Навигација

Marija Bulatović
marija.bulatovic@fil.bg.ac.rs
Faculty of Philology
University of Belgrade

Translational – Transnational

Times of Mobility: Transnational Literature and Gender in Translation / Jasmina Lukić and Sibelan Forrester with Borbála Faragó (ed.). – Edition 1. Includes bibliographical references and index. Budapest: Central European University Press, 2019, 344 pages, ISBN 978-963-386-329-9 (hardcover), ISBN 9789633863305 (pdf), LCCN 2019042192 (e-book), price $75/ €68/ £58


Mónika Balla
monika.bala@fil.bg.ac.rs
Faculty of Philology
University of Belgrade

Missing Names in Hungarian Literary History

Women’s Literary Tradition and Twentieth-Century Hungarian Writers : Renée Erdős, Ágnes Nemes Nagy, Minka Czóbel, Ilona Harmos Kosztolányi, Anna Lesznai/ Anna Menyhért; translated by Anna Bentley. – Series Women Writers in History, Volume 3. – Leiden: Koninklijke Brill Nv, 2020 (Leiden; Boston: Brill/Rodopi, 2020). – 290 pp. ISBN 978-90-04-41738-0


Жељка Јанковић
zeljka.jankovic@fil.bg.ac.rs
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Од песникиње песникињи

Поздрав Милици Стојадиновић Српкињи / Светлана Матић. – 1. издање. – Нови Сад : Прометеј, 2019 (Нови Сад : Прометеј). – 108 стр. ; 21 cm. – ISBN 9788651514923


Сања Петровић Тодосијевић
uransp@gmail.com
Институт за новију историју Србије

О положају жене у окупираној Србији

Жена у окупираној Србији 1941-1944 / Љубинка Шкодрић. – Београд : Архипелаг, Институт за савремену историју, 2020 (Београд : Донатграф). – 596 стр. ; 21 cm. – ISBN 978-86-523-0314-4


Жељка Јанковић
zeljka.jankovic@fil.bg.ac.rs
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Богато наслеђе југословенског међуратног феминизма

Женски покрет (19201938): библиографија / Јованка Пољак, Оливера Иванова. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2019 – 450 стр. – ISBN 978-86-7095-260-7