Навигација

Гордана Ђоковић
Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња II део (1891-1894)

Други део библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња обухвата четири године излажења часописа, од 1891. године до 1894. године, и садржи 631 библиографску јединицу, описане de visu језиком и писмом публикације. Јединице су азбучно распоређене према презимену аутора или наслову чланка, а испод сваког библиографског описа налази се УДК број и број записа у библиографској бази. Уз библиографски опис наведена је и категоризација чланака на основу које се стиче увид у врсту текстова. Као и у првом делу библиографије, велики број текстова или није потписан или је потписан иницијалима.

Регистар наслова, аутора и предмени регистар доприносе већој информативности библиографије која може да послужи као путоказ за даља истраживања.