Навигација

Светлана Томин

Филозофски факултет Нови Сад

Библиографија радова о монахињи Јефимији (око 1349 – 1405)

Ова библиографија обухвата чланке, студије и књиге које су посвећене значајној личности српског средњег века и првој познатој књижевници овога периода монахињи Јефимији (деспотици Јелени Мрњавчевић, односно великосхимници Евпраксији). Забележена су различита издања њених дела. Узети су у обзир и текстови у којима се Јефимија само помиње, као и ненаучни списи инспирисани њеним животом. Редослед је хронолошки. Унета су и дела, почев од Павела Јозефа Шафарика, у којима се као ауторка Јефимијине Похвале кнезу Лазару погрешно наводи кнегиња Милица.

Досадашњи прегледи литературе о монахињи Јефимији:

Enciklopedija Jugoslavije, 4, HilJugos, Zagreb, 1960, str. 477 (Đorđe Sp. Radojičić)

Leksikon pisaca Jugoslavije, II, ĐJ, Novi Sad, 1979, str. 559560 (Damnjan Petrović)

Перић Ђорђе, Нацрт историјске библиографије о српској средњовековној жени (1158/9-1459-1521), Зборник Матице српске за историју, 35, Нови Сад, 1987, стр. 189207.

Српски биографски речник, 4, И-Ка, Нови Сад, 2009, 397 (Ђорђе Трифуновић)

Кључне речи:

Србија, средњовековна књижевност, библиографија, монахиња Јефимија, кнегиња Милица


Гордана Ђоковић, Драгана Грујић

Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња I део (1886-1890)[1]

Женски свет : лист добротворних задруга Српкиња излазио је од 1886. године до 1914. године (29 година) под уредништвом Аркадија Варађанина. После уводне студије о часопису, његовом уреднику и оснивању Добротворних задруга по Војводини, следи библиографија која обухвата првих пет година излажења часописа, од 1886. године до 1890. године и садржи 659 библиографских јединица, описаних de visu.

Кључне речи:

Женски свет : лист Добротворних задруга Српкиња, библиографија