Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе
Година III, број 3

УДК 82

ISSN 2217-7809 (Online) (електронски часопис)
Излази једном годишње - у децембру
Часопис је део пројекта бр. 178029,
Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

За издавача
Проф. др Александра Вранеш

Главна и одговорна уредница
Др Биљана Дојчиновић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Заменица главне уреднице
Др Зорица Бечановић Николић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Редакција
Др Александра Вранеш, редовни професор на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Славица Гароња Радованац, ванредни професор на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
МA Драгана Грујић, асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
MA Дуња Душанић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
МA Гордана Ђоковић, асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Дубравка Ђурић, доцент на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд
Снежана Калинић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Мр Ана Коларић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Мр Ивана Пантелић, истраживач-сарадник, Институт за савремену историју, Београд
Др Слободанка Пековић, научни саветник, Институт за књижевност и уметност, Београд
Др Славко Петаковић, доцент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Јелена Пилиповић, доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Др Светлана Томин, ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Међународни редакцијски одбор
Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија
Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг
Проф. др Магдалена Кох, Универзитет "Адам Мицкијевич", Познањ
Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет, Будимпешта
Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју
Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон
Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи
Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Лектура и коректура
МA Јелена Милинковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Лектура текстова на енглеском језику
Снежана Калинић
Ликовна уредница
Др Наташа Теофиловић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Веб дизајн
Душан Ристић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Драган Вранешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Бранко Петрић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Сарадници
МA Новак Малешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Савет редакције часописа
Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину
Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет у Јужнoj Каролини, емеритус
Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту
Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији
Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона
Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет "Адам Мицкијевич", Познањ
Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду
Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд
Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду
Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу
Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

 

Рецензенти
Др Јасмина Ахметагић, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић
Проф. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Др Марина Благојевић Hughson, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
Проф. др Ворд Бригс, Универзитет у Јужнoj Каролини, Колумбија
Проф. др Славица Гароња Радованац, ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу
Доц. др Владимир Гвозден, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Проф. др Дубравка Ђурић, Факултет за медије и комуникацијe, Универзитет Сингидунум, Београд
Проф. др Магдалена Кох, Институт за славистику универзитета "Адам Мицкијевич", Познањ
Доц. др Ана Кузмановић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Доц. др Мирјана Маринковић, Филолошки факултет универзитета у Београду
Др Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд
Доц. др Јелена Пилиповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Тања Поповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Радивој Радић, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
Проф. др Дубравка Стојановић, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
Проф. др Неда Тодоровић, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Јелена Филиповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Мишко Шуваковић, Факултет музичке уметности, Интердцисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду

 

 

Насловна страница
Решење: др Наташа Теофиловић

Издавач
Филолошки факултет Универзитета у Београду
Студентски трг 3, +381 11 2638622 лок. 115
knjizenstvo@fil.bg.ac.rs
knjizenstvo@gmail.com
www.knjizenstvo.rs

 

На почетак странице