Навигација

Станислава Бараћ
Институт за књижевност и уметност
Београд
PDF

Феминизам без граница

Feministička teorija je za sve, urednice Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka, 2018, str. 513, 25 cm, ISBN 978-86-6425-051-1


Marija Bulatović
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

Mapping Anglicist Women’s and Gender Studies Within the European Landscape

Rewriting Academia : The Development of the Anglicist Women’s and Gender Studies of Continental Europe / Renate Haas (ed.). – 1. Edition. Includes index. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, 442 pp., ISBN 978-3-631-66985-3 (hb), E-ISBN 978-3-653-06121-5 (e-book)


Светлана Велимирац
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

Болница Стобарт кроз реч и слику

Болница Стобарт / [уредник и приређивач Татјана Јанковић ; превод с енглеског Марија Николић]. – Крагујевац : Народна библиотека „Вук Караџић“, 2018 (Београд : Донат граф). – 278 стр. : илустр. ; 21 cm. – (Збирка Библиотека Скитија / [Народна библиотека "Вук Караџић", Крагујевац] ; књ. 12). – ISBN 978-86-83007-76-9

Болница Стобарт : Kрагујевац 1915 : [каталог изложбе] / аутор изложбе и каталога Татјана Јанковић ; [превод са енглеског Марија Николић]. – Крагујевац : Народна библиотека „Вук Караџић“, 2018 (Београд : Донат граф). – 36 стр. : фотогр. ; 21 х 30 cm. – ISBN 978-86-83007-77-6


Миланка Николић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

Гордана Тодоровић – загонетка наше поезије

Гордана Тодоровић. Сабрана дела IIII / Милица Миленковић. – Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт, 2018 (Ниш: Галаксијанс) – ISBN 978-86-84919-36-8