Navigacija

Pred vama je četvrti broj Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture, pokrenutog u okviru istraživačkog projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Prvi tekst u ovom broju posvećen je ženskim robinzonijadama, kao zanimljivom iskoraku iz žanra pustolovnih romana „za dečake“. Potom sledi segment rubrike o ženskoj književnosti i kulturi koji čine istorijski pregled dubrovačkih književnica; tekst o slepoj pevačici zapamćenoj kao Slepa iz Grgurevca i svojevrsnom mitotvorstvu ovog ženskog rapsoda; o prvoj knjizi Eustahije Arsić; o Milici Stojadinović i njenoj odbrani statusa spisateljke, kao i tekst o erotskim elementima u poeziji Drage Dejanović. Sledeći tekst je posvećen romanu Jelene Dimitrijević Nove, a u pitanju je umetničko tumačenje ovog dela – reč je, naime, o drami koju je napisala studentkinja slavistike na Univerzitetu u Poznanju i koju su na srpskom jeziku izvele njene koleginice. Iz Torunja, takođe u Poljskoj, dolazi i naredni tekst koji govori o ženskim pričama o stradanju na Golom otoku. Tematski fokusi prethodnih brojeva – ratovi i revolucije i periodika – nastavljaju se i u ovom. Posle rada u kom je predstavljen prvi roman Rebeke Vest Povratak ratnika, sledi tekst o ranim kritikama ove modernistkinje iz kanona „u senci”. U narednom tekstu reč je o percepciji Prvog svetskog rata u jednom španskom feminističkom časopisu, a sledi tekst posvećen jugoslovenskom ilustrovanom magazinu Žena i svet (1925–1941). Ovu rubriku zaključuju esej o Zlatnoj beležnici Doris Lesing i tekst o percepciji rodno osetljivog jezika u prevodima na srpski jezik.

Bibliografija u četvrtom broju sadrži podatke o godištima časopisa Ženski svet od 1895-1898. U ovom broju donosimo dva intervjua – prvi je sa Anom Jovanović, docentkinjom sa Filološkog fakulteta, dobitnicom dve nagrade za prevod romana Nobelovca Mo Jena sa kineskog. Drugi intervju je sa An Birgit Roning, autorkom baze podataka o ženskim robinzonijadama. U rubrici „Prikazi” predstavljamo sedam knjiga – knjigu o Sapfi, monografiju o o Platonovoj mitologiji, studiju o mužastvenim ženama u srpskom Srednjem veku i studiju o Juditi Šalgo, kao i istraživanje o časopisima i njihovoj ulozi u srpskoj književnosti. Predstavljen je i prvi pokušaj stvaranja „ženske čitanke” kao i vrlo praktična knjiga o komunikacijskim veštinama i umeću prezentovanja. U rubrici Događaji predstavljamo skup o Milici Janković, kao i sesiju o digitalnoj humanistici u okviru velike konferencije kojom je Katedra za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu obeležila šezdeset godina od obnavljanja.

Uredništvo časopisa Knjiženstvo

Preuzmite ceo broj.

Na početak stranice