Навигација

Divna Tričković
Faculty of Philology
University of Belgrade

Practical Methods in Digital Archiving of Rare Books

貴重書デジタルアーカイブの実践技法―HUMIプロジェクトの実例に学ぶ』 / 樫村雅章.-東京:慶應義塾大学出版会株式会社,2011.278. ISBN-978-4-7664-1733-3


Санда Станковић
Филозофски факултет
Универзитет у Београду

Транзиција и род

Gendering Post-Socialist Transition : Studies of Changing Gender Perspectives (ERSTE Foundation Series Vоl. 1) / Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein Tomić, Karl Kaser, Filip Radunović. – Wien : LIT Verlag GnbH & Co. KG Wien, 2012 – 328. ISBN 9783643902290


Нађа Бобичић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Увођење у феминистичку књижевну критику

Uvod u feminističku književnu kritiku / Lada Čale-Feldman, Ana Tomljenović. – Zagreb: Leykam International, 2012 – ISBN 978-953-7534-97-4


Драгана Грбић
Институт за књижевност и уметност
Београд

Ни слушати ни гледати, него читати

Reading the Entertainment and Community Spirit / Марија Грујић – Београд: Институт за књижевност и уметност 2012 (Београд: Чигоја штампа). –235 стр. ; 19цм. – ISBN 978-86-7095-177-8


Петра Бјелица
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Исправљање неправде

Валоризација разлике: Зборник радова са научног скупа о Драги Гавриловић (1854-1917)/ др. Светлана Томић, ур. – Београд: КИЗ Алтера, 2013 (Фондација мултинационални фонд културе:Београд). – 167. стр; 23,5цм. – ИСБН 978-86-6007-125-7


Љубица Шљукић Туцаков
Факултет организационих наука
Универзитет у Београду

Приватна историја 

Приватна прича: према садржају једног кофера / Ивана Стефановић. – Београд : Службени гласник : Архив Србије, 2012 (Београд : Гласник). – 537 стр. : илустр. ; 23 цм. ISBN 978-86-519-1400-6


Славица Гароња Радованац
Филолошко-уметнички факултет
Универзитет у Крагујевцу

Жена која је обележила једну епоху 

Делфа Иванић / Успомене; Јaсмина Милановић, прир. / Београд: Институт за савремену историју, 2012 (Трстеник: М-граф). - 350 стр.: 24 cm. – (Библиотека Посебна издања). ISBN 978-86-7403-172-8


Александра Ђуричић
Универзитет Алфа
Београд

Оставштина за будућност

Жене говоре / Славица Гароња. - Београд, Алтера 2013. (Београд:Алтера). - 253 стр, 20 цм.- (Библиотека Калем). ISBN 978-86-6007-128-8