Навигација

Рамона Михаила
Сенем Тимуроглу
Магдалена Кох

Сусрети у оквиру COST пројекта IS 0901 у 2012. години

Радионица Женска књижевност и везе Истока и Запада у Европи: Визуализација повезаности одржана је од 25. до 28. априла 2012. у Букурешту на Универзитету Спиру Харет. Радионица је имала 66 учесника из 19 европских земаља, а покренула је питања о факторима укљученим у процес женског писања, издавања књига и успостављања контаката са читаоцима.


Биљана Андоновска
Станислава Бараћ

Ре/визија: часописи као агенси књижевности и културе

Изложбом Ре/визија: часописи као агенси књижевнсти и културе, одржаном у новембру 2012. у холу Народне библиотеке Србије, Институт за књижевност и уметност у Београду, уз подршку Центра за промоцију науке, обележио је пола века рада и 42 године постојања истраживачког пројекта специјализованог за проучавање књижевне периодике.