Навигација

Гордана Ђоковић
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
PDF

Библиографија часописа Књиженство од 2011. до 2019. године

Библиографија обухвата попис свих радова објављених у часопису Књиженство у периоду од 2011. до 2019. године. После кратке уводне библиографске студије следи библиографија подељена у две тематске целине сређене хронолошким редоследом. Саставни део библиографије чине и темељно урађени и азбучним редоследом сређени регистри: наслова, аутора и предмета.

Кључне речи:

Часопис Књиженство, библиографија, јубилеј