Навигација

Светлана Томин
Филозофски факултет Нови Сад

УДК: 016:929 Јефимија, монахиња

Прегледни чланак

Библиографија радова о монахињи Јефимији (око 1349–1405)[1]

Ова библиографија обухвата чланке, студије и књиге које су посвећене значајној личности српског средњег века и првој познатој књижевници овога периода монахињи Јефимији (деспотици Јелени Мрњавчевић, односно великосхимници Евпраксији). Забележена су различита издања њених дела. Узети су у обзир и текстови у којима се Јефимија само помиње, као и ненаучни списи инспирисани њеним животом. Редослед је хронолошки. Унета су и дела, почев од Павела Јозефа Шафарика, у којима се као ауторка Јефимијине Похвале кнезу Лазару погрешно наводи кнегиња Милица.

Досадашњи прегледи литературе о монахињи Јефимији:
Enciklopedija Jugoslavije, 4, HilJugos, Zagreb, 1960, str. 477 (Đorđe Sp. Radojičić)
Leksikon pisaca Jugoslavije, II, ĐJ, Novi Sad, 1979, str. 559560 (Damnjan Petrović)
Перић Ђорђе, Нацрт историјске библиографије о српској средњовековној жени (1158/9-1459-1521), Зборник Матице српске за историју, 35, Нови Сад, 1987, стр. 189207.
Српски биографски речник, 4, И-Ка, Нови Сад, 2009, 397 (Ђорђе Трифуновић)

Кључне речи:

Србија, средњовековна књижевност, библиографија, монахиња Јефимија, кнегиња Милица

 1. Шаффарик, П. I.

Прегледъ найзнатн∕и писменны споменника стар∕и времена кодъ Србаля и други Югославена / Павел Јозеф Шафарик // Сербск∕и лѣтописъ (Будим). – 68 (за год. 1845), стр. 29–96.

 

 1. Šafařík, p. J.

Okázky občanského písemnictví. Listiny, psaní a nápisy. Zákonník cáře Štĕpána Dušana. Krátké letopisy srbské / Pavel Josef Šafařík // Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův, –v Praze : Tiskem C. Kr. dvorní knihtiskárny synův Bohumila Haase, 1851. – 1 sv. (razl. pag.)

 

 1. ШафарикЪ, Янко

Прилог† к† изворима старе србске истор∕є / Јанко Шафарик // Гласник† друштва србске словесности (Београд). – 5 (1853), стр. 297–301.

 

 1. ДАНИЧИЋ, Ђура

Рукопис† Кипр∕®нов† / Ђура Даничић // Гласник† друштва србске словесности (Београд). – 9 (1857), стр. 245–267.

 

 1. KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan

Slovnik umjetnikah jugoslavenskih / Ivan Kukuljević Sakcinski. – Zagreb : Tiskom narodne tiskarne Ljudevita Gaja, 1858. – 112 str.

 

 1. Monumenta Serbica

Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii / edidit Fr. Miklosich. – Viennae : apud Gulielmum Braumüller, 1858. – 580 p.

 

 1. ХАЏИЋ, А.

Босна / А. Хаџић // Летопис Матице српске (Будим). – 102, часть друга (1861), стр. 91–114.

 

 1. Šafařík, P. J.

Geschichte des Serbischen Schriftthums / Pavel Josef Šafarik. – Prag : Verlag von Friedrich Tempsky, 1865. – 480 p.

 

 1. JAGIĆ, Vatroslav

Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga, knjiga prva. Staro doba / Vatroslav Jagić. – Zagreb : štamparija Dragutina Albrechtam, 1867. – 240 str.

 

 1. ЈАГИЋ, Ватрослав

Константин Философ и његов Живот Стефана Лазаревића деспота српскога. По двема српско-словенским рукописима, изновице издао В. Јагић / Ватрослав Јагић // Гласник Српског ученог друштва (Београд). – 42 (1875), стр. 223–328. (преснимљено издање 2004.)

 

 1. НОВАКОВИЋ, Стојан

Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога / Стојан Новаковић. – Београд: Издање и штампа Државне штампарије, 1877. – 593 стр.

 

 1. НОВАКОВИЋ Стојан

Српске народне песме о боју на Косову. Критичка студија / Стојан Новаковић // Годишњица Николе Чупића (Београд). – II (1878), стр. 97–177.

 

 1. РУВАРАЦ, Иларион

Прилошци к објашњењу извора српске историје / Иларион Руварац // Гласник Српског ученог друштва (Београд). – 47 (1879), стр. 177–218.

 

 1. НОВАКОВИЋ, Стојан

Натпис монахиње Јефимије на свиленом покрову кнеза Лазара / Стојан Новаковић // Хришћански весник (Београд). – 1 (1880), стр. 58–59.

 

 1. ДУЧИЋ, Нићифор

Књижевни радови, књига 2 / Нићифор Дучић. – Београд : штампано у штампарији Краљевине Југославије, 1882. – 291 стр.

 

 1. ДУЧИЋ, Н.

Старине хиландарске / Нићифор Дучић // Гласник Српског ученог друштва / (Београд). – 56 (1884), стр. 1–116.

 

 1. ВАЛТРОВИЋ, Михаило

Српске црквене старине / Михаило Валтровић // Старинар (Београд). – 4 (1885), стр. 101121.

 

 1. ЖИВКОВИЋ, М.

Србуље у Сарајеву / М. Живковић // Гласник Српског ученог друштва (Београд). – 63 (1885), стр. 179–220.

 

 1. КОВАЧЕВИЋ, Љубомир

Вук Бранковић (1371-1398) / Љубомир Ковачевић // Годишњица Николе Чупића (Београд). – 10 (1888), стр. 215-301.

 

 1. СРЕЋКОВИЋ, Панта

Витосава и Јефимија / Панта Срећковић // Гласник Српског ученог друштва (Београд). –70 (1889), стр. 213– 238.

 

 1. БОШКОВИЋ, Јован

Писма о књижевности српској и хрватској / Јован Бошковић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 171 свеска трећа (1892), стр. 37–97.

 

 1. Руварац, Иларион

Старинарски прилошци / Иларион Руварац // Старинар (Београд). – 4 (1892), стр. 119–122.

 

 1. НОВАКОВИЋ, Стојан

Срби и Турци XIV и XV века. Историјске студије о првим борбама с најездом турском пре и после боја на Косову / Стојан Новаковић. Београд : издање Чупићеве задужбине, 1893. 397 стр.

 

 1. ПОПИЋ, Сергије

Опис манастира Врдника-Раванице у Срему / Сергије Попић. – Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1898. – 62 стр.

 

 1. Дучић, Нићифор 

Прилози српских владалаца и великаша Хиландару и другим манастирима у Светој Гори од 1185-1899 год / Нићифор Дучић // Бранково коло (Ср. Карловци). – 5, 28. октобра (6. новембра) (1899), стр. 1369.

 

 1. Стојановић, Љубомир

Каталог старих штампаних књига. Збирка српске краљевске академије / Љубомир Стојановић. – Београд : Српска краљевска академија, 1901. – 267 стр.

 

 1. ВУКИЋЕВИЋ, М.

        Јефимија, удовица деспота Угљеше / Миленко Вукићевић // Босанска вила (Сарајево). – 10 (1902), стр. 191–192; 11(1902), стр. 213–215; 13 (1902), стр. 251–252; 14 и 15 (1902), стр. 279–280.

 

 1. КОНДАКОВ, Н. П.

        Памјатники христианскаго искусства на Атоны / Никодим Павлович Кондаков. – С.-Петербургъ : Императорска Академија Наукъ, 1902. – 312 стр.

 

 1. Стојановић, Љубомир

Стари српски записи и натписи, књига прва / Љубомир Стојановић. – Београд : Штампано у државној штампарији Краљевине Србије, 1902. – 480 стр. 

 

 1. РУВАРАЦ, Димитрије

Опис српских фрушкогорских манастира 1753. год. / Димитрије Руварац. – Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1903. – 488 стр.

 

 1. Стојановић, Љубомир

Каталог Народне библиотеке у Београду. IV Рукописи и старе штампане књиге / Љубомир Стојановић. – Београд : Краљ. српска државна штампарија, 1903. – 445 стр. (фототипско издање 1982)

 

 1. ЈЕФИМИЈА

Похвала кнезу Лазару / Јефимија // Српски књижевни гласник (Београд). – 12, свеска 5 (1904), стр. 1023–1024.

 

 1. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје

Књиге и друго у старим српским записима / Станоје Станојевић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 235, свеска 1 (1906), стр. 75– 94.

 

 1. Новаковић, Стојан

Последња преписка о једном натпису / Стојан Новаковић // Богословски гласник (Ср. Карловци). – 11 (1907), стр. 313–317.

 

 1. Радонић, Јован 

О Иларијону Руварцу / Јован Радонић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 245, св. 5 (за год. 1907), стр. 51–70.

 1. ЈЕР. Ж.

        Завеса деспотице Еуфемије / Јер. Ж // Вардар. Календар за просту годину 1909 (Београд). – (1908), 113–115 стр.

 

 1. СИНОБАД, Душан

        С пута у Солун и Свету Гору / Душан Синобад. – Београд : штампарија "Бранко Радичевић" 1908. – 109 стр.

 

 1. ПОПОВИЋ, Павле

Преглед српске књижевности / Павле Поповић. – Београд : Српска манастирска штампарија, 1909. – 486 стр.

 

 1. СОФРИЋ, Павле

        Четири прилога за српску културну историју / П.С. [Павле Софрић]. – Ниш : Електрична штампарија М. Карића, 1910. –146 стр.

 

 1. Томић, Светозар

Хилендарска завеса деспотице Еуфимије / Светозар Томић // Нова искра (Београд). – 10, 5 (1911), стр. 147–148.

 

 1. КОСТИЋ, Драгутин

        Тајно писање у јужнословенским ћириловским споменицима / Драгутин Костић // Глас Српске краљевске академије (Београд). – 92, други разред 54 (1913), стр. 1–62.

 

 1. Popović, Pavle

Jugoslovenska književnost / Pavle Popović. – Cambridge : Printed at the University Press, 1918. – 159 str.

 

 1. Марковић, Василије

Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији / Василије Марковић. – Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија, 1920. – 158 стр.

 

 1. Мирковић, Лазар

Монахиња Јефимија / Лазар Мирковић. Ср. Карловци : Српска манастирска штампарија, 1922. – 35 стр. (прештампано из Хришћанског живота)

 

 1. Мирковић, Лазар 

Допуне к расправи „Монахиња Јефимија“ / Лазар Мирковић // Гласник Српске православне патријаршије (Ср. Карловци). – 2 (1923), стр. 2728.

 

 1. RADOJČIĆ, Nikola

Мирковић, Л., Монахиња Јефимија. Одштампано из "Хришћанског живота" год. 1922, Ср. Карловци 1922 / Nikola Radojčić // Narodna starina (Zagreb). 2, sveska 3 (1923), str. 336–337.

 

 1. Tafrali, Orest

Le trésor byzantin et roumain du monastère de Poutna / Orest Tafrali // Comptes-rendus des séances de l' Académie des Inscriptons et Belles-Lettres, 67e année. – 5 (1923), p. 365372.

 

 1. Granić В.

,,Prvi međunarodni kongres predstavnika vizantiskih studija u Bukureštuˮ / B. Granić // Narodna starina (Zagreb). – 3, sv. 7 (1924), str. 80.

 

 1. Мирковић, Лазар

Српска плаштаница монахиње Јефимије у манастиру Путни / Лазар Мирковић // Гласник Српске православне патријаршије (Ср. Карловци). –14 (1924), стр. 214216.

 

 1. Radojčić, Nikola

Мирковић Лазар: Српска плаштаница монахиње Јефимије у Путни (Гласник, службени лист српске православне патријаршије V (1924), 214–6) / Nikola Radojčić // Narodna starina (Zagreb). – 3, sv. 7 (1924), str. 99.

 

 1. ДАНИЧИЋ, Ђура

Службе свецима Србима. I Критика, полемика и историја књижевности. Ситнији списи Ђуре Даничића / Ђура Даничић. – Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1925. – 467 стр.

 

 1. Ђорђевић Тихомир

Др Лазар Мирковић, Српска плаштаница монахиње Јефимије / Тихомир Ђорђевић // Јужна Србија (Скопље). – 49 (1925), стр. 124.

 

 1. Lascaris, M.

A propos d'un épitaphios du monastère de Putna / M. Lascaris // Revue histoirique du Sud-Est Europeén. – 2 (1925), p. 356–361.

 

 1. Ласкарис Михаило

Др. Лазар Мирковић, Српска Плаштаница монахиње Јефимије, 1925, стр. 14 са сликом, прештампано из Старинара, трећа серија, књига II / Mихаило Ласкарис // Мисао (Београд). – 18, св. 3–4 (1925), стр. 823.

 

 1. Мирковић, Лазар

Српска плаштаница монахиње Јефимије у манастиру Путни (Буковина) / Лазар Мирковић // Старинар (Београд). – 2 (1925), стр. 109120.

 

 1. Ћоровић, Владимир

Небеско царство кнеза Лазара / Владимир Ћоровић // Венац (Београд). – 11, св. 3 (1925), стр. 189–190.

 

 1. БАШИЋ, Миливој

       Са пута у Св. Гору 2. део / Миливој Башић // Задужбина. Годишњак "Фонда Станојла и Драгиње Петровића" за годину 1925-1926 (Београд). – 4 (1926), 41–69.

 

 1. Ласкарис, М.,

        Tafrali, O. Le trésor byzantin et roumain du monastère de Poutna / Михаило Ласкарис / // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – 6, св. 2 (1926), стр. 148–150.

 

 1. Ласкарис, Михаило

Византиске принцезе у средњевековној Србији. Прилог историји византискосрпских односа од краја XII до средине XV века, / Михаило Ласкарис. Београд : Књижарница Фрање Баха, 1926. 138 стр.

 

 1. Соловјев, Александар В. 

Одабрани споменици српског права (од XII до краја XV века) / Александар Соловјев. Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1926.  234 стр.

 

 1. ГАВРИЛОВИЋ, Андра

Историја српске и хрватске књижевности за школску и личну наставу / Андра Гавриловић. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона, 1927. 435 стр.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп.

Dr. Лазар Мирковић: Монахиња Јефимија (Одштампано из „Хришћанског Живота“). Сремски Карловци 1922, 8, страна 35 / Ђорђе Сп. Радојичић // Гласник Скопског научног друштва (Скопље). – 2 (1927), св. 12, стр. 339340.

 

 1. СТРИКА, Бошко

Српске задужбине. Фрушкогорски манастири, треће издање / Бошко Стрика. Загреб : тисак закладе тискаре "Народних новина", 1927. 183 стр.

 

 1. Radojčić, Nikola

Plaštanica u manastiru Pakri / Nikola Radojčić // Narodna starina (Zagreb). – 17 (1928), str. 193197.

 

 1. РУВАРАЦ, Димитрије

Рукотворне старине фрушкогорских манастира на земаљској изложби у Будапешти 1885 / Димитрије Руварац // Духовна стража (Ср. Карловци). –2 (1928), стр. 131136.

 

 1. ТАТИЋ, Жарко

Трагом велике прошлости. Светогорска писма и монографске студије старе српске архитектуре / Жарко Татић. Београд. [б. и.], 1929. 265 стр. (репринт издање Светогорских писама 2011.)

 

 1. КАЛУЂЕРЧИЋ, Славко

        Покров Монахиње Јефимије / Славко Калуђерчић // Братство (Сарајево). – 12 (1930), стр. 200–205.

 

 1. ИВАНОВЪ, Йорданъ

Български старини изъ Македониó / Йордан† Иванов†. – Софиó : държавна печатница, 1931. 671 стр.

 

 1. Мирковић, Лазар

Старине фрушкогорских манастира / Лазар Мирковић. Београд : Издавачка књижарница Геце Кона, 1931. 78 стр.

 

 1. BORŠNIKOVA, Marja

Srbske književnice. Jefimija / Marja Boršnikova // Ženski svet (Ljubljana). – 4 (1933), str. 8687.

 

 1. Костић, Драгутин

Старост народног епског песништва нашег / Драгутин Костић // Јужнословенски филолог (Београд). – 12 (1933), стр. 171.

 

 1. МИРКОВИЋ, Лазар

Иконица са записом монахиње Јефимије у Хиландару / Лазар Мирковић // Годишњица Николе Чупића (Београд). – 42 (1933), стр. 4549.

 

 1. ПОПОВИЋ, Пера Ј.

Две српске плаштанице из XIV столећа у Хилендару / Пера Ј. Поповић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – 13, св. 1 и 2 (1933), стр. 8588.

 

 1. Ћоровић, Владимир

Жена и књижевност у средњевековној Србији / Владимир Ћоровић // Вардар, (Скопље). – 497 (1935), стр. 1.

 

 1. МАТИЋ, Светозар

        Стара књижевност према народној песми / Светозар Матић // Српски књижевни гласник, нова серија (Београд). – 6 (1936), стр. 433–437.

 

 1. МИРКОВИЋ, Лазар

Старине Старе цркве у Сарајеву / Лазар Мирковић // Споменик Српске краљевске академије (Београд). – 83, други разред 65 (1936), стр. 134.

 

 1. Монахиња Јефимија

Монахиња Јефимија. Београд : Издање Университетски образованих жена, 1936. 29 стр.

 

 1. У[редништво]

        Монахиња Јефимија – La Moniale Yefimia. Изд. Удружења университетски образованих жена, секција Београд, 15 септембар 1936 (у 400 примерака) // Српски књижевни гласник, нова серија (Београд). – 5 (1936), стр. 395–396.

 

 1. МИРКОВИЋ, Л.

        Хаљина кнеза Лазара / Лазар Мирковић // Уметнички преглед (Београд). – 3 (1937), стр. 72–73. 

 

 

 1. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје

        Историја српског народа у средњем веку, књига 1. О изворима / Станоје Станојевић. – Београд : Српска краљевска академија, 1937. – 388 стр.

 

 1. МИРКОВИЋ, Лазар

Црквени уметнички вез / Лазар Мирковић // Уметнички преглед (Београд). – 10. јул (1938), стр. 298300.

 

 1. Ћоровић, Владимир

Узајамне везе и утицаји код старих словенских записа / Владимир Ћоровић // Глас Српске краљевске академије (Београд). –176, други разред (1938), стр. 99170.

 

 1. Симић-Миловановић, Зора,

Сликарке у српској историји уметности / Зора Симић-Миловановић. Београд : Слобода, 1939. 46 стр.

 

 1. Кнежевић, Митрофан

Професор Београдског универзитета г-др Душан Глумац открио је у манастиру Раваници још један вез монахиње Јефимије / Митрофан Кнежевић // Правда (Београд). – 12. 715 (1940), без броја странице

 

 1. Lemerle, P., Soloviev, A.

Trois chartes des souverains Serbes conservées au monastère de Kutlumus (Mont Athos) / P. Lemerle, A. Soloviev // Annales de l'Institut Kondakov (Seminarium Kondakovianum) (Beograd). – 9 (1940), p. 129146.

 

 1. Мирковић, Лазар,

Црквени уметнички вез / Лазар Мирковић. Београд : Музеј Српске православне цркве, 1940. 48 стр.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп.

Избор патријарха Данила III и канонизација кнеза Лазара / Ђорђе Сп. Радојичић // Гласник Скопског научног друштва (Скопље). – 21, Одељење друштвених наука, 12 (1940), стр. 3381.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп. 

"Црквени уметнички вез" од дра Лазара Мирковића / Ђорђе Сп. Радојичић // Српски књижевни гласник (Београд). – 61, бр. 1 (1940), стр. 4752.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп.

Стари српски књижевници (XIV–XVII века). Расправе и чланци / Ђорђе Сп. Радојичић. Београд : Југоисток, 1942. 309 стр.

 

 1. Townsend, G.

Some Greek Liturgical Emroideries / G. Townsend // Bulletin of the Museum of Fine Arts. – 42, No. 250, (1944), p. 7381.

 

 1. Радонић, Јован

Неколико светлих женских фугура из давне наше прошлости / Јован Радонић // Гласник Српске православне цркве (Београд). – 9 (1946), стр. 142146.

 

 1. MILLET Gabriel, Des Ylouses Hélène

        Broderies religieuses de style byzantine / Gabriel Millet, Hélène Des Ylouses. – Paris : Presses universitaires de France, 1947. – 117 p.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп., Радојичић, Надежда

Извештај о раду на проучавању старих српских рукописних и штампаних књига, као и других старина / Ђорђе Сп. Радојичић, Надежда Радојичић // Историски часопис САН (Београд). – 2 (1949–1950), стр. 328–348.

 

 1. КОВАЧЕВИЋ, Б.

Наша стара лирика / Б. Ковачевић // Књижевност (Београд). – 6 (1950), стр. 557–569.

 

 1. ТРОИЦКИ, Сергије

Како треба издати Светосавску Крмчију (Номоканон са тумачењима) / Сергије Троицки // Споменик Српске академије наука (Београд). – 102, Одељење друштвених наука, нова серија, 4 (1952), стр. 1–114.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп.

О једном хиландарском натпису из друге половине XIV века / Ђорђе Сп. Радојичић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – 21, св. 1–2 (1955), стр. 123–124. (текст прештампан под насловом: На трагу једног Јефимијиног састава, у књизи Радојичић, Ђорђе Сп, Творци и дела старе српске књижевности, Титоград : Графички завод 1963, 423 стр.)

 

 1. РАДОЈЧИЋ, Светозар

        Уметнички споменици манастира Хиландара / Светозар Радојчић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – 3 (1955), стр. 163–194.

 

 1. ПАВЛОВИЋ, Миливој

Примери историског развитка српскохрватског језика / Миливој Павловић. – Београд : Научна књига, 1956. – 224 стр.

 

 1. Пурковић, Миодраг Ал.

Принцезе из куће Немањића / Миодраг Ал. Пурковић. – Виндзор Винѕор : "Avala", 1956. – 77 стр.

 

 1. РАКИЋ, Милан

Песме / Милан Ракић. – Београд : Просвета, 1956. – 222 стр.

 

 1. CRNKOVIĆ, M., TOMIĆ, V.

       Scrittori jugoslavi / [a cura di] [Milan] Crnković, [Vojislav] Tomić ; traduzioni di Ervino Sepich. – Fiume : EDIT, 1956. – 423 p.

 

 1. Василић Ангелина

Ризница манастира Студенице / Ангелина Василић. – Београд : Научно дело, 1957. – 68 стр.

 

 1. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.

Старо југословенско песништво (од IX до XVIII века) / Ђорђе Сп. Радојичић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 380, св. 1–2 (1957), стр. 102–114.

 

 1. Năsturel, Petre Ș.

Date noi asupra unor odoare de la Mănăstirea Putna / Petre Ș Nasturel // Romanoslavica. – 3 (1958), p. 137–157.

 

 1. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.

        Шта је жена. Из старог српског рукописа XV века / Ђорђе Сп. Радојичић // Дневник (Нови Сад). – 4253, 6. април (1958), 11.

 

 1. Стојановић, Добрила

Уметнички вез у Србији од XIV до XIX века / Добрила Стојановић. – Београд : Музеј примењене уметности, 1959. – 82 стр.

 

 1. RADOJIČIĆ, Đorđe, Sp.

Antologija stare srpske književnosti (XI-XVIII veka), izbor, prevodi i objašnjenja Đ. Sp. Radojičića / Đorđe Sp. Radojičić. – Beograd : Nolit, 1960. – 374 str.

 

 1. TIMOTIJEVIĆ, Božidar

Jefimija / Božidar Timotijević // Polja (Novi Sad). – 45 (1960), str. 3.

 

 1. Ферјанчић, Божидар

Деспоти у Византији и јужнословенским земљама / Божидар Ферјанчић. – Београд : Научно дело, 1960. – 226 стр.

 

 1. Ђурић, Војислав Ј.

Фреске црквице Св. Бесребреника деспота Јована Угљеше у Ватопеду / Војислав Ј. Ђурић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – 7 (1961), стр. 125–136.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп.

Малоје приношеније Јефимије монахиње / Ђорђе Сп. Радојичић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 387, св. 1 (1961), стр. 51–57.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп.

О младом младенцу Угљеши Деспотовићу / Ђорђе Сп. Радојичић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 387, св. 3 (1961), стр. 265–271.

 

 1. Света Гора и манастир Хиландар (Поводом хиљадугодишњице њеног оснивања). – Београд : Удружење српског православног свештенства Архиепископије београдско-карловачке, 1961. – 71 стр.

 

 1. ЂУРИЧИЋ, Младен

Епиграми, епитафи, епиграфи. Антологија / Младен Ђуричић. – Београд : Просвета, 1962. – 210 стр.

 

 1. МИРКОВИЋ, Лазар

        Шта значи мраморни стуб подигнут на месту косовске битке и шта каже натпис на овом стубу? / Лазар Мирковић // Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад). – 9–10 (1962), стр. 5–22.

 

 1. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.

Развојни лук старе српске књижевности. Текстови и коментари / Ђорђе Сп. Радојичић. – Нови Сад : Матица српска, 1962. – 309 стр.

 

 1. Радовић, Ристо

Историја женског монаштва / Ристо Радовић // Гласник Српске православне цркве (Београд). – 1 (1963), стр. 20–27.

 

 1. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.

        Творци и дела старе српске књижевности / Ђорђе Сп. Радојичић. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.

 

 1. Ștefanescu, I. D., 

Broderiile de stil bizantin şi moldovenesc în a doua jumătate a secolului XV / I. D. Ștefanescu // Cultura moldovenească în vremea lui Ştefan cel Mare, ed. M. Berza. – Bucureşti, 1964. – 479541 p.

 

 1. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе

Вук Караџић и словенске књижевне старине / Ђорђе Трифуновић // Ковчежић (Београд). – 4 (1964), стр. 411–417.

 

 1. Трифуновић, Ђорђе

Први Вукови преписи старих словенских текстова / Ђорђе Трифуновић // Ковчежић (Београд). – 6 (1964), стр. 19–30.

 

 1. Острогорски, Георгије

Серска област после Душанове смрти / Георгије Острогорски. – Београд: Научно дело, 1965. – 171 стр. 

 

 1. Павловић, Леонтије

Култови лица код Срба и Македонаца (Историјско-етнографска расправа) / Леонтије Павловић. – Смедерево : Издање Народног музеја у Смедереву, 1965. –354 стр.

 

 1. ПУРКОВИЋ, Миодраг

       Јефимија, ћерка господара Драме / Миодраг Пурковић // Гласник Канадских Срба. – 1702–1704 (1965), стр. 25–36.

 

 1. СТАРА књижевност / приредио Ђорђе Трифуновић. – Београд : Нолит, 1965. – 571 стр.

 

 1. ВЕСЕЛИНОВИЋ, Рајко

Историја српске православне цркве са народном историјом. Књига 1 (1219–1766) / Рајко Веселиновић. – Београд : Свети Архијерејски Синод Српске православне цркве, 1966. – 120 стр.

 

 1. СТАРА српска књижевност, књига 2 / избор и редакција Драгољуб Павловић. – Нови Сад : Матица српска; Београд : Српска књижевна задруга, 1966. – 397 стр.

 

 1. СТАРО српско песништво / приредио Ђорђе Сп. Радојичић. – Крушевац : Багдала, 1966. – 205 стр.

 

 1. Трифуновић, Ђорђе

„ĭbi~ai“ у запису монахиње Јефимије / Ђорђе Трифуновић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – 32, св. 1–2 (1966), стр. 88–90.

 

 1. JOHNSTONE Pauline

       The Byzantine tradition in church embroidery / Pauline Johnstone. –London : Alec Tirtani, 1967. – X, 144, 117 p.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп.

Шта је жена. Из старог српског рукописа века / Ђорђе Сп. Радојичић // Књижевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба. – Нови Сад : Матица српска, 1967. – 383 стр.

 

 1. СТАРА српска књижевност / студија и избор Ђорђе Трифуновић. – Београд: "Југославија", 1967. – 151 стр.

 

 1. Из наше књижевности феудалног доба / избор, редакција, превод и коментари Драгољуб Павловић и Радмила Маринковић. – Београд : Просвета, 1968. – 255 стр.

 

 1. ОРБИН, Мавро

        Краљевство Словена / Мавро Орбин. – Београд : Српска књижевна задруга, 1968. – 475 стр.

 

 1. Тасић, Д.

Живопис певничких простора цркве Св. Апостола у Пећи / Д. Тасић // Старине Косова и Метохије (Приштина). – 4– 5 (1968–1971), стр. 233267.

 

 1. ТОМАЦ, Петар

Косовска битка / Петар Томац. – Београд : Војноиздавачки завод, 1968. – 247 стр.

 

 1. Трифуновић, Ђорђе

Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и Косовском боју / Ђорђе Трифуновић. – Крушевац : Багдала, 1968. – 452 стр.

 

 1. Weitzmann, K., Chatzidakis, M., Miatev, K., Radojčić, S.

Icons from South Eastern Europe and Sinai / K. Weitzmann, M. Chatzidakis, S. Radojčić. – London : Thames and Hudson, 1968. – 220 p.

 

 1.  A szerbhorvát irodalom kistükre (Lázár cár dicsérete - Pohvala knezu Lazaru, prev. Zoltán Csuka). – Budapest : Európa Könyvkiadó, 1969. – 879 p. (Csillagpor, 1971).

 

 1. ДУШАНИЋ, Светозар

Музеј српске православне цркве / Светозар Душанић. – Београд: "Југославија", 1969. – XX, [4] стр., [2] листа с таблама, 48 стр. с таблама

 

 1. ПАВЛОВИЋ, Доброслав Ст.

Испитивачки радови на архитектури цркве манастира Љубостиње и предлог за њен будући изглед / Доброслав Ст. Павловић // Саопштења (Београд). – 8 (1969), стр. 155–186.

 

 1. РАДОЈКОВИЋ, Бојана, Стојановић, Добрила

Примењена уметност код Срба у средњем веку / Добрила Стојановић, Бојана Радојковић // Српска православна црква 12191969. Споменица о 750-годишњици аутокефалности. – Београд : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 1969. – 392 стр.

 

 1. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе

Значајније појаве и писци у српској средњовековној књижевности / Ђорђе Трифуновић // Књижевност и језик (Београд). – 1 (1970), стр. 5–17.

 

 1. НЕДЕЉКОВИЋ, Божидар

Жене песници Србије / Божидар Недељковић. – Нови Сад: Центар за А. П. Војводину; Београд : Просвета, 1971. – 40 стр. (друго издање 1990).

 

 1. ПАВЛОВИЋ, Драгољуб

Старија југословенска књижевност / Драгољуб Павловић. – приредио за штампу Мирослав Пантић. – Београд : Научна књига, 1971. – 424 стр.

 

 1. ГИЉФЕРДИНГ, Александар

Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији / Александар Гиљфердинг. –превео коментаре и биљешке написао Бранко Чулић. – Сарајево : Издавачко предузеће "Веселин Маслеша", 1972. – 404 стр.

 

 1. Српске песникиње од Јефимије до данас / [приредили] Стеван Радовановић, Слободан Радаковић ; [лепотом књиге бавио се Боле Милорадовић], Београд : Слово љубве, 1972. – 227 стр.

 

 1. Трифуновић, Ђорђе

Две посланице Јелене Балшић и Никонова „Повест о јерусалимским црквама и пустињским местима“ / Ђорђе Трифуновић // Књижевна историја (Београд). – YU ISSN 0350-6428. – 18 (1972), стр. 289–327.

 

 1. Pavlović, Nadežda

Despot Đurađ Branković i njegovo doba / Nadežda Pavlović. – Subotica: Minerva 1973. – 275 стр.

 

 1. Динић-Кнежевић, Душанка

Положај жене у Дубровнику у XIII и XIV веку / Душанка Динић-Кнежевић. –Београд : Српска академија наука и уметности, 1974. – 223 стр.

 

 1. Грицкат, Ирена

О неким стилским фигурама у похвалама кнезу Лазару / Ирена Грицкат // О кнезу Лазару. – Београд : Филозофски факултет. Одељење за историју уметности; Народни музеј у Крушевцу, 1975. 436 стр.

 

 1. КАЛИЋ-Мијушковић, Јованка

Велики жупан Стефан Немања и кнез Лазар / Јованка Калић-Мијушковић // О кнезу Лазару. – Београд : Филозофски факултет. Одељење за историју уметности; Народни музеј у Крушевцу, 1975. 436 стр.

 

 1. Кашанин Милан

Српска књижевност у средњем веку / Милан Кашанин. Београд: Просвета, 1975. – 515 стр.

 

 1. КЕМПФЕР, Франк

Почетак култа кнеза Лазара / Франк Кемпфер // О кнезу Лазару. – Београд : Филозофски факултет. Одељење за историју уметности; Народни музеј у Крушевцу, 1975. 436 стр.

 

 1. Мандић Светислав

Свилен покров за дар манастиру / Светислав Мандић // Древник. Записи конзерватора. – Београд : Српска књижевна задруга. – 1975. – 174 стр.

 

 1. МИЈУШКОВИЋ, Недељко, Филиповић, Слободан

Поезија и критика, књига 1 / Слободан Филиповић, Недељко Мијушковић. – Београд : Нова књига, 1975. – 869 стр.

 

 1. Михаљчић, Раде

Кнез Лазар и обнова српске земље / Раде Михаљчић // О кнезу Лазару. – Београд : Филозофски факултет. Одељење за историју уметности; Народни музеј у Крушевцу, 1975. – 436 стр.

 

 1. ПРИМЕРИ из старе српске књижевности, Од Григорија дијака до Гаврила Стефановића Венцловића / саставио и приредио Ђорђе Трифуновић. – Београд : Слово љубве, 1975. – 250 стр.

 

 1. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе

Косовско страдање и небеско царство према српским средњовековним књижевним списима / Ђорђе Трифуновић // О кнезу Лазару. – Београд : Филозофски факултет. Одељење за историју уметности; Народни музеј у Крушевцу, 1975. 436 стр.

 

 1. КАШИЋ Душан Љ.

        Деспот Јован Угљеша као ктитор светогорског манастира Симонпетре / Душан Љ. Кашић // Богословље (Београд). 12 (1976), стр. 29–62.

 

 1. КРАТАК преглед југословенских књижевности средњега века / записи са предавања Ђорђа Трифуновића. – Београд : Филолошки факултет, 1976. – 171 стр.

 

 1. МИХАИЛОВИЋ, Живота А.

        Манастир Љубостиња / Живота А. Михаиловић. Краљево : Епархија жичка, 1976. – 62 стр.

 

 1. Историја примењене уметности. Том 1. Средњевековна Србија. – Београд : Музеј примењене уметности, 1977. – 413 стр.

 

 1. БОГДАНОВИЋ, Димитрије, Ђурић, Војислав, Медаковић, Дејан

Хиландар / Димитрије Богдановић, Војислав Ј. Ђурић, Дејан Медаковић ; [аутор фотографије Миодраг Ђорђевић ; мапе Жељко Шкаламера].Београд : Републички завод за заштиту споменика културе Србије, Југословенска ревија "Вук Караџић, 1978.220 стр.

 

 1. ЈИРЕЧЕК, Константин

Историја Срба. Прва књига, (Политичка историја) : до 1537 / Константин Јиречек, превео Јован Радонић. – Београд : Слово љубве, 1978. – 512 стр. (друго, исправљено и допуњено издање).

 

 1. Јиречек Константин

Историја Срба, друга књига (Културна историја), превео и допунио Ј. Радонић. Београд : Слово љубве, 1978. – 550 стр. (друго, исправљено и допуњено издање).

 

 1. Павловић, Миодраг

Антологија српског песништва / Миодраг Павловић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1978 (четврто издање) – стр. 296.

 

 1. Пурковић, Миодраг Ал.

Кнез и деспот Стефан Лазаревић / Миодраг Ал. Пурковић. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 1978. 164 стр.

 

 1. Деспот Стефан Лазаревић

Књижевни радови, приредио Ђорђе Трифуновић / деспот Стефан Лазаревић. Београд : Српска књижевна задруга, 1979. 241 стр.

 

 1. PAVLOVIĆ, Miodrag

Ništitelji i svadbari / Miodrag Pavlović. Beograd : BIGZ, 1979. 249 str.

 

 1. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе / Писац и преводилац инок Исаија. Крушевац: Багдала, 1980. 110 стр.

 

 1. Историја српског народа, књига прва. Од најстаријих времена до Маричке битке (1371) / ур. Сима Ћирковић. Београд : Српска књижевна задруга, 1981. 697 стр.

 

 1. Павловић, Миодраг

Есеји о српским песницима / Миодраг Павловић. Београд: "Вук Караџић", 1981. 598 стр.

 

 1. Трифуновић, Ђорђе

Смрт и лепота у српским средњовековним списима о кнезу Лазару и косовском боју / Ђорђе Трифуновић // Манастир Раваница. Споменица о шестој стогодишњици. Сење : Манастир Раваница (Београд : Просвета), 1981 264 стр.

 

 1. БЛАГОЈЕВИЋ, Милош

        Савладарство у српским земљама после смрти цара Уроша / Милош Благојевић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – 21 (1982), стр. 183212.

 

 1. Историја српског народа, књига друга. Доба борби за очување и обнову државе (1371-1537) / ур. Јованка Калић. Београд: Српска књижевна задруга 1982. 593 стр.

 

 1. ЈУГОСЛОВЕНСКЕ књижевности средњега века / избор, предговор и приређивање Ђорђе Трифуновић. Београд : Просвета, Нолит, Завод за уџбенике и наставна средства, 1982. 186 стр.

 

 1. KAŠANIN, Milan

        Nova slučajna otkrića / Milan Kašanin // Savremenik (Beograd). 3 (1982), str. 177181.

 

 1. РАДОЈЧИЋ, Светозар

Одабрани чланци и студије 19331978 / Светозар Радојчић. Београд : БИГЗ, 1982. 346 стр.

 

 1. ДЕРЕТИЋ, Јован

        Историја српске књижевности / Јован Деретић. Београд : Нолит, 1983. 706 стр.

 

 1. Ђурић Иван

Евдокија Комнина и њен муж Константин Драгаш / Иван Ђурић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – 22 (1983), стр. 259271.

 

 1. Трифуновић, Ђорђе

Монахиња Јефимија. Књижевни радови / Ђорђе Трифуновић. Крушевац : Багдала, 1983. 61 стр. (друго издање 1992).

 

 1. ЈЕРКОВИЋ, Вера

О Јефимијиној Похвали кнезу Лазару / Вера Јерковић // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад). – 2728 (19841985), стр. 299306.

 

 1. СТАНКОВИЋ, Владимир

Основна мисао Јефимијине "Похвале кнезу Лазару" / Владимир Станковић // Књижевност и језик (Београд). – 1 (1984), стр. 52 59.

 

 1. ЂУРИЋ, Срђан Љубостиња

Црква Успења Богородичиног / Ђурић, Срђан. Београд : Просвета, Републички завод за заштиту споменика културе, 1985. 118 стр.

 

 1. Laiou, Angeliki E.

        Observations on the Life and Ideology of Byzantine Wome / Angeliki Laiou // Byzantinische Forshungen (Amsterdam). 9 (1985), p. 59–102.

 

 1. ПУРКОВИЋ, Миодраг Ал.

Српска култура средњега века / Миодраг Ал. Пурковић. Химелстир : Издање Српске православне епархије за западну Европу, 1985. 125 стр.

 

 1. Ћоровић, Владимир

Света Гора и Хиландар до шеснаестог века / Ћоровић Владимир. Београд : издавач манастир Хиландар, 1985. 215 стр.

 

 1. Бабић Гордана, Кораћ Војислав, Ћирковић Сима

Студеница / Гордана Бабић, Војислав Кораћ, Сима Ћирковић. Београд : Југословенска ревија, 1986. 72 стр.

 

 1. Мандић Светислав

Царев братучед и царев родитељ / Светислав Мандић // Велика господа све српске земље и други просопографски прилози. Београд : Српска књижевна задруга, 1986. 237 стр.

 

 1. СТАНКОВИЋ, Владимир

"Приношеније" у Похвали монахиње Јелене / Владимир Станковић // Багдала (Крушевац). – 326/327 (1986), стр. 22.

 

 1. Babić, Gordana

Sur l'icône de Poganovo et la vasilissa Hélène / Grodana Babić // L' art de Thessalonique et des pays Balkaniques et les courants spirituels au XIVe siècle. Belgrade, 1987, 240 p.

 

 1. ЂОРЂИЋ, Петар

Историја српске ћирилице : палеографскофилолошки прилози / Петар Ђорђић. 2. изд. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1987. 534 стр.

 

 1. TATIĆ-Đurić, Mirjana

L' inspiration littéraire dans l' iconographie Mariale, L' art de Thessalonique et des pays Balkaniques et les courants spirituels au XIVe siècle. Belgrade: Académie Serbe des Sciences et des Arts, 1987.  240 p.

 

 1. ParadaisER, C. 

Comori ale spiritualităţii româneşti la Putna / Claudiu Paradaiser. Iaşi : Ed. Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. 1988.

 

 1. Григорије Цамблак

Књижевни рад у Србији / Григорије Цамблак. Београд : Просвета и Српска књижевна задруга, 1989. 169 стр.

 

 1. КАШИЋ, Душан Љ.

        Корени косовске мисли / Душан Кашић // Свети кнез Лазар. Споменица о шестој стогодишњици Косовског боја 13891989. Београд: Издање Светог архијерејског синод Српске православне цркве (1989), 430 стр.

 

 1. КОНСТАНТИН Филозоф

Житије деспота Стефана Лазаревића / Константин Филозоф. Београд: Просвета и Српска књижевна задруга, 1989. 160 стр.

 

 1. МАКСИМОВИЋ, Војислав

Одјеци косовске збиље и легенде у српској поезији од Јефимије до Стерије / Војислав Максимовић // Косово у усменој и средњовековној књижевности. Зборник радова. Крушевац : Народна библиотека : Друштво преводилаца, уметника и научних радника, 1989. 144 стр.

 

 1. МАРКОВИЋ, Милош

Слобода у усменој и средњовековној књижевности о Косову (уводно саопштење), / Милош Марковић // Косово у усменој и средњовековној књижевности. Зборник радова. Крушевац : Народна библиотека : Друштво преводилаца, уметника и научних радника, 1989. 144 стр.

 

 1. Милеуснић, Слободан

Музеј Српске православне цркве / Слободан Милеуснић. Београд : Свети архијерејски синод СПЦ, 1989. 85 стр.

 

 1. МИЛЕУСНИЋ, Слободан

Свети Срби / Слободан Милеуснић. Крагујевац : Каленић, 1989. 222 стр.

 

 1. МИХАЉЧИЋ, Раде

Крај српског царства / Раде Михаљчић. Београд : БИГЗ, 1989. 287 стр.

 

 1. МИХАЉЧИЋ, Раде

Лазар Хребељановић. Историја, култ, предање / Раде Михаљчић. Београд : БИГЗ, 1989. 277 стр.

 

 1. Монахиња Јефимија

Похвала светом кнезу Лазару / монахиња Јефимија // Стремљења. – 6 (1989), стр. 910.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп.

Маче војску српски кнез Лазаре / Ђорђе Сп. Радојичић // Стремљења. – 6 (1989), стр. 127–141.

 

 1. Радојичић, Ђорђе Сп. 

О монахињи Јефимији (деспотици Јелени), првој српској књижевници и уметници / Ђорђе Сп. Радојичић // Кораци (Крагујевац). – 56 (1989), стр. 272–279.

 

 1. РИСТОВИЋ, Александар

Јефимија / Александар Ристовић // Савременик. – 6 (1989), стр. 633634.

 

 1. Ћоровић, Владимир

Историја Срба, књ. 1/ Владимир Ћоровић. Београд : БИГЗ, 1989. 271 стр.

 

 1. ДИНИЋ-Кнежевић Душанка

Допринос Ђорђа Сп. Радојичића проучавању Косовске битке / Душанка Динић-Кнежевић // Округли сто Косовска битка у историографији, зборник радова, књига 11, Београд : Историјски институт, 1990. 119 стр.

 

 1. ЈЕРКОВИЋ, Вера

Синтаксичке одлике Јефимијине Похвале кнезу Лазару / Вера Јерковић // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад). – 33 (1990), стр. 183189.

 

 1. КОСОВСКИ бој у српској књижевности / приредио Војислав Ђурић. Београд: Српска књижевна задруга, 1990. 653 стр.

 

 1. КОСТИЋ, Звонимир

Апостол и друге драме / Звонимир Костић. Београд : Српска књижевна задруга, 1990. 180 стр.

 

 1. ТРИФУНОВИЋ. Ђорђе

Азбучник српских средњовековних књижевних појмова / Ђорђе Трифуновић. 2. допуњено изд. Београд : Нолит, 1990. 388 стр.

 

 1. ФРУШКОГОРСКИ манастири. Београд : Галерија Српске академије наука и уметности, 1990. 386 стр.

 

 1. ГРИЦКАТ, Ирена

Из историје употребе адверба – према грађи у похвалама кнезу Лазару / Ирена Грицкат // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). 19/1 (1991), стр. 514.

 

 1. ЖИВКОВИЋ, Живан

Косовски мотиви у савременој српској поезији / Живан Живковић // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – 19/1 (1991), стр. 479489.

 

 1. ŽIGIĆ, Dragan

Jefimija / Dragan Žigić // Ulaznica (Zrenjanin). – 128–129 (1991), str. 82.

 

 1. Маринковић, Радмила

Типологија косовских подвига / Радмила Маринковић // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – 19/1, (1991), стр. 107112.

 

 1. ПАТИЋ, Томо Н.

Монахиња Јефимија / Томо Н. Патић // Овдје. – 269 (1991), стр. 59.

 

 1. ПЕТРОВ, Александар

Косово - основни српски културни симбол / Александар Петров // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – 19/1 (1991), стр. 97105.

 

 1. ПОПОВИЋ, Даница

Српски владарски гроб у средњем веку / Даница Поповић. Београд : Институт за историју уметности Филозофског факултета, 1991. 214 стр.

 

 1. СТАНИСАВЉЕВИЋ, Вукашин

Прилози настави књижевности, књ. 1 / Вукашин Станисављевић. Горњи Милановац : Дечје новине, 1991. 295 стр. (6. допуњено издање).

 

 1. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе

О почецима штовања светога кнеза Лазара / Ђорђе Трифуновић // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – 19/1 (1991), стр. 123131.

 

 1. ЂИДИЋ, Љубиша

Рационално и ирационално у Јефимијиној похвали кнезу Лазару / Љубиша Ђидић // Багдала (Крушевац). – 398/399 (1992), стр. 12.

 

 1. ЈЕФИМИЈА

Похвала кнезу Лазару / Јефимија // Јефимија (Трстеник). – 1 (1992), стр. 1112.

 

 1. КОСТИЋ, Звонимир

Јефимија / Звонимир Костић // Повеља (Краљево). – 3/4 (1992), стр. 8789.

 

 1. МАГЛОВСКИ, Јанко

Кринови на гробу монахиње Јефимије / Јанко Магловски // Јефимија (Трстеник). – 1 (1992), стр. 4753.

 

 1. МАРИЧИЋ, Милан

Повратак коренима / Милан Маричић // Јефимија (Трстеник). – 1 (1992), стр. 142143.

 

 1. Павић, Милорад

Женско и мушко писмо у Јефимијиним списима / Милорад Павић // Јефимија, (Трстеник). – 1 (1992), стр. 38. 

 

 1. СИМОВИЋ Љубомир

Слово о Јефимији / Љубомир Симовић // Источник (Београд). – 34 (1992), стр. 9294.

 

 1. СТАНИЋ, Радомир

"Јефимијини дани" - оданост традицији / Радомир Станић // Јефимија (Трстеник). – 1 (1992), стр. 144147.

 

 1. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе

Јефимијина Похвала кнезу Лазару / Ђорђе Трифуновић // Јефимија (Трстеник). – 1 (1992), стр.1329. (текст прештампан из књиге Трифуновић Ђорђе, Српски средњовековни списи о кнезу Лазару и косовском боју, Крушевац : Багдала, 1968).

 

 1. ГРУЈИЋ, Радослав

       Азбучник Српске православне цркве по Радославу Грујићу / приредио Слободан Милеуснић. Београд : БИГЗ, 1993. 344 стр.

 

 1. ДЕСПИЋ, Дејан, Јефимија Лазару : кантата за мецосопран, мешовити хор и симфонијски оркестар оп. 94 : оркестарска партитура = Yephimie a Lazare : cantate pour mezzo-soprano, choeur mixte et orchestre symphonique op. 94 : partition dʹorchestre / Дејан Деспић, Београд : Српска академија наука и уметности, 1993. 40 стр.

 

 1. Списи о Косову / приредила Милица Грковић. Београд : Просвета и Српска књижевна задруга, 1993. 198 стр.

 

 1. СТО најзнаменитијих Срба / [приређивач Звонимир Костић]. Београд : Принцип; Нови Сад: Ш-Јупублик, 1993. 617 стр.

 

 1. Суботић, Гојко

Икона василисе Јелене и оснивачи манастира Поганова / Гојко Суботић // Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе (Београд). – 25 (1993), стр. 2540.

 

 1. ALEKSIJEVIĆ, Vlastoje

        Naša žena u književnom stvaranju / Vlastoje Aleksijević // Profemina (Beograd). – 1 (1994/95), str. 164–181.

 

 1. ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ, Светлана

Слово о Јефимији / Светлана Велмар-Јанковић // Багдала (Крушевац). – 410/411 (1994), стр. 23.

 

 1. Ђорђевић Иван

Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића / Иван Ђорђевић. Београд : Филозофски факултет. 1994. 309 стр.

 

 1. КАЛИЋ, Јованка

Срби у позном средњем веку / Јованка Калић. Београд : САНУ, Балканолошки институт, 1994. 214 стр.

 

 1. Радић, Радивој и Б. Милутиновић

О времену замонашења царице Јелене. Једна претпоставка / Радивој Радић., Б. Милутиновић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – 33 (1994), стр. 195202.

 

 1. СТЕВАНОВИЋ-СЈЕКЛОЋА, Олга

О првој молитви монахиње Јефимије / Олга Стевановић-Сјеклоћа // Јефимија (Трстеник). – 4/5 (1994), стр. 6771.

 

 1. Bojović, Boško I.

L' idéologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques du Moyenâge Serbe / Boško I. Bojović. – Roma : Orientalia Christiana Analecta, 1995. – 727 p.

 

 1. VUČKOVIĆ, Radovan

Jefimija / Radovan Vučković // Ulaznica (Zrenjanin). – 143 (1995), str. 37.

 

 1. Larrington, Carolyne

Women and Writing in Medieval Europe. A sourcebook / Carolyne Larrington. London and New York, 1995. 277 p.

 

 1. МИХАЉЧИЋ, Раде

Прошлост и народно сећање / Раде Михаљчић. Београд : Гутенбергова Галаксија, 1995. 289 стр.

 

 1. Песници о Србији : патриотски декламатор / [приредио] Раша Перић. Нови Сад : Папирус, 1995. 230 стр.

 

 1. РЕЂЕП, Јелка

Косовска легенда / Јелка Ређеп. Нови Сад : Славија, 1995. 105 стр.

 

 1. Марковић, М.

Научно дело Гордане Бабић. Проучавање иконографије средњовековног зидног сликарства / М. Марковић // Глас Српске академије наука и уметности (Београд). –178, Одељење историјских наука, књ. 9 (1996), стр. 223233.

 

 1. NAUMOVIĆ, Stevan

Jefimija veze Pohvalu knezu Lazaru / Stevan Naumović // Ulaznica (Zrenjanin). – 150 (1996), str. 49.

 

 1. ПИСАХ и потписах : аутобиог­рафске изјаве средњег века / приредила Радмила Маринковић. Београд : Нолит, 1996 (Бор : Бакар). 318 стр.

 

 1. СТОЈАНОВИЋ, Драгица

Јефимија / Драгица Стојановић // Јефимија (Трстеник). – 6/7 (1996), стр. 134.

 

 1. Ћирковић, Сима

Допринос Гордане Бабић-Ђорђевић познавању српске историје / Сима Ћирковић // Глас Српске академије наука и уметности (Београд). – 178, Одељење историјских наука, књ. 9 (1996), стр. 241247.

 

 1. ЂЕКИЋ, Ђорђе

        Запис Рајчина Судића као историјски извор / Ђорђе Ђекић // Зборник Матице српске за историју (Нови Сад). 55 (1997), стр. 2548.

 

 1. ГРКОВИЋ-Мејџор, Јасмина

        Партиципи у српскословенском језику / Јасмина Грковић-Мејџор // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад). 40/1 (1997), стр. 2039.

 

 1. МАРКОВИЋ, Жика

Знамените жене Србије. Књ. 1/ Жика Марковић. Деспотовац : Народна библиотека "Ресавска школа"; Београд : Службени гласник, 1997. 283 стр.

 

 1. САВА Хиландарац

        Историја манастира Хиландара : успомена на седамстогодишњицу оснивања / Сава Хиландарац : приредио и поговор написао Томислав Јовановић. Београд : Народна библиотека Србије, 1997. 210 стр.

 

 1. СРПСКА љубавна поезија / приредила Владислава Косијер. 2. изд. Сремски Карловци : Каирос, 1997. 266 стр.

 

 1. ВУКАДИНОВИЋ, Алек

Владичици најсветијег веза / Алек Вукадиновић // Јефимија (Трстеник). – 8–9 (1998), стр. 57. 

 

 1. Грбовић, Душко

Државничка делатност кнегиње Милице повеља манастиру Св. Пантелејмона с краја XIV века (подаци за историју средњег Поморавља) / Душко Грбовић // Савез историчара Југославије. Десети конгрес Историчара Југославије (15-17. јануар 1998). Београд, 1998. 861 стр.

 

 1. ЈОВАНОВИЋ-Стипчевић, Биљана

        Осврт на старо српско писано наслеђе / Биљана Јовановић-Стипчевић // Археографски прилози (Београд). 20 (1998), стр. 237250.

 

 1. Манастир Хиландар / [приредио Гојко Суботић ; цртежи Никола Дудић ; карте Мирела Бутирић, Никола Дудић ; фотографије Бранислав Стругар...и др.].  Београд : Галерија Српске академије наука и уметности, 1998. 396 стр.

 

 1. О Хиландару / саставио Љубисав Андрић. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1998.454 стр.

 

 1. ПАВЛОВИЋ, Трифун

Јефимија као лично име / Трифун Павловић // Јефимија (Трстеник). – 8–9 (1998), стр. 121127.

 

 1. ПЕТРОВИЋ, Дамњан

Два епистолографа: Јелена Балшић и Епифаније Премудри / Дамњан Петровић // Српска књижевност у доба Деспотовине. Деспотовац, 1998. 271 стр. 

 

 1. РАДИЧЕВИЋ, Бранко В.

Слово о Јефимији / Бранко В. Радичевић // Јефимија (Трстеник). – 8–9 (1998), стр. 7780. 

 

 1. РЕЂЕП, Јелка

Убиство владара : студије и огледи / Јелка Ређеп. Нови Сад : Прометеј, 1998. 373 стр.

 

 1. Хиландар у књигама : [хрестоматија и каталог изложбе] / [хрестоматију приредила Нада Мирков ; аутори каталога и изложбе Нада Мирков, Оливера Стефановић, Ирена Шпадијер ; редакција каталога Мирјана Бабовић, Светлана Јанчић ; фотографија Славомир Матејић] Београд : Народна библиотека Србије, 1998. 245 стр, [16] листова с таблама

 

 1. Бојовић, Злата

Жене ствараоци у српској књижевности до средине XIX века / Злата Бојовић // Свеске (Панчево). – 4546 (1999), стр. 97104.

 

 1. ЈЕФИМИЈА монахиња, Похвала светом кнезу Лазару / Јефимија, Алманах: календар, (1999), 7779.

 

 1. ЛЕКСИКОН српског средњег века / приредили Сима Ћирковић, Раде Михаљчић. Београд : Knowledge, 1999. 832 стр.

 

 1. Летић, Бранко

Жене у старој српској књижевности / Бранко Летић // Свеске (Панчево). – 4546 (1999), стр. 8891.

 

 1. МАРТИНОВИЋ, Вукица

Горичко завјештање Јелене Балшић / Вукица Мартиновић // Свеске (Панчево). –4546 (1999), стр. 122125.

 

 1. МИРКОВИЋ, Зорка

Преци и потомци / Зорка Мирковић // Свеске (Панчево). – 45–46 (1999), стр. 105108.

 

 1. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

        Око имена манастира Раванице / Александар Младеновић // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад). – 42/1 (1999), стр. 69–87.

 

 1. Poznanović, Branislava

Žena u pravoslavnoj veri /Branislava Poznanović // Feministička teologija. Zbornik referata sa međunarodne konferencije: "Feministička teologija: od teorije u praksu". – Novi Sad, 6–7. 11. 1998, priredila Svenka Savić, Novi Sad : Futura publikacije (1999). – 245 стр.

 

 1. Ређеп, Јелка

Незаборавне судбине жена српског средњег века / Јелка Ређеп // Свеске (Панчево). – 45–46 (1999), стр. 9296.

 

 1. TOMIN, Svetlana

Famous Serbian Women in the Middle Ages / Svetlana Tomin // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma) 3, 1 (1999), p. 195201.  

 

 1. ДЕРЕТИЋ, Јован

Етиде из српске књижевности / Јован Деретић. Нови Сад : Светови, 2000. 227 стр.

 

 1. ĐORĐEVIĆ, Ivan M., Marković Miodrag

        On the dialogue relationship between the virgin and Christ in east Christian art: Apropos of the discovery of the figures of the virgin mediatrix and Christ in lesnovo / Ivan M. Đorđević, Miodrag Marković // Зограф (Београд). 28 (20002001), стр. 1348.

 

 1. ЕГЕРИЋ, Мирослав

Јефимија, песникиња сублимне смерности / Мирослав Егерић // Јефимија (Трстеник). – 10 (2000) стр. 119–124.

 

 1. Јовановић, Томислав

Стара српска књижевност. Хрестоматија / Томислав Јовановић. Београд : Филолошки факултет; Крагујевац : „Нова Светлост“, 2000. 677 стр.

 

 1. Милошевић-Ђорђевић, Нада

Косовска легенда и српски средњовековни списи / Нада Милошевић Ђорђевић // Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад). – 48/1 (2000), стр. 733.

 

 1. Радић, Радивој

Страх у позној Византији 1180-1453, III / Радивој Радић. Београд : Стубови културе, 2000. 283 стр, 231 стр.

 

 1. РАКИТИЋ, Слободан

Слово о Јефимији / Слободан Ракитић // Јефимија (Трстеник). – 10 (2000), стр. 7 12.

 

 1. Смолчић-Макуљевић, Светлана

Хиландарска катапетазма монахиње Јефимије. Иконографија и богослужбена функција / Светлана Смолчић-Макуљевић // Међународни научни скуп Осам векова Хиландара. Историја, духовни живот, књижевност, уметност и архитектура. Београд, 2000. 713 стр.

 

 1. Hawkesworth, Celia

Voices in the Shadows. Women and Verbal Art in Serbia and Bosnia / Celia Hawkesworth. Budapest : CEU Press, 2000. 281p.

 

 1. Шуица, Марко

Немирно доба српског средњег века. Властела српских обласних господара / Марко Шуица. Београд : Службени гласник СРЈ, 2000. 199 стр.

 

 1. Јухас-Георгиевска, Љиљана

Књижевно дело монахиње Јефимије / Љиљана Јухас Георгиевска // Јефимија (Трстеник). – 11 (2001), стр. 4375.

 

 1. Калезић Димитрије

Јефимија песникиња и монахиња – васпитачица и везиља / Димитрије Калезић // Свети Григорије Палама у историји и садашњости. Међународни научни симпосион 650 година Саборског Томоса (13512001). Србиње-Острог-Требиње: Духовна академија Светог Василија Острошког у Србињу, 2001.  200 стр.

 

 1. МАРИНКОВИЋ, Радмила

Именом и делом Милица. Размишљања о кнегињи Милици / Радмила Маринковић // Јефимија (Трстеник). – 11 (2001), стр. 1141. 

 

 1. МЕДАКОВИЋ, Дејан

        Откривање Хиландара / Дејан Медаковић. Нови Сад : Прометеј, 2001. 207 стр.

 

 1. РЕЂЕП, Јелка

Књижевност породице кнеза Лазара / Јелка Ређеп // Јефимија (Трстеник). – 11 (2001), стр. 7789.

 

 1. СИМОВИЋ, Љубомир

Дупло дно: есеји о српским песницима, о комедијама Стерије и Нушића и о животу и приклученијима Доситејевим / Љубомир Симовић. Београд: Стубови културе 2001. 456 стр.

 

 1. У ПОХОДЕ коренима : белешке о старој српској књижевности / припремио Иво Мунћан, 2001. Нови Сад : Музеј Војводине, 2001. 143 стр.

 

 1. ВЕСЕЛИНОВИЋ, Андрија

Повеља деспота Стефана Лазаревића деспотици Евпраксији 1404. сеpтембар 1 – 1405. август 31, индикт XIII / Андрија Веселиновић // Стари српски архив. – 1 (2002), стр. 131141.

 

 1. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА православља, књ. 2. ИО [главни уредник Димитрије М. Калезић]. Београд : Савремена администрација, 2002. XII, 7371400 стр.

 

 1. КОСТИЋ, Звонимир

Јефимија : (око 1350 после 1405) / Звонимир Костић // Алманах: календар (2002), стр. 262264.

 

 1. Lomagistro, Barbara

Jefimija monaca. Storia di donna nella Serbia medievale / Barbara Lomagistro. Trieste : Edizioni Parnaso, 2002.  143 p.

 

 1. ПарПулова-Грибл, Љубомира

Списатељице код православних Словена IX-XVII века / Љубомира Парпулова- Грибл // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 470, св. 3 (2002), стр. 365384.

 

 1. РАЈИЋ, Јован

        Историја словенских народа. Део 3 / Јован Рајић. Нови Сад : Матица српска : Орфеус, 2002. 363 стр. (посебна фототипска издања)

 

 1. СРПСКА љубавна поезија : антологија / [приредио] Стојан Бербер. Сомбор : Учитељски факултет; Нови Сад : Прометеј, 2002. 262 стр.

 

 1. ТЕШИЋ, Милосав

Јефимијин триптих молитвени : уз прославу шесто година Јефимијине "Похвале светом кнезу Лазару" / Милосав Тешић // Књижевни магазин. – 13/14 (2002), стр. 68.

 

 1. АЛБЕНА, Иванова, Људмила

Косово у pоезији Милана Ракића / Људмилова Иванова Албена // Баштина. – 16 (2003), стр. 147153.

 

 1. ANTHOLOGIA Serbica. 3, Чудо речи : антологија српских похвала : (XIII-XX век) / [приредио] Јован Пејчић. Нови Сад : Orpheus, 2003. 335 стр.

 

 1. ANTHOLOGIA Serbica. 2, Време и вечност : антологија српских похвала : (XIII-XX век) / [приредио] Јован Пејчић. Нови Сад : Orpheus, 2003. 579 стр.

 

 1. БОЈОВИЋ, Драгиша

Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност / Драгиша Бојовић. Београд; Ниш : Центар за црквене студије; Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2003 (Ниш : Пунта). 252 стр.

 

 1. ЉУДМИЛОВА Иванова, Албена

        Косово у поезији Милана Ракића / Албена Људмилова Иванова // Баштина (Косовска Митровица). 16 (2003), стр. 147153.

 

 1. ПЕЈЧИЋ, Јован

Милан Ракић и Јефимија монахиња / Јован Пејчић // Школски час српског језика и књижевности. – 2 (2003), стр. 1318.

 

 1. СИМОНОВИЋ, Витеза

Исповедни карактер књижевног дела монахиње Јефимије / Витеза Симоновић // Наш траг. – 1 (2003), стр. 115123.

 

 1. Томин, Светлана

Један вид женске стратегије. Четири примера из српске књижевности средњег века, Летопис Матице српске (Нови Сад). – 472, св. 4 (2003), стр. 627638.

 

 1. ЋИРКОВИЋ, Сања

        Споменици културе од изузетног значаја као туристичка вредност Србије / Сања Ћирковић // Гласник Српског географског друштва (Београд). 83/2 (2003), стр. 7186.

 

 1. АНДРЕЈИЋ, Живојин

Монахиња Јефимија, ћерка ћесара Војихне, унука Владислава II, праунука краља Драгутина / Живојин Андрејић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 97108.

 

 1. АНДРИЋ, Радомир

Из Раваничког летописа / Радомир Андрић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 5758.

 

 1. БЕЋКОВИЋ, Матија

Обновљено памћење / Матија Бећковић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 911.

 

 1. ВЕЛМАР Јанковић, Светлана

Слово о Јефимији / Светлана Велмар Јанковић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 1720.

 

 1. ЕГЕРИЋ, Мирослав

Јефимија, песникиња сублимне смерности / Мирослав Егерић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 3236.

 

 1. МАРИНКОВИЋ, Радмила

Ва красних мира сего / Радмила Маринковић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 4043.

 

 1. МИЛАНКОВА, Ивана М.

Уткивање сопствене душе / Ивана М. Миланкова // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 89. 

 

 1. Монахиња Јефимија / приредио Добривоје Младеновић. Београд : Златоусти, 2004. 35 стр.

   
 2. Никон Јерусалимац

Вријеме-личност-дјело / приредио јеромонах Јован (Ћулибрк). – Цетиње : Светигора, 2004 (Београд : Публикум). – 341 стр.

 

 1. ПЕТРОВ Ного, Рајко

Неопалима купина / Рајко Петров Ного // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 4850.

 

 1. ПЕТРОВИЋ, Милош

Слово о монахињи Јефимији / Милош Петровић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 3739.

 

 1. РАКИТИЋ, Слободан

Слово о Јефимији / Слободан Ракитић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 2731.

 

 1. СИМОВИЋ, Љубомир

Похвална слова. Слово о Јефимији / Љубомир Симовић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 1215.

 

 1. СТОЈАНОВИЋ-Пантовић, Бојана

Исповест муња / Бојана Стојановић-Пантовић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 8788.

 

 1. СТОЈИЧИЋ, Ђоко

Манастири су главни градови наше историје / Ђоко Стојичић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 16.

 

 1. ТЕШИЋ, Милосав

Јефимијин триптих молитвени по раздртом платну времена / Милосав Тешић // Јефимија (Трстеник). – 14 (2004), стр. 4447.

 

 1. Томин, Светлана

Представе о женама у српској средњовековној литератури / Светлана Томин // Књижевност и језик (Београд). – 51/1-2 (2004), стр. 67–88.

 

 1. Тошић, Ђуро

        Сандаљева удовица Јелена Хранић / Ђуро Тошић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – 41 (2004), стр. 423–440.

 

 1. ШАФАРИК, Павел Јозеф

Историја српске књижевности / Павел Јозеф Шафарик. превеле Мирјана Д. Стефановић и Милана Мразовић. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина; Нови Сад : Матица српска, 2004. 362 стр.

 

 1.  ШУИЦА, Марко

         Властела кнеза Стефана Лазаревића (1389-1402) / Марко Шуица // Годишњак за друштвену историју (Београд). 11/1 (2004), стр. 729.

 

 1. АНТОЛОГИЈА старе српске поезије / приредила и предговор наpисала Зорица Витић. Београд : Политика, Народна књига, 2005. 296 стр.

 

 1. БОЈАНИН, Станоје

Забаве и светковине у средњовековној Србији: од краја XII до краја XV века / Станоје Бојанин. Београд : Историјски институт: Службени гласник, 2005. 435 стр.

 

 1. ВУЧИНИЋ, Даринка

Витез, владар и песник деспот Стефан Лазаревић / Даринка Вучинић // Јефимија (Трстеник). – 15 (2005), стр. 137145.

 

 1. ЈОВАНОВИЋ, Томислав

Barbara Lomagistro, Jefimija Monaca. Storia di donna nella Serbia medievale, Edizioni Parnaso, Trieste, 2002 / Томислав Јовановић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – 70, св. 1/4 (2005), стр. 330331.

 

 1. МИЛЕТИЋ, Љубица

Богосадни изданак старе лозе / Љубица Милетић // Јефимија (Трстеник). – 15 (2005), стр. 1114. 

 

 1. Новаковић, Стојан

Законски споменици српских држава средњега века / приредио Р. Михаљчић. фототипско издање. Београд : Лирика, 2005, 912 стр.

 

 1. Томин, Светлана

Епстоларна књижевност и жене у српској средњовековној култури / Светлана Томин // Жанрови српске књижевности. Порекло и поетика облика, број 2.  Нови Сад: Филозофски факултет; Орфеус, 2005. 416 стр.

 

 1. Цурк, Ф.

О Јефимијином везу / Ф. Цурк // Ниш и Византија (Ниш). – 3 (2005), стр. 435465.

 

 1. БОЖИЋ у српској књижевности / приредио Зоран Ђерић. Нови Сад: Дневник, 2006. 225 стр.

 

 1. Dojčinović-Nešić, Biljana,

      Transcribing the voice of the mother: The diary of Milica Stojadinović Srpkinja / Biljana Dojčinović-Nešić. GendeRings, Gendered Readings in Serbian Women's Writing.  Beograd: Ažin-Indok, 2006. 185 p.

 

 1. ЈЕФТИМИЈЕВИЋ-Лилић, Милица

        Поезија као историографија / Милица Јефтимијевић-Лилић // Баштина (Косовска Митровица). – 20 (206), стр. 61–68.

 

 1. КОСТИЋ-ТМУШИЋ, Александра

Јефимијин молитвени вез / Александра Костић-Тмушић // Православно дело. – 10 (2006), стр. 7278.

 

 1. ОД Гилгамеша до Молијера : дела, књижевнокритички, књижевнотеоријски, књижевноисторијски и аналитички текстови : стара књижевност, Библија, античка књижевност, средњовековна књижевност, народна књижевност, хуманизам и ренесанса, барок и класицизам / Милош Милошевић. Нови Сад : Змај, 2006. 555 стр.

 

 1. ОРБИН, Мавро, Краљевство Словена / Мавро Орбин; [превод Златко Шундрица]. Зрењанин: SEZAMBOOK, 2006. 599 стр. (2. допуњено и измењено издање).

 

 1. ПоПовић, Даница

Чудотворења Светог Саве српског / Даница Поповић // Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Београд : Балканолошки институт САНУ, 2006. 364 стр.

 

 1. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сp, Културно благо : Да ли знате? / Ђорђе Сп. Радојичић; приредила Светлана Томин.  Нови Сад : Платонеум, 2006. 352 стр.

 

 1. Томин, Светлана

Књигољубиве жене српског средњег века. Прилог познавању / Светлана Томин // (Паисиеви четения. Международна славистична конференция. Литературознание. Фолклор, Пловдив, 13–14 октомври 2006 г), Научни трудове, том 44, сб. Б, Пловдив, (2006), стр. 91–106.

 

 1. TOMIN, Svetlana

Perceptions of Women in Serbian Medieval Literature / Svetlana Tomin // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – 10, 2 (2006), p. 75–99.

 

 1. Cojocaru, A.

Inventarul de odoare şi obiecte ale Mănăstirii Putna / A. Cojocaru // Analele Putnei. – 2, 12 (2006), p. 599.

 

 1. ВУКИЋЕВИЋ, Миленко В.

Знамените жене и владарке српске / Миленко В. Вукићевић. Београд : свет књиге, 2007. 134 стр.

 

 1. ЈОВАНОВИЋ, Александар

Песникиња и песници / Александар Јовановић // Јефимија (Трстеник). – 17 (2007), стр. 913. 

 

 1. МАРЈАНОВИЋ-Душанић, Смиља

Свети краљ: култ Стефана Дечанског / Смиља Марјановић-Душанић. Београд : САНУ, Балканолошки институт ; Clio, 2007. 655 стр.

 

 1. МИРКОВИЋ, Милосав

Јефимија - прва српска поетеса / Милосав Мирковић // Луча. – 2/3 (2007), стр. 9092.

 

 1. Младеновић, Александар

Повеље и писма деспота Стефана. Текст. Коментари. Снимци / Александар Младеновић. Београд : Чигоја штампа, 2007. 510 стр.

 

 1. ФАЈФРИЋ, Жељко

Српске краљице и принцезе / Жељко Фајфрић. Сремска Митровица : Табернакл, 2007. 149 стр.

 

 1. ЈУТРО мислено : немањићско доба : зборник средњовековне српске поезије / [приредио] Васко Попа. Нови Сад : Академска књига, 2008. 249 стр.

 

 1. ПАЈИЋ, Петар

Монахиња Јефимија / Петар Пајић // Јефимија (Трстеник). –18 (2008), стр. 39–42.

 

 1. РЕЂЕП, Јелка

Старе српске биографије (поетика жанра) / Јелка Ређеп. Нови Сад : Прометеј, 2008. 148 стр.

 

 1. СРПСКА поетска плетеница, 2 /сабрао Дејан Томић. Нови Сад: Прометеј; Радио телевизија Војводине, 2008. 225 стр.

 

 1. СТАНОЈЕВИЋ, Добривоје

Нова Јефимија (Дејана Николић, Порцулан, Београд, 2007) / Добривоје Станојевић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 482, св. 5 (2008), стр. 1227–1229.

 

 1. Томин, Светлана

Ктиторке српског средњег века. Прилог познавању / Светлана Томин // Летопис Матице српске (Нови Сад). – 482, св. 5 (2008) стр. 1121–1142.

 

 1. ЦУЊАК, Млађан

Ктиторство права и обавезе ктитора у средњовековној Србији / Млађан Цуњак. Смедерево : Newpress ; Београд : Богословија „Свети Сава“, 2008. 208 стр.

 

 1. АНДРЕЈИЋ, Живојин

Време настанка живописа у припрати Љубостиње / Живојин Андрејић // Јефимија (Трстеник). – 19 (2009), стр. 153165.

 

 1. Бојовић, Драгиша

Понављање патристичких цитата у српској црквеној књижевности / Драгиша Бојовић // Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност. – 1 (2009), стр. 3947.

 

 1. БРАЈКОВИЋ, Драгомир

Јефимијино негда / Драгомир Брајковић // Јефимија (Трстеник). – 19 (2009), стр. 510. 

 

 1. Гиљен, Никола

Принцеза Оливера, заборављена српска кнегиња / Никола Гиљен. Београд: Фонд Принцеза Оливера, 2009. 241 стр.

 

 1. Магделинић, Стојана

Оливера / Стојана Магделинић. Београд : Рашка школа, 2009. 277 стр.

 

 1. СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ / приређивач Батрић Ћаловић. Нови Сад: Школска књига, 2009. 95 стр.

 

 1. Антологија српског pесништва : (XI-XX век) / [приредио] Миодраг Павловић. Нови Сад : Издавачки центар Матице српске, 2010. 393 стр.

 

 1. ГАРОЊА-Радованац Славица

Жена у српској књижевности / Славица Гароња Радованац. Нови Сад : Дневник, 2010. 404 стр.

 

 1. ЈЕФИМИЈА

Туга за младенцем Угљешом ; Запис на Хилендарској завеси ; Похвала светом кнезу Лазару /Јефимија // Песничке новине : лист за певање и мишљење. – 7 (2010), стр. 68–69.

 

 1. РАДОВАНОВИЋ, Саша

        Уметност и свето / Саша Радовановић // Баштина (Косовска Митровица). – 29 (2010), стр. 95–109.

 

 1. Јурић Славица

Стара српска књижевност у делу Лазара Мирковића, необјављен магистарски рад. Нови Сад, 2010.

 

 1. Милошевић, Силвана

Духовна делатност и задужбинарство Јелене Балшић / Силвана Милошевић // Весник (Београд). – 37 (2010), стр. 2736.

 

 1. ПОДСКАЛСКИ, Герхард

Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и Србији (8651459) / Герхард Подскалски. с немачког превели Тијана Тропин, Дејан Аничић. Београд : Православни богословски факултет Универзитета; Институт за теолошка истраживања, 2010 (Београд : Гласник). 686 стр.

 

 1. ЈАШОВИЋ, Предраг

        Косовски мотиви и њихова модификација у поезији српских модерниста / Предраг Јашовић // Баштина (Косовска Митровица). 30 (2011), стр. 5764.

 

 1. РАДОВАНОВИЋ, Саша

        Искуство уметничког дела / Саша Радовановић // Баштина (Косовска Митровица). – 30 (2011), стр. 155–171.

 

 1. РАКИЋЕВИЋ, Јасна

Женски песнички глас за другачије : Јефимија и Десанка Максимовић / Јасна Ракићевић // Школски час српског језика и књижевности, (2011), стр. 108–109.

 

 1. Томин, Светлана

„Мужаствена жена“. О једном топосу српске књижевности средњег века / Светлана Томин // Жене, род, идентитет, књижевност. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (29–30. X 2010), Крагујевац, (2011). 683 стр.

 

 1. ХАБЈАНОВИЋ Ђуровић, Љиљана

        Игра анђела / Љиљана Хабјановић Ђуровић. Београд : Глобосино, 2011. 464 стр.

 

 1. ПИЛИПОВИЋ, Јелена

Језик наговештаја. Интертекстуално читање Туге за младенцем Угљешом / Јелена Пилиповић. http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?category=6

 


[1] Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године.

Svetlana Tomin
Faculty of Philosophy
University of Novi Sad

UDC: 016:929 Јефимија, монахиња

Overview article

Bibliography of Texts about Nun Jefimija (1349-1405)

The text refers to articles, studies and books about an eminent medieval woman and the first known female writer of the period – nun Jefimija (Jelena Mrnjavčević / Evpraksija). It notes different editions of her works, texts which merely mention her name and non-scientific writings inspired by her life. The bibliography is chronological. It contains even the works which falsely attribute The Appraisal of King Lazar to duchess Milica.

The existing bibliography about Jefimija:
Enciklopedija Jugoslavije, 4, HilJugos, Zagreb, 1960, 477. (Đorđe Sp. Radojičić)
Leksikon pisaca Jugoslavije, II, ĐJ, Novi Sad, 1979, 559560. (Damnjan Petrović)
Perić Đorđe, Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521), Zbornik Matice srpske za istoriju, 35, Novi Sad, 1987, 189 207.
Srpski biografski rečnik, 4, I-Ka, Novi Sad, 2009, 397. (Đorđe Trifunović)

Keywords:

Serbia, medieval literature, bibliography, nun Jefimija, duchess Milica

На почетак странице