Navigacija

Gordana Đoković, Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja III deo (1895-1898)

Bibliografija predstavlja treći nastavak bibliografije časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. Obuhvata četiri godine izlaženja časopisa, od 1895. do 1898. godine, i sadrži 698 bibliografskih jedinica, opisanih de visu jezikom i pismom publikacije. Kao i u prethodnim bibliografijama, jedinice su azbučno raspoređene prema prezimenu autora, odnosno naslovu članka – kada je reč o tekstovima koji nisu potpisani ili su potpisani inicijalima. Kako su sve jedinice unete u uzajamnu bazu podataka, uz kategorizaciju članka, dat je COBISS. ID broj – broj zapisa u bibliografskoj bazi. Za razliku od prethodnih godina, tokom ove četiri godine izlaženja manje je tekstova o zdravlju, a više iz književnosti. Prvi put od kada je list pokrenut objavljivane su pesme Jovana Dučića, Alekse Šantića, Svetozara Ćorovića...

U skladu sa informativnim zahtevima zastupljeni su registri koji iz bibliografskog opisa izdvajaju naslov, autora i predmet.