Навигација

Милена Родић
Народна библиотека „Вук Караџић“
Велико Градиште

У спомен Милици Јанковић

Поводом 75 година од смрти српске књижевнице Милице Јанковић, 13. септембра 2014. одржан је округли сто на тему: „Књижевно стваралаштво Милице Јанковић“ у Народној библиотеци „Вук Караџић“ у Великом Градишту. На скупу је учествовало 11 стручњака који су указали на специфичности и богатство стваралачког опуса ове књижевнице, која је детињство провела у Великом Градишту. Скуп је отворио бројна питања о значају Милице Јанковић и дао инспиративан основ за даља проучавања њеног дела.

Модератори округлог стола били су проф. др Биљана Дојчиновић са Филолошког факултета у Београду и проф. др Александар Јерков, директор Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.

У сарадњи са научним пројектом Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године, Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште била је организатор скупа и носилац је овог пројекта који је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

У припреми је зборник радова са овог скупа, а делове излагања можете чути у емисији ”Звучна етнографија” ауторки Иве Јанковић и Ларе Кончар, на линку http://www.mixcloud.com/zvucnaetnografija/zvučna-etnografija-004/.

Учесници округлог стола – с лева на десно: Др Александар Јерков, Мр Тијана Тропин, Др Станислава Бараћ, Др Биљана Дојчиновић, Др Магдалена Кох, МА Владимир Ђурић, МА Јелена Милинковић, Мр Велиша Јоксимовић, Др Слободанка Пековић, МА Жарка Свирчев, МА Милена Родић, МА Ива Јанковић, МА Вукоман Страњанчевић, МА Лара Кончар, Биљана Миловановић Живак, Жарко Живановић

Милена Родић
Народна библиотека „Вук Караџић“
Велико Градиште

In Memory of Milica Janković

На почетак странице