti / Žarka Svirčev // God. 1, br. 1 (2011).

Prikaz knjige: Žena u srpskoj književnosti / Slavica Garonja Radovanac

13.

JOVIĆ, Jelena

Srpska modernistička femina /Jelena Jović // God. 1, br. 1 (2011).

Prikaz knjige: „Kada sazremo kao kultura...”: Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku XX veka: kanon – žanr – rod = „...Kiedy dojrzejemy jako kultura...“ Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku: kanon – genre – gender / Magdalena Koch.

14.

MILJKOVIĆ, Milan

Rod će svi pisati / Milan Miljković // God. 1, br. 1 (2011).

Prikaz knjige: Teorije i politike roda: Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope = Theories and Politics of Gender: Gender Identities in Literatures and Cultures of South-Eastern Europe / Tatjana Rosić.

15.

BAKULA, Boguslav

The Body and/of Slavic theory / Bogusław Bakuła // God. 1, br. 1 (2011).

Prikaz knjige: Slavica CLIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało. Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz, Anna Ursulenko (red.)

16.

KALTENBRUNER, Volfganf

The Playful Epistemology of Digital Representation / Wolfgang Kaltenbrunner.// God. 1, br. 1 (2011).

Prikaz knjige: Speclab: Digital Aesthetics and Projects in Speculative Computing / Johanna Drucker.

17.

NEMET, Sofija

Isidora Sekulić – Srpkinja kosmopolitskog duha / Sofija Nemet // God. 2, br. 2 (2012).

Prikaz knjige: Isidorini oslonci / Slobodanka Peković.

18.

ŠLJUKIĆ Tucakov, Ljubica

Ka razvoju domaće feminističke kritike / Ljubica Šljukić Tucakov // God. 2, br. 2 (2012).

Prikaz knjige: Žene: rod, identitet, književnost / dr Dragan Bošković, ur. – Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, knjiga 2.

19.

BOBIČIĆ, Nađa

Nauka je ženskog roda / Nađa Bobičić // God. 2, br. 2 (2012).

Prikaz knjige: Žene u nauci : od Arhimeda do Ajnštajna : Osvajanje osvojenog / Dragana Popović.

20.

KOLJEVIĆ, Srđan

Beleška o tritmentu za tv seriju i film – „Rebeka Vest: Crno jagnje, sivi soko“ A Note on the Treatment / Srđan Koljević // God. 3, br. 3 (2013).

Triment.

21.

TRIČKOVIĆ, Divna

Practical Methods in Digital Archiving of Rare Books / Divna Tričković // God. 3, br. 3 (2013).

Prikaz knjige: Practical Methods in Digital Archiving of Rare Books – Examples from the HUMI Project

22.

STANKOVIĆ, Sanda

Tranzicija i rod / Sanda Stanković // God. 3, br. 3 (2013).

Prikaz knjige: Gendering Post-Socialist Transition : Studies of Changing Gender Perspectives (ERSTE Foundation Series Vol. 1) / Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein Tomić, Karl Kaser, Filip Radunović.

23.

BOBIČIĆ, Nađa

Uvođenje u feminističku književnu kritiku / Nađa Bobičić // God. 3, br. 3 (2013).

Prikaz knjige: Uvod u feminističku književnu kritiku / Lada Čale-Feldman, Ana Tomljenović.

24.

GRBIĆ, Dragana

Ni slušati ni gledati, nego čitati / Dragana Grbić // God. 3, br. 3 (2013).

Prikaz knjige: Reading the Entertainment and Community Spirit / Marija Grujić.

25.

BJELICA, Petra

Ispravljanje nepravde / Petra Bjelica // God. 3, br. 3 (2013).

Prikaz knjige: Valorizacija razlike: Zbornik radova sa naučnog skupa o Dragi Gavrilović (1854-1917) / dr. Svetlana Tomić, ur.

26.

ŠLJUKIĆ Tucakov, Ljubica

Privatna istorija / Ljubica Šljukić Tucakov // God. 3, br. 3 (2013).

Prikaz knjige: Privatna priča: prema sadržaju jednog kofera / Ivana Stefanović.

27.

GARONJA Radovanac, Slavica

Žena koja je obeležila jednu epohu / Slavica Garonja Radovanac // God. 3, br. 3 (2013).

Prikaz knjige: Delfa Ivanić / Uspomene; Jasmina Milanović, prir.

28.

ĐURIČIĆ, Aleksandra

Ostavština za budućnost / Aleksandra Đuričić // God. 3, br. 3 (2013).

Prikaz knjige: Žene govore / Slavica Garonja.

29.

BJELICA, Petra

Mesto ljubavnog susreta sa Sapfinom poezijom / Petra Bjelica // God. 4, br. 4 (2014).

Prikaz knjige: Locus amoris: dijaloško čitanje Sapfine poezije / Jelena Pilipović.

30.

KANDIĆ, Aleksandra

Studija o Platonovim mitovima / Aleksandar Kandić // God. 4, br. 4 (2014).

Prikaz knjige: Platonova filozofska mitologija / Deretić, Irina [ilustrator Barbara Vasić]

31.

PEŠIKAN-Ljuštanović, Ljiljana

Prilog kanonu / Ljiljana Pešikan-Ljuštanović // God. 4, br. 4 (2014).

Prikaz knjige: Mužastvene žene srpskog srednjeg veka / Svetlana Tomin

32.

ŠLJUKIĆ Tucakov, Ljubica

Čitati Juditu Šalgo / Ljubica Šljukić Tucakov // God. 4, br. 4 (2014).

Prikaz knjige: Stvarni i imaginarni svetovi Judite Šalgo / Silvia Dražić

33.

GLINTIĆ, Nemanja

Književnost, periodika i razlika / Nemanja Glintić // God. 4, br. 4 (2014).

Prikaz knjige: Književnost u funkciji prinude: časopis kao faktor preoblikovanja književnog teksta / Slobodanka Peković.

34.

KOLARIĆ, Ana

Ženska čitanka – šta (ni)je priručnik za nastavu književnosti? / Ana Kolarić // God. 4, br. 4 (2014).

Prikaz knjige: Ženska čitanka / Vera Kopicl.

35.

SIMOVIĆ, Saša

How to Present and Communicate Your Knowledge / Saša Simović // God. 4, br. 4 (2014).

Prikaz knjige: Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills. / Mirjana Matea Kovač, Nina Sirković.

36.

KNEŽEVIĆ, Višnja

Kritičko izdanje dela Anice Savić Rebac / Višnja Knežević // God. 5, br. 5 (2015).

Prikaz knjige: Duh helenstva / Anica Savić Rebac. Prir. Milo Lompar i Irina Deretić

37.

GARONJA Radovanac, Slavica

Jedan zaokružen opus / Slavica Garonja Radovanac // God. 5, br. 5 (2015).

Prikaz knjige: Neka to bude sve / Milka Žicina. Prir. Radmila Gikić Petrović.

38.

BADURINA, Natka

Slasne mrvice s istraživačkog stola / Natka Badurina // God. 5, br. 5 (2015).

Prikaz knjige: Korice od kamfora / Renata Jambrešić Kirin.

39.

STRANJANČEVIĆ, Vukoman

Kineske lutkine kuće / Vukoman Stranjančević // God. 5, br. 5 (2015).

Prikaz knjige: Moderna kineska drama i Henrik Ibzen / Mirjana Pavlović.

40.

SAVOVIĆ, Bojana

Dijalog sa ženskim dramskim pismom / Bojana Savović // God. 5, br. 5 (2015).

Prikaz knjige: Žene, drama i izvedba: između post-socijalizma i post-feminizma / uredila Lada Čale Feldman.

41.

KOLARIĆ, Ana

“Routes rather than roots”: Writing women’s literary history from a transnational perspective / Ana Kolarić // God. 5, br. 5 (2015).

Prikaz knjige: Women telling nations. / Amelia Sanz, Francesca Scott, Suzan van Dijk.

42.

BEGOVIĆ, Dunja

Ranjivost kao osnova za kritičku feminističku etiku / Dunja Begović // God. 5, br. 5 (2015).

Prikaz knjige: The Ethics of Vulnerability: A Feminist Analysis of Social Life and Practice / Gilson, Erinn C.

43.

VARNICA, Nevena

Pesme umesto vida / Nevena Varnica // God. 6, br. 6 (2016).

Prikaz knjige: Bez očiju kano i s očima : narodne pesme slepih žena / Marija Kleut i dr.

44.

JANKOVIĆ, Željka

Srpkinje u borbi za ravnopravnost i mesto u istoriji / Željka Janković // God. 6, br. 6 (2016).

Prikaz knjige: Sestre Srpkinje / Ana Stolić.

45.

STEFANOVIĆ, Svetlana

Život i sećanja Delfe Ivanić / Svetlana Stefanović // God. 6, br. 6 (2016).

Prikaz knjige: Delfa Ivanić: zaboravljene uspomene / Jasmina V. Milanović.

46.

DUŠANIĆ, Dunja

Memoari Jelene Skerlić Ćorović / Dunja Dušanić // God. 6, br. 6 (2016).

Prikaz knjige: Život među ljudima. Memoarski zapisi / Jelena Skerlić Ćorović [priredila Zorica Hadžić].

47.

KOLARIĆ, Ana

„Umno obrazovana žena hoće da radi i onda kada je na to ne tera samo glad“ / Ana Kolarić // God. 6, br. 6 (2016).

Prikaz knjige: Časopisi po meri dostojanstvenog ženskinja / Slobodanka Peković.

48.

SVIRČEV, Žarka

Feministička (re)konstrukcija ženskih portreta / Žarka Svirčev // God. 6, br. 6 (2016).

Prikaz knjige: Feministička kontrajavnost: žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920-1941. / Stanislava Barać.

49.

BABOVIĆ, Marija

Patrijarhat u tranziciji poluperiferije / Marija Babović // God. 6, br. 6 (2016).

Prikaz knjige: Sutra je bilo juče: prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji / Marina Blagojević Hjuson.

50.

ĐURKOVIĆ, Dušanka

Balada o šaputavim devojkama / Dušanka Đurković // God. 6, br. 6 (2016).

Prikaz knjige: Balada o devojačkom odelu / Zorica Jevremović.

51.

KRSTIĆ, Višnja

Tragom istočnih civilizacija / Višnja Krstić // God. 7, br. 7 (2017).

Prikaz knjige: Sedam mora i tri okeana: putem oko sveta / Jelena J. Dimitrijević; priredila Biljana Dojčinović.

52.

BULATOVIĆ, Marija

Majka Indija Jelene Dimitrijević / Marija Bulatović // God. 7, br. 7 (2017).

Prikaz knjige: Pisma iz Indije / Jelena J. Dimitrijević; priredila dr Ana Stjelja; [prevod na engleski Željko V. Mitić, prevod na hindi Latika Chawda].

53.

BARAĆ, Stanislava

Feministička komparatistika: o dva modela emancipacije / Stanislava Barać // God. 7, br. 7 (2017).

Prikaz knjige: Rod, modernost i emancipacija: uredničke politike u časopisima “Žena“ (1911–1914) i “The Freewoman“ (1911–1912) / Ana Kolarić.

54.

JANKOVIĆ, Željka

Brisanje istoriografske prašine: život Kragujevca iz ženske perspektive / Željka Janković // God. 7, br. 7 (2017).

Prikaz knjige: Žensko lice istorije Kragujevca / Lela Vujošević.

55.

BELIĆ, Uglješa

Vreme odvažnih / Uglješa Belić // God. 7, br. 7 (2017).

Prikaz knjige: Hrabrost između redova: Ani Hristić u Srbiji i vreme odvažnih / Slavica Popović Filipović.

56.

BEČANOVIĆ Nikolić, Zorica

Paraphernalia : pedeset godina muzičkog, radiofonskog i književnog stvaralaštva Ivane Stefanović / Zorica Bečanović Nikolić // God. 8, br. 8 (2018).

57.

JANKOVIĆ, Željka

Knjiženstveni kanon / Željka Janković // God. 8, br. 8 (2018).

Prikaz knjige: Knjiženstveni grad. Konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi 1990–2010 / Tatjana Jovanović.

58.

TODOSIJEVIĆ Petrović, Sanja

Slika Jovanke Broz u javnom prostoru / Sanja Todosijević Petrović // God. 8, br. 8 (2018).

Prikaz knjige: Uspon i pad „prve drugarice“ Jugoslavije: Jovanka Broz i srpska javnost 1952–2013 / Ivana Pantelić.

59.

TODORIĆ Milićević, Teodora

„Ja, ti, one… za nas“ – feministička kritika socijalističke Jugoslavije 70-tih i 80-tih / Teodora Todorić Milićević // God. 8, br. 8 (2018).

Prikaz knjige: The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia / Zsófia Lóránd.

60.

BULATOVIĆ, Marija

CORPUS MOBILE / Marija Bulatović // God. 8, br. 8 (2018).

Prikaz knjige: Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku: rodna perspektiva / Vera Obradović Ljubinković.

61.

BOSANČIĆ, Marija

Žena koja nije ništa prećutala / Marija Bosančić // God. 8, br. 8 (2018).

Prikaz knjige: Savka Subotić (1834-1918) : žena koja nije ništa prećutala / Gordana Stojaković.

62.

ABRAMOVIĆ, Milica

Britanska percepcija žena sa Balkana i njihove ženstvenosti u dugom 19. veku / Milica Abramović // God. 8, br. 8 (2018).

Prikaz knjige: The British and Balkan Woman: British Perceptions of Balkan Women and Their Femininity in the Long Nineteenth Century (1789–1914) / Melina Rokai.

63.

STEVANOVIĆ, Lada

Feministička teorija i rod na Balkanu / Lada Stevanović // God. 8, br. 8 (2018).

Prikaz knjige: Rod i Balkan. Porodnjavanje balkanizma. Putovanje do druge, s preprekama / Marina Matešić, Svetlana Slapšak.

64.

BULATOVIĆ, Marija

Women’s Writing and ‘The Material Turn’ / Marija Bulatović // God. 8, br. 8 (2018).

Prikaz knjige: Economic Imperatives for Women’s Writing in Early Modern Europe / edited by Carme Font Paz and Nina Geerdink.

65.

ŠLJUKIĆ, Dara

Ženska istorija u dečjoj literaturi / Dara Šljukić // God. 8, br. 8 (2018).

Prikazi knjiga: Priče o prkosnim Srpkinjama: 50 smelih žena Srbije / autorka Ivana Nešić, ilustratorka Azra Kostić Prčić ; Kakva ženska!: priče o ženama koje su bile progresivne kada to nije bilo moderno / autorka Jelena Mitrović, ilustratorka Sonja Bajić ; Priče za laku noć za male buntovnice: 100 priča o izuzetnim ženama = Good Night Stories for Rebel Girls/ [Elena Favili, Frančeska Kavalo.] ; prevela Aleksandra Golubović ;20 izuzetnih devojčica koje su promenile svet = Extraordinary Girls Who Changed the World/ [tekst Rozalba Trojano; ilustracije Simona Bursi ... [i dr.]] ; prevela Dijana Radinović.

66.

BARAĆ, Stanislava

Feminizam bez granica / Stanislava Barać // God. 9, br. 9 (2019).

Prikaz knjige: Feministička teorija je za sve, urednice Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević.

67.

BULATOVIĆ, Marija

Mapping Anglicist Women’s and Gender Studies Within the European Landscape / Marija Bulatović // God. 9, br. 9 (2019).

Prikaz knjige: Rewriting Academia : The Development of the Anglicist Women’s and Gender Studies of Continental Europe / Renate Haas (ed.).

68.

VELIMIRAC, Svetlana

Bolnica Stobart kroz reč i sliku / Svetlana Velimirac // God. 9, br. 9 (2019).

Prikaz knjige: Bolnica Stobart / [urednik i priređivač Tatjana Janković ; prevod s engleskog Marija Nikolić].

69.

NIKOLIĆ, Milanka

Gordana Todorović – zagonetka naše poezije / Milanka Nikolić // God. 9, br. 9 (2019).

Prikaz knjige: Gordana Todorović. Sabrana dela IIII / Milica Milenković.

 

REGISTAR AUTORA

A

Abramović, Milica 62

B

Babović, Marija 49

Badurina, Natka 38

Bakula, Boguslav (Bakuła, Bogusław) 15

Barać, Stanislava 7, 53, 66

Begović, Dunja 42

Belić, Uglješa 55

Bečanović Nikolić, Zorica 56

Bjelica, Petra 25, 29

Bobičić, Nađa 19, 23

Bosančić, Marija 61

Bulatović, Marija 52, 60, 64, 67

V

Varnica, Nevena 43

Velimirac, Svetlana 68

G

Garonja Radovanac Slavica 27, 37

Glintić, Nemanja 33

Grbić, Dragana 24

D

Dojčinović, Biljana 1, 3, 4, 5, 6, 8

Dušanić, Dunja 46

Đ

Đurić, Dubravka 11

Đuričić, Aleksandra 28

Đurković, Dušanka 50

J

Janković, Željka 44, 54, 57

Jovanović, Ana 4

Jović, Jelena 13

K

Kaltenbruner, Volfganf (Kaltenbrunner, Wolfgang) 16

Kandić, Aleksandar 30

Knežević, Višnja 36

Kolarić, Ana 7, 8, 9, 34, 41, 47

Kolahan, Mari Luiz (Coolahan, Marie-Louise) 3

Koljević, Srđan 20

Koh, Magdalena (Koch, Magdalena) 1

Krstić, Višnja 10, 51

L

Ler-Sofronić, Nada 11

Lukić, Jasmina 9

M

Miljković, Milan 14

N

Nemet, Sofija 17

Nikolić, Milanka 69

P

Parč, Henrijet (Partzsch, Hennriette) 6

Peković, Slobodanka 7

Pešikan-Ljuštanović, Ljiljana 31

R

Rajt, Šantal (Wright, Chantal) 10

Roning, An Birgit (Rønning, Anne Birgitte) 5

S

Savović, Bojana 40

Svirčev, Žarka 12, 48

Simović, Saša 35

Slapšak, Svetlana 8

Stanković, Sanda 22

Stanjančević, Vukoman 39

Stevanović, Lada 63

Stefanović, Svetlana 45

T

Todorić Milićević, Teodora 59

Todosijević Petrović, Sanja 58

Tričković, Divna 21

Š

Šljukić Tucakov, Ljubica 2, 18, 26, 32

Šljukić, Dara 65


[1] Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine (br. 178029) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Gordana Đoković
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
University of Belgrade
Faculty of Philology
PDF

UDC: 014.3KNJIŽENSTVO"2011/2019"
050:305-055.2KNJIŽENSTVO

Professional paper

Bibliography of the Journal Knjiženstvo

The bibliography includes a list of all papers published in the journal Knjiženstvo in the period from 2011 to 2019. A short introductory bibliographic study is followed by a bibliography divided into two thematic units arranged in chronological order. An integral part of the bibliography are also the registers of titles, authors, and subjects, which are thoroughly prepared and arranged in alphabetical order.

Keywords:

Journal Knjiženstvo, bibliography, jubilee

Na početak stranice