Навигација

Драгана Грујић
dragana.grujic@fil.bg.ac.rs
Гордана Ђоковић
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
PDF

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња: V део (1904–1907)

Библиографија представља пети наставак библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. Обухвата четири године излажења часописа, од 1904. до 1907. године, и садржи 918 библиографских јединица, описаних de visu језиком и писмом публикације. Библиографија је подељена на четири целине хронолошки, према години излажења, док су бројеви библиографских јединица дати у континуитету. У оквиру сваке целине, јединице су азбучно распоређене према презимену аутора, односно наслову чланка – када је реч о текстовима који нису потписани или су потписани иницијалима. Уз библиографски опис дате су кратке анотације које ближе осликавају садржину. У складу са информативним захтевима заступљени су обједињени регистри који из библиографског описа издвајају наслов и предмет.

Кључне речи:

библиографија, часопис Женски свет (1904–1907)