Навигација

Ана Столић
ana.stolic@iib.ac.rs
Историјски институт
Београд

Феномен Женског друштва у друштвеној и културној историји Србије и Југославије

Женско друштво (1875–1942) / Јасмина В. Милановић. – Београд: Институт за савремену историју, Службени гласник, 2020 (Београд: Гласник). – 638 стр. : илустр ; 24 cm. – ISBN 978-86-519-2579.8


Светлана Стефановић
svetlana.s@arhivyu.rs
Архив Југославије
Београд

Жене су биле присутне

Dugi ženski marš. Položaj radnica i ženski aktivizam u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova / Ana Rajković – Zagreb : DAF, 2021 (Zagreb : Sveučilišna tiskara d.o.o.). – 297 str. ; 21 cm. – ISBN 978-953-6956-57-9


Жељка Јанковић
zeljka.jankovic@fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Per aspera ad astra

Naučnice u društvu: radovi sa konferencije održane od 11. do 13. februara 2020. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu / ur. Lada Stevanović, Mladena Prеlić, Miroslava Lukić Krstanović. – Beograd: Etnografski institut SANU, 2020. – 456 str. – ISBN 978-86-7587-106-4.


Merima Omeragić
merima.omeragic@unsa.ba
Univerzitet u Sarajevu
Centar za interdisciplinarne studije

Studija margine: udovice, stigma i društvena nepravda

O udovicama ili o jednoj društvenoj nepravdi / Mirjana Bobić, Slađana Dragišić Labaš. – Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2020 – 198 str. – ISBN 987-86-6427-149-3


Ивана Дејановић
idejanovic201730027@student.fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

О знању, феминизму и активизму – Марина Благојевић Хјусон

Феминизам, активизам, политике: Производња знања на полупериферији: зборник радова у част Марине Благојевић Хјусон / ур. Сања Ћопић, Зорана Антонијевић. – Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2021. – 620 стр. – ISBN 978-86-80756-42-4


Биљана Миловановић Живак
mbiljana72@gmail.com
Пожаревачка гимназија

На брисаном простору живота и уметности

Као велики компас, Милена Павловић Барили – писма и портрети / Мирјана Митровић. – Пожаревац: Фондација Миленин дом, Галерија Милене Павловић Барили, 2021, 161 стр. – ISBN 978-86-901636-3-2


Зорана Ђукић
zdjukic201730006@student.fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Жене које су оставиле траг – рута словенских књижевница

Defiant Trajectories, Mapping out Slavic Women Writers Routes / Edited by Katja Mihurko Poniž, Biljana Dojčinović & Maša Grdešić. – Ljubljana: Forum of Slavic cultures, 2021, 96 pages, ISBN 978-961-94672-7-5.


Милица Пупавац
milica.pupavac@tempus.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Књижевне преткиње

Literary Foremothers: Women Writers in Dialogue with Tradition of Their Own / Katja Mihurko Poniž. – Reviewed by: Prof. Emeritus Dr. Neva Šlibar, Prof. Dr. Biljana Dojčinović, English translation: Leonora Flis. Nova Gorica: Univerity of Nova Gorica Press, 2021, ISBN 978-961-7025-19-4 (PDF)


Зорана Ђукић
zdjukic201730006@student.fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Све што је велико, увек је на корист других

Све што је велико увек је на корист других, Кратак преглед изумитељки у Србији XX века / Александар Петровић, Андријана Васиљевић. – Београд: Завод за интелектуалну својину Републике Србије, 2020, 99 стр, ISBN-978-86-7811-054-2.