Навигација

Гордана Ђоковић, Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња III део (1895-1898)

Библиографија представља трећи наставак библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. Обухвата четири године излажења часописа, од 1895. до 1898. године, и садржи 698 библиографских јединица, описаних de visu језиком и писмом публикације. Као и у претходним библиографијама, јединице су азбучно распоређене према презимену аутора, односно наслову чланка – када је реч о текстовима који нису потписани или су потписани иницијалима. Како су све јединице унете у узајамну базу података, уз категоризацију чланка, дат је COBISS. ID број – број записа у библиографској бази. За разлику од претходних година, током ове четири године излажења мање је текстова о здрављу, а више из књижевности. Први пут од када је лист покренут објављиване су песме Јована Дучића, Алексе Шантића, Светозара Ћоровића...

У складу са информативним захтевима заступљени су регистри који из библиографског описа издвајају наслов, аутора и предмет.