Навигација

Награда „Анђелка Милић” додељена Књиженству

Пројекат Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године добио је престижну награду „Анђелка Милић” за 2020. годину за подршку развоју стварања знања из области родних студија у Србији (теорија и истраживања).

Награду „Анђелка Милић” додељује СЕФЕМ – Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (http://sefem.org), од 2015. године и то у неколико категорија. Награда је основана у спомен на професорку Анђелку Милић (1942–2014) социолошкињу, активисткињу и феминисткињу која је 1992. покренула прве родне студије на Универзитету у Београду. До сада је више ауторки повезаних са пројектом Књиженство и предметима из родних студија на Филолошком факултету добило ову награду.

У образложењу награде пројекту Књиженство пише:

„Пројекат Књиженство се заснива на гинокритичком концепту ревалоризације женског књижевног стваралаштва и на концептима дигиталне хуманистике. Укрштајући ове научне приступе најпре је развијена база података, а затим је покренут и часопис Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе. Пројекат користи теоријске моделе релевантне за проучавање женске књижевности, али у технолошки савременом окружењу. База и часопис имају слободан приступ у складу са феминистичким принципима доступности и демократичности знања. Велика вредност пројекта је у томе што функционише као отворена енциклопедијска структура која настоји да (п)опише биографски и библиографски женско стваралаштво.”

Додела награда „Анђелка Милић” одржана је 29. фебруара 2020. у Аеро-клубу у Београду.

“Anđelka Milić” Award for Knjiženstvo

На почетак странице