Навигација

Чланови пројекта Књиженство

На пројекту Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915, у децембру 2019, када је пројекат закључен, учествовали су следећи истраживачи:

 • Др Зорица Бечановић Николић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошкoг факултета Универзитета у Београду.
 • Др Александра Вранеш, редовна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику.
 • Др Славица Гароња Радованац, ванредна професорка на Катедри за српску књижевност Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.
 • Др Драгана Грујић, ванредна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • Др Биљана Дојчиновић, редовна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошкoг факултета Универзитета у Београду, руководитељка пројекта Књиженство.
 • Др Гордана Ђоковић, ванредна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 • Др Владимир Ђурић, доцент на Департману за француски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
 • Др Дубравка Ђурић, редовна професорка на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд.
 • МА Жељка Јанковић, асистенткиња на Катедри за романистику, одсек за француски језик и књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 • Др Снежана Калинић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошкoг факултета Универзитета у Београду.
 • Др Ана Коларић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 • Др Магдалена Кох, ванредна професорка на Универзитету "Адам Мицкијевич" у Познању.
 • Др Ивана Пантелић, истраживач на Институту за савремену историју у Београду.
 • Др Слободанка Пековић, научна саветница у пензији, Институт за књижевност и уметност у Београду.
 • Др Јелена Пилиповић, редовна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 • Др Светлана Томин, редовна професорка на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Спољна сарадница/визуелни идентитет пројекта:

 • Проф. др Наташа Теофиловић, Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум, Београд

На овом пројекту су сарадници били:

 • Др Славко Петаковић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 • Др Јелена Милинковић, истраживач на Институту за књижевност и уметност у Београду, Београд.
 • Др Дуња Душанић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошкoг факултета Универзитета у Београду.


На пројекту сарађују истраживачи-приправници и стипендисти МПНТР: Марија Булатовић, Ивана Дејановић, Зорана Ђукић, Радојка Јевтић, Софија Матић, Јована Митровић, Ана Митровски, Горан Петровић, Ленка Пешић, Сава Поповић, Биљана Скопљак, Теодора Тодорић Милићевић.

Сараднице су биле и докторанткиње Милица Ђуричић, Јелена Јосиповић, Дамјана Петронијевић и Вишња Крстић.