Навигација

Марина Милошевић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

Библиографија часописа Матерински лист (1901–1903)

Часопис Матерински лист: илустровани месечник за домаће васпитање и неговање деце, испитивање детињства и рад у забавишту , покренут 1901. године, без прекида је излазио једном месечно (изузев неколико двоброја) у периоду од јануара 1901. до децембра 1903. године. Уредници су се смењивали, од бр. 1 (1903) уређују: Раша Митровић, Миладин П. Љујић и Милисав Д. Марковић; од бр. 4 (1903) уређују: Раша Митровић и Миладин П. Љујић. У бр. 11/12 (1901) и бр. 11/12 (1902) дати су годишњи садржаји; у књ. за 1903. донет је и списак сарадника, који је допринео разрешењу иницијала аутора приликом обраде библиографских јединица. Важно је напоменути да иако је часопис покренут од стране учитеља, Раше Митровића, окупљао је интелектуалце различитог образовања како женског тако и мушког пола. Ради лакшег претраживања и једноставнијег сналажења, библиографија је опремљена и пратећим регистрима, који из библиографског описа издвајају наслов и аутора.

Кључне речи:

Матерински лист, периодика, библиографија, образовање, детињство