Navigacija

Članovi projekta Knjiženstvo

Na projektu Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915, u decembru 2019, kada je projekat zaključen, učestvovali su sledeći istraživači:

 • Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Aleksandra Vraneš, redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku.
 • Dr Slavica Garonja Radovanac, vanredna profesorka na Katedri za srpsku književnost Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
 • Dr Dragana Grujić, vanredna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rukovoditeljka projekta Knjiženstvo.
 • Dr Gordana Đoković, vanredna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Vladimir Đurić, docent na Departmanu za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
 • Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd.
 • MA Željka Janković, asistentkinja na Katedri za romanistiku, odsek za francuski jezik i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Snežana Kalinić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Ana Kolarić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Magdalena Koh, vanredna profesorka na Univerzitetu "Adam Mickijevič" u Poznanju.
 • Dr Ivana Pantelić, istraživač na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu.
 • Dr Slobodanka Peković, naučna savetnica u penziji, Institut za književnost i umetnost u Beogradu.
 • Dr Jelena Pilipović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Spoljna saradnica/vizuelni identitet projekta:

 • Prof. dr Nataša Teofilović, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd

Na ovom projektu su saradnici bili:

 • Dr Slavko Petaković, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Dr Jelena Milinković, istraživač na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, Beograd.
 • Dr Dunja Dušanić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Na projektu sarađuju istraživači-pripravnici i stipendisti MPNTR: Marija Bulatović, Ivana Dejanović, Zorana Đukić, Radojka Jevtić, Sofija Matić, Jovana Mitrović, Ana Mitrovski, Goran Petrović, Lenka Pešić, Sava Popović, Biljana Skopljak, Teodora Todorić Milićević.

Saradnice su bile i doktorantkinje Milica Đuričić, Jelena Josipović, Damjana Petronijević i Višnja Krstić.