Навигација

Петра Бјелица
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Место љубавног сусрета са Сапфином поезијом

Locus amoris: дијалошко читање Сапфине поезије / Јелена Пилиповић. – Београд: Научна КМД, 2014 (Београд: Научна КМД). – 260 стр.; 21 цм. – ISBN 978-86-6021-081-6


Александар Кандић
Институт за филозофију
Филозофски факултет
Универзитет у Београду

Студија о Платоновим митовима

Платонова филозофска митологија / Деретић, Ирина [илустратор Барбара Васић], Београд: Завод за уџбенике, 2014, 298 стр, илустр. 24 цм, ISBN 978-86-17-18806-9


Љиљана Пешикан-Љуштановић
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

Прилог канону

Мужаствене жене српског средњег века / Светлана Томин. – Нови Сад: Академска књига, 2011 – ISBN 978-86-86611-92-5


Љубица Шљукић Туцаков
Факултет организационих наука
Универзитет у Београду

Читати Јудиту Шалго

Стварни и имагинарни светови Јудите Шалго / Силвиа Дражић. – Нови Сад : Алумнисткиње родних студија: Футура публикације, 2013 (Петроварадин : Workshop). – 192 стр. ; 21 цм. ISBN 978-86-7188-146-3

 


Немања Глинтић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Књижевност, периодика и разлика

Књижевност у функцији принуде: часопис као фактор преобликовања књижевног текста / Слободанка Пековић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2010 (Београд : Чигоја штампа). – 211 стр. ; 21 цм. –  (Наука о књижевности. Историја српске књижевне периодике / [Институт за књижевност и уметност]) ISBN 978-86-7095-164-8


Aна Коларић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Женска читанка – шта (ни)је приручник за наставу књижевности?

Женска читанка / Вера Копицл. – Нови Сад: Академска књига, СШ „Светозар Милетић“, 2013 – ISBN 978-86-6263-043-8


Saša Simović
University of Montenegro
Faculty of Philosophy, Nikšić

How to Present and Communicate Your Knowledge

Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills. / Mirjana Matea Kovač, Nina Sirković.Split: University of Split, FESB, 2014. – 152 pp. ISBN: 978-953-290-049-1.