Navigacija

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture

Godina XII, broj 12

UDK 82 ISSN 2217-7809 (Online) (elektronski časopis)

Izlazi jednom godišnje – u decembru

Časopis finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Izdavač

Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Studentski trg 3

Za izdavača

Prof. dr Iva Draškić Vićanović, dekanka

Glavni i odgovorni urednik

Dr Vladimir Đurić, docent, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Zamenice glavnog i odgovornog urednika

Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Gordana Đoković, vanredna profesorka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Sanja Ignjatović, docent, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Zamenik glavnog i odgovornog urednika

Dr Nikola Bjelić, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Članovi redakcije

Dr Nadežda Aleksandrova, vanredna profesorka, Univerzitet „Kliment Ohridski”, Sofija, Bugarska

Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Frano Vrančić, docent, Univerzitet u Zadru, Hrvatska

Dr Vladislava Gordić Petković, redovna profesorka, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Dr Maša Grdešić, docent, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska

Dr Dragana Grujić, vanredna profesorka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Tamara Đermanović, redovna profesorka, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona, Španija

Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Dr Alenka Jensterle Doležal, vanredna profesorka, Karlov Univerzitet, Prag, Češka Republika

Dr Džon K. Koks, redovni profesor istorije, Državni univerzitet Severne Dakote, Fargo, SAD

Dr Magdalena Koh, redovna profesorka, Univerzitet „Adam Mickjevič“, Poznanj, Poljska

Dr Tatjana Kriveli, redovna profesorka, Univerzitet u Cirihu, Švajcarska

Dr Katja Mihurko Poniž, redovna profesorka, Univerzitet u Novoj Gorici, Fakultet za humanistiku, Slovenija

Dr Oktavija Nedelku, redovna profesorka, Univerzitet u Bukureštu, Fakultet za strane jezike i književnosti, Rumunija

Dr Mirjana Pavlović, vanredna profesorka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Ivana Pantelić, naučna saradnica, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Dr Viola Parente-Čapkova, redovna profesorka, Univerzitetu u Turkuu, Finska; gostujuća profesorka, Karlov univerzitet, Prag, Češka Republika

Dr Henrijeta Parč, viša lektorka, Univerzitet u Glazgovu, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dr Jelena Pilipović, redovna profesorka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr An Birgite Roning, redovna profesorka, Univerzitet u Oslu, Norveška

Dr Pradipta Sengupta, vanredni profesor, Ženski koledž u Burdvanu, Zapadni Bengal, Indija

Dr Nina Sirković, vanredna profesorka, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Hrvatska

Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Dr Astrid Felner, redovna profesorka, Univerzitet u Zarlandu, Filozofski fakultet, Nemačka

Dr Sibelan Forester, redovna profesorka, Univerzitet u Svortmoru, SAD

Savet redakcije

Dr Vanda Anastasio, redovna profesorka, Univerzitet u Lisabonu, Portugalija

Dr Ljiljana Banjanin, vanredna profesorka, Univerzitet u Torinu, Italija

Dr Suzan van Dijk, viša naučna saradnica, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag, Holandija

Dr Donald Grajner, profesor emeritus, Univerzitet u Južnoj Karolini, SAD

Dr Katerina Dalakura, vanredna profesorka, Univerzitet na Kritu, Grčka

Dr Kracimira Daskalova, redovna profesorka, Univerzitet u Sofiji, Bugarska

Dr Zoran Milutinović, redovni profesor, Univerzitetski koledž London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Dr Nataša Teofilović, redovna profesorka, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Dr Elizabeta Šeleva, redovna profesorka, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Filološki fakultet ”Blaže Koneski”, Skoplje, S. Makedonija

Lektura, korektura i tehničko uređenje

Msr Marija Bulatović, istraživačica saradnica, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Msr Teodora Todorić Milićević, istraživačica saradnica, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Obrada tekstova na engleskom

Msr Radojka Jevtić, istraživačica saradnica, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Goran Petrović, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Logo i naslovna slika

Dr Nataša Teofilović, redovna profesorka, Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Recenzentkinje i recenzenti

Dr Melinda Botalić, docent, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Dr Jelena Vujić, redovna profesorka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Vladislava Gordić Petković, redovna profesorka, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Dr Maša Grdešić, docent, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska

Dr Mirjana Daničić, docent, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Tamara Đermanović, redovna profesorka, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona, Španija

Dr Vladimir Đurić, docent, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Dr Kornelija Ičin, redovna profesorka, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Alenka Jensterle Doležal, vanredna profesorka, Karlov Univerzitet, Prag, Češka Republika

Dr Magdalena Koh, redovna profesorka, Univerzitet „Adam Mickjevič“, Poznanj, Poljska

Dr Jasmina Milanović, naučna savetnica, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Dr Sofija Nemet, predavačica, Univerzitet u Zapadnom Sidneju, Australija

Dr Goran Petrović, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Dr Đorđe Stojanović, Visoka hotelijerska škola, Beograd

Kontakt

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs

Časopis je dostupan i u bazama EBSCO, CEEOL i na ERIH PLUS listi.

Na početak stranice