Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе

Година IV, број 4

 

УДК 82

 

ISSN 2217-7809 (Online) (електронски часопис)

Излази једном годишње - у децембру

Часопис је део пројекта бр. 178029,

Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

За издавача

Проф. др Александра Вранеш

 

Главна и одговорна уредница

Др Биљана Дојчиновић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

Заменица главне уреднице

Др Зорица Бечановић Николић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

Редакција

Др Александра Вранеш, редовни професор на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Славица Гароња Радованац, ванредни професор на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

МA Драгана Грујић, асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

MA Дуња Душанић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

МA Гордана Ђоковић, асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Дубравка Ђурић, доцент на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд

МА Жељка Јанковић, асистент на Катедри за романистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Снежана Калинић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Мр Ана Коларић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Мр Ивана Пантелић, истраживач-сарадник, Институт за савремену историју, Београд

Др Слободанка Пековић, научни саветник, Институт за књижевност и уметност, Београд

Др Славко Петаковић, доцент на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду

Др Јелена Пилиповић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Светлана Томин, ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

 

Међународни редакцијски одбор

Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија

Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг

Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет, Будимпешта

Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју

Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон

Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи

Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Доц. др Нина Сирковић, Свеучилиштe у Сплиту

 

Лектура и коректура

МA Јелена Милинковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Лектура текстова на енглеском језику

Снежана Калинић

Ликовна уредница

Др Наташа Теофиловић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Веб дизајн

Драган Вранешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Сарадници

MA Владимир Ђурић, МА Милица Ђуричић, МА Јелена Јосиповић, МA Новак Малешевић и МА Дамјана Петронијевић:

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

Савет редакције часописа

Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину

Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет у Јужнoj Каролини, емеритус

Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту

Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији

Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду

Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду

Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу

Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

 

Рецензенти

Др Чедомир Антић, Институт за савремену историју, Београд

 

Др Јасмина Ахметагић, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

 

Проф. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Др Станислава Вујновић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Славица Гароња Радованац, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу

Др Бојан Ђорђевић, Институт за књижевност и уметност, Београд

 

Проф. др Дубравка Ђурић, Факултет за медије и комуникацијe, Универзитет Сингидунум, Београд

Проф. др Александра Јовановић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Магдалена Кох, Институт за славистику универзитета „Адам Мицкијевич“, Познањ

Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Др Коста Николић, Институт за савремену историју, Београд

Доц. др Ана Кузмановић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Др Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Проф. др Јелена Пилиповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Тања Поповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Доц. Нина Сирковић, Свеучилиштe у Сплиту

Проф. др Светлана Томин, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Проф. др Јелена Филиповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

 

Насловна страна

Решење: др Наташа Теофиловић

 

Издавач

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Студентски трг 3 +381 11 2638622 лок. 115

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

На почетак странице