Навигација

Марина Милошевић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

УДК: 014.3МАТЕРИНСКИ ЛИСТ"1901/1903"

Стручни рад

Библиографија часописа Матерински лист (1901–1903)

Часопис Матерински лист: илустровани месечник за домаће васпитање и неговање деце, испитивање детињства и рад у забавишту , покренут 1901. године, без прекида је излазио једном месечно (изузев неколико двоброја) у периоду од јануара 1901. до децембра 1903. године. Уредници су се смењивали, од бр. 1 (1903) уређују: Раша Митровић, Миладин П. Љујић и Милисав Д. Марковић; од бр. 4 (1903) уређују: Раша Митровић и Миладин П. Љујић. У бр. 11/12 (1901) и бр. 11/12 (1902) дати су годишњи садржаји; у књ. за 1903. донет је и списак сарадника, који је допринео разрешењу иницијала аутора приликом обраде библиографских јединица. Важно је напоменути да иако је часопис покренут од стране учитеља, Раше Митровића, окупљао је интелектуалце различитог образовања како женског тако и мушког пола. Ради лакшег претраживања и једноставнијег сналажења, библиографија је опремљена и пратећим регистрима, који из библиографског описа издвајају наслов и аутора.

Кључне речи:

Матерински лист, периодика, библиографија, образовање, детињство

1.

АФОРИЗМИ / прикупила Вид. [Видосава] Лукићева // Год. 2, бр. 4 (1902), стр. 70–71.

Забава

2.

АФОРИЗМИ / прикупила Видосава Лукићева // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 111.

Забава

3.

БАКИЋ, Војислав

Поступак при домаћем васпитању / Д–р. Војислав Бакић // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 50–51.

Васпитање / Образовање

4.

БАКИЋ, Војислав

Материнство / Д-р В. [Војислав] Бакић // Год. 2, бр. 1 (1902), стр. 2–5.

Васпитање / Образовање

5.

БЕЛЕШКЕ // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 16.

Вести

6.

БЕЛЕШКЕ // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 32.

Вести

7.

БЕЛЕШКЕ // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 48.

Вести

8.

БЕЛЕШКЕ // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 64.

Вести

9.

БЕЛЕШКЕ // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 94–96.

Вести

10.

БЕЛЕШКЕ // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 120.

Вести

11.

БЕЛЕШКЕ // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 142–143.

Вести

12.

БЕЛЕШКЕ // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 173–174.

Вести

13.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 1 (1902), стр. 15–16.

Вести

14.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 56.

Вести

15.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 4 (1902), стр. 71–72.

Вести

16.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 5 (1902), стр. 88.

Вести

17.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 112.

Вести

18.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 7 (1902), стр. 128.

Вести

19.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 8 (1902), стр. 144.

Вести

20.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 9 (1902), стр. 160.

Вести

21.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 10 (1902), стр. 176.

Вести

22.

БЕЛЕШКЕ // Год. 2, бр. 11–12 (1902), стр. 210–211.

Вести

23.

БЕЛЕШКЕ // Год. 3, бр. 1 (1903), стр. 32.

Вести

24.

БЕЛЕШКЕ // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 64.

Вести

25.

БЕЛЕШКЕ // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 96.

Вести

26.

БЕЛЕШКЕ // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 125–127.

Вести

27.

БЕЛЕШКЕ // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 157–159.

Вести

28.

БЕЛЕШКЕ // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 191–192.

Вести

29.

БЕЛЕШКЕ // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 221–222.

Вести

30.

БЕЛЕШКЕ // Год. 3, бр. 9 (1903), стр. 239–240.

Вести

31.

БЛАГОСЛОВЕНО стање и порођај // Год. 2, бр. 4 (1902), стр. 61–64.

Трудноћа / Хигијена

32.

БОДЕ, Вилхем

Зашто наша деца не треба да пију алкохолна пића. [Део 1] / D-r Вилхем Боде // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 92–95.

Здравље

33.

БОДЕ, Вилхем

Зашто наша деца не треба да пију алкохолна пића. [Део 2] / D-r Вилхем Боде // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 150–152.

Здравље

34.

БОДЕ, Вилхем

Зашто наша деца не треба да пију алкохолна пића. [Део 3] / D–r Вилхем Боде // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 177–180.

Здравље

35.

БРИГА // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 67–68.

Књижевност

36.

ВАГНЕР, Едуард

Погрешна мајчина љубав / Едуард Вагнер ; с немачког Вл. К. П. // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 80–83.

Материнство

37.

ВАЖНОСТ мајчиног утицаја у породици : неколико мисли великих људи / Мил. Ст. Недељковић // Год. 2, бр. 10 (1902), стр. 173.

Жене / Друштвене и породичне улоге

38.

ВАСПИТАЊЕ девојчица у Енглеској / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 180–182.

Женска деца / Васпитање / Образовање / Енглеска

39.

ВЕСЕЛОСТ мале деце / написала Кат. Ж. Стојићевића // Год. 2, бр. 5 (1902), стр. 77–79.

Деца / Слободно време / Забава

40.

ГОЛДАМЕР, Херман

Нега болесног детета. [Део 1] / Hermann Goldammer ; превела Босиљка Бошковићева // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 56–57.

Здравље

41.

ГОЛДАМЕР, Херман

Нега болесног детета. [Део 2] / Hermann Goldammer ; превела Босиљка Бошковићева // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 78–79.

Здравље

42.

ГОЛДАМЕР, Херман

Нега болесног детета. [Део 3] / Hermann Goldammer ; превела Босиљка Бошковићева // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 131–133.

Здравље

43.

ГРБИЋ, Саватије

Васпитање у уздржљивости / Сав. [Саватије] М. Грбић // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 169–171.

Породично васпитање

44.

ГРБИЋ, Саватије

Ефремич : (једна слика из ослобођења мужика) / Сав. [Саватије] М. Грбић // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 258–266.

Књижевност

45.

ДЕСЕТ заповести материма // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 177.

Деца / Савети

46.

ДЕТЕ у пословици / с немач. Миладин П. Љујић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 140.

Забава

47.

ДЕТИЊА уста : изреке и догађају из детињег живота. [Део 1] / прикупио Миладин П. Љујић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 91.

Забава

48.

ДЕТИЊА уста : изреке и догађају из детињег живота. [Део 2] / прикупио Миладин П. Љујић // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 118.

Забава

49.

ДЕТИЊА уста : изреке и догађају из детињег живота. [Део 3] / прикупио Миладин П. Љујић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 139–140.

Забава

50.

ДЕЦА – наши васпитачи / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 171–173.

Породично васпитање

51.

ДЕЧЈА љубомора / с францускогАнка Ристићка // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 138–142.

Дечја психологија

52.

ДЕЧЈА марљивост у учењу / с француског Анка Ристићка // Год. 3, бр. 9 (1903), стр. 229–231.

Васпитање / Образовање

53.

ДЕЧЈА мудрост // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 83–85.

Дечја психологија

54.

ДЕЧЈА несталност / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 270–274.

Дечја психологија

55.

ДЕЧЈА охолост. [Део 1] / с француског Анка Ристићка // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 53–55.

Дечја психологија

56.

ДЕЧЈА охолост. [Део 2] / с француског Анка Ристићка // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 107–108.

Дечја психологија

57.

ДЕЧЈА свирепост // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 108–110.

Дечја психологија

58.

ДЕЧЈА смртност / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 152–154.

Здравље / Статистика

59.

ДЕЧЈА соба / по немачком Милад. [Миладин] П. Љујић // Год. 2, бр. 9 (1902), стр. 152–156.

Деца / Савети

60.

ДЕЧЈА фантазија . [Део 1] // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 4–6.

Дечја психологија

61.

ДЕЧЈА фантазија . [Део 2] // Год. 1, бр.2 (1901), стр. 24–25.

Дечја психологија

62.

ДЕЧЈА фантазија . [Део 3] // Год. 1, бр.3 (1901), стр. 38–39.

Дечја психологија

63.

ДЕЧЈЕ игре и играчке. [Део 1] / превео Душан К. Поповић // Год. 3, бр. 9 (1903), стр. 237–239.

Забава

64.

ДЕЧЈЕ игре и играчке. [Део 2] / превео Душан К. Поповић // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 276–282.

Забава

65.

ДЕЧЈЕ штиво / с француског Анка Ристићка // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 98–99.

Васпитање / Образовање

66.

ДЕЧЈИ сан и различни начини успављивања деце. [Део 1] / написао Др. В. Јакубовић ; с руског. Јов. [Јован] Л. Срећковић // Год. 2, бр. 8 (1902), стр. 137–139.

Дечја психологија

67.

ДЕЧЈИ сан и различни начини успављивања деце. [Део 1] / написао Др. В. Јакубовић ; с руског. Јов. [Јован] Л. Срећковић // Год. 2, бр. 9 (1902), стр. 150–152.

Дечја психологија

68.

ДОЈКИЊА / с немачког Милад. [Миладин] П. Љујић // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 122–124.

Здравље

69.

ДОМАНОВИЋ, Радоје

Једва једном! / Рад. [Радоје] Домановић // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 44–46.

Васпитање / Образовање

70.

ДОМАНОВИЋ, Радоје

Слава / Радоје М. Домановић // Год. 2, бр. 1 (1902), стр. 5–8.

Књижевност

71.

ДУХОВНО развијање детета до поласка у школу. [Део 1] / превео В. Јовановић // Год. 2, бр. 1 (1902), стр. 11–13.

Здравље

72.

ДУХОВНО развијање детета до поласка у школу. [Део 2] / превео В. Јовановић // Год. 2, бр. 2 (1902), стр. 28–30.

Здравље

73.

ДУХОВНО развијање детета до поласка у школу. [Део 3] / превео В. Јовановић // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 49–51.

Здравље

74.

ЕГОИЗАМ у детета / пише проф. Кнежевић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 128–131.

Дечја психологија

75.

EСТЕТИЧКА свест : из „Елемената Психологије“ // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 104–107.

Дечја психологија

76.

ЗАБЕЛЕШКЕ једне матере : о својој деци [Део 1] / саопштава их Ст. М. Мијатовић // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 155–162.

Деца/ Нега / Породично васпитање

77.

ЗАБЕЛЕШКЕ једне матере : о својој деци. [Део 2] / саопштава их Ст. М. Мијатовић // Год. 2, бр. 2 (1902), стр. 22–23.

Деца/ Нега / Породично васпитање

78.

ЗАБЕЛЕШКЕ једне матере : о својој деци. [Део 3] / саопштава их Ст. М. Мијатовић // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 40–43.

Деца/ Нега / Породично васпитање

79.

ЗАБЕЛЕШКЕ једне матере : о својој деци. [Део 4] / саопштава их Ст. М. Мијатовић // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 100–103.

Деца/ Нега / Породично васпитање

80.

ЗАБЕЛЕШКЕ једне матере : о својој деци. [Део 5] / саопштава их Ст. М. Мијатовић // Год. 3, бр. 1 (1903), стр. 29–31.

Деца/ Нега / Породично васпитање

81.

ЗАБЕЛЕШКЕ једне матере : о својој деци. [Део 6] / саопштава их Ст. М. Мијатовић // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 58–61.

Деца/ Нега / Породично васпитање

82.

ИЗ психологије детета : естетичке, моралне и религиозне представе. [Део 1] / саопштио пр. Кнежевић // Год. 3, бр. 1 (1903), стр. 22–28.

Дечја психологија

83.

ИЗ психологије детета : естетичке, моралне и религиозне представе. [Део 2] / саопштио пр. Кнежевић // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 55–58.

Дечја психологија

84.

ИЗ психологије детета : естетичке, моралне и религиозне представе. [Део 3] / саопштио пр. Кнежевић // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 85–88.

Дечја психологија

85.

ИЗ психологије детета : естетичке, моралне и религиозне представе. [Део 4] / саопштио пр. Кнежевић // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 115–116.

Дечја психологија

86.

ИЗ „Ракове књижице“ од Салцмана / приoпћује проф. Кнежевић // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 94–97.

Породично васпитање

87.

ЈОВАНОВИЋ, Пера

Писма госпођице Х. [Део 1] / Пера В. Јовановић // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 61–62.

Књижевност

88.

ЈОВАНОВИЋ, Пера

Писма госпођице Х. [Део 2] / Пера В. Јовановић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 88–90.

Књижевност

89.

ЈОВАНОВИЋ, Пера

Писма госпођице Х. [Део 3] / Пера В. Јовановић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 137–139.

Књижевност

90.

ЈОВАНОВИЋ, Пера

Писма госпођице Х. [Део 4] / Пера В. Јовановић // Год. 2, бр. 4 (1902), стр. 67–70.

Књижевност

91.

ЈОВАНОВИЋ, Пера

Писма госпођице Х. [Део 5] / Пера В. Јовановић // Год. 2, бр. 7 (1902), стр. 125–127.

Књижевност

92.

ЈОВАНОВИЋ, Пера

Писма госпођице Х. [Део 6] / Пера В. Јовановић // Год. 2, бр. 8 (1902), стр. 142–144.

Књижевност

93.

ЈОШ једно поље // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 44–49.

Жене / Друштвене и породичне улоге

94.

КAKO ја отхрањујем дете? // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 62–63.

Деца / Савети

95.

КАКО ћемо однеговати лепоту детињег тела? / с немачкога Миладин П. Љујић // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 168–171.

Здравље

96.

КАРАБЕГОВИЋ, Андо

Нада / Андо Карабеговић // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 98.

Књижевност

97.

КАРАМАТИЋ, Јелена

Улога жене као матере / Јелена Ј. Караматић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 69–71.

Жене / Породично васпитање

98.

КАРАМАТИЋ, Јелена

О дадиљама / Јелена Ј. Караматић // Год. 2, бр. 5 (1902), стр. 83–85.

Жене / Образовање

99.

КАРАМАТИЋ, Јелена

Склоништа за децу сиротих радница / Јелена Ј. Караматић // Год. 3, бр. 1 (1903), стр. 20–22.

Васпитање / Образовање / Предшколске установе

100.

КАРАМАТИЋ, Јелена

Свађа деце у породици / Јелена Ј. Караматић // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 110–112.

Дечја психологија

101.

КНЕЖЕВИЋ, Јован

Са Првог конгреса српских новинара / проф. Ј. [Јован] Кнежевић // Год. 2, бр. 11–12 (1902), стр. 208–210.

Вести

102.

КЊИГЕ за децу // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 172–173.

Вести /Књижевност

103.

КЊИЖЕВНИ оглас // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 64.

Вести /Књижевност

104.

КЊИЖЕВНИ оглас // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 96.

Вести /Књижевност

105.

КЊИЖЕВНИ оглас // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 159–160.

Вести

106.

КЊИЖЕВНИ оглас // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 223.

Вести

107.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 16.

Вести /Књижевност

108.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 32.

Вести /Књижевност

109.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 48.

Вести /Књижевност

110.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 63–64.

Вести /Књижевност

111.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 93–94.

Вести /Књижевност

112.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 143–144.

Вести /Књижевност

113.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 172.

Вести /Књижевност

114.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 2, бр. 10 (1902), стр. 176.

Књижевност

115.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 95–96.

Књижевност

116.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 124–125.

Књижевност

117.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 156–157.

Књижевност

118.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 190–191.

Књижевност

119.

КЊИЖЕВНОСТ // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 220–221.

Књижевност

120.

КОД учитеља : из дневника једне матере // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 175–176.

Образовање / Васпитање

121.

КОЛО Српских Сестара // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 223–224.

Вести

122.

КОРИСНЕ белешке // Год. 3, бр. 10 (1903), стр. 254–256.

Вести

123.

КРАВЉЕ млеко као храна за децу / по немачком Миладин П. Љујић // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 117–122.

Деца / Исхрана

124.

КРАЈ мајке // Год. 2, бр. 4 (1902), стр. 57–58.

Књижевност

125.

КРАЉЕВА деца // Год. 3, бр. 9 (1903), стр. 225–226.

Вести

126.

КРСТИЋ, Васа

Свето име : мојој дивној мајци Јулијани! / В. К. [Васа Крстић] – Љубисав // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 89–90.

Књижевност

127.

КРУНУ за дете : по једном народном предању // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 176–177.

Књижевност

128.

ЛАГАЊЕ код деце : из „психологије детета“. [Део 1] / пише проф. Кнежевић // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 52–54.

Дечја психологија

129.

ЛАГАЊЕ код деце : из „психологије детета“. [Део 2] / пише проф. Кнежевић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 73–74.

Дечја психологија

130.

ЉУБАВ жена према деци // Год. 3, бр. 1 (1903), стр. 16–17.

Материнство

131.

ЉУЈИЋ, Миладин

Осветлење дечје собе / Милад. [Миладин] П. Љујић // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 111–112.

Здравље

132.

ЉУЈИЋ, Миладин

Мерење деца / Миладин П. Љујић // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 104–108.

Здравље

133.

МАЂИЈА : хумореска / с немачког Влада // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 99–103.

Забава

134.

МАЈКА / Дим. Глигорић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 121.

Књижевност

135.

МАЈКА / Д. П. Илић // Год. 3, бр. 10 (1903), стр. 245–247.

Књижевност

136.

МАЈКАМА / с немачког Смиљка // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 51–53.

Материнство

137.

МАЈЧИНО миловање / Бушетић // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 97–98.

Књижевност

138.

МАКСО : сличица из сеоског живота. [Део 1] / написао поп Мика с Орида // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 131–136.

Књижевност

139.

МАКСО : сличица из сеоског живота. [Део 2] / написао поп Мика с Орида // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 164–169.

Књижевност

140.

МАРКОВИЋ, Зорка

Каква треба да је жена / Зорка Марковићева // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 148–149.

Жене / Породично васпитање

141.

МАРКОВИЋ, Милисав

О миловању деце / Милисав Д. Марковић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 66–68.

Деца / Нега / Породично васпитање

142.

МАРКОВИЋ, Светозар

Материнство и лепота / Dr. Св. [Светозар] М. Марковић // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 7–9.

Здравље

143.

МАТЕРЕ које воле своју децу нека запамте ово ! / прибрао Пет. М. Стојановић // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 275.

Забава

144.

МАТЕРИНО сунце // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 66–67.

Књижевност

145.

МАТЕРИНСКА питања / Уредништво // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 15.

Вести / Васпитање / Образовање

146.

МАТЕРИНСКА питања / Уредништво // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 31–32.

Вести / Васпитање / Образовање

147.

МАТЕРИНСКА питања / Уредништво // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 47.

Вести / Васпитање / Образовање

148.

МАТЕРИНСКА питања / Уредништво // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 62–63.

Вести / Васпитање / Образовање

149.

МАТЕРИНСКА питања / Уредништво // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 92–93.

Вести / Васпитање / Образовање

150.

МАТЕРИНСКА питања / Уредништво // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 119.

Вести / Васпитање / Образовање

151.

МАТЕРИНСКА питања / Уредништво // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 141–142.

Вести / Васпитање / Образовање

152.

МАТЕРИНСКА питања / Уредништво // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 171.

Вести / Васпитање / Образовање

153.

МАТЕРИНСТВО и оток ногу : (нарочито намењено женама, њиховим родитељима и мужевима). [Део 1] / Д–р. Светозар Марковић // Год. 3, бр. 1 (1903), стр. 3–15.

Здравље

154.

МАТЕРИНСТВО и оток ногу : (нарочито намењено женама, њиховим родитељима и мужевима). [Део 2] / Д–р. Светозар Марковић // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 34–46.

Здравље

155.

МАТИ. [Део 1] / преводи Анка Ристићка // Год. 2, бр. 1 (1902), стр. 9–10.

Породично васпитање

156.

МАТИ. [Део 2] / преводи Анка Ристићка // Год. 2, бр. 2 (1902), стр. 20–21.

Породично васпитање

157.

МАТИ / Вел. Јов. // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 33–35.

Књижевност

158.

МАТИ. [Део 3] / преводи Анка Ристићка // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 35–40.

Породично васпитање

159.

МАТИ. [Део 4] / преводи Анка Ристићка // Год. 2, бр. 5 (1902), стр. 74–77.

Породично васпитање

160.

МАТИ. [Део 5] / преводи Анка Ристићка // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 90–94.

Породично васпитање

161.

МАТИ. [Део 6] / преводи Анка Ристићка // Год. 2, бр. 7 (1902), стр. 114–117.

Породично васпитање

162.

МАТИ. [Део 7] / преводи Анка Ристићка // Год. 2, бр. 9 (1902), стр. 162–165.

Породично васпитање

163.

МАТИ. [Део 8] / преводи Анка Ристићка // Год. 2, бр. 11–12 (1902), стр. 179–181.

Породично васпитање

164.

МАТИ сину / Јела // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 257–258.

Књижевност

165.

МИТРОВИЋ, Милорад

Једна слика / Милорад Ј. Митровић // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 33.

Књижевност

166.

МИТРОВИЋ, Раша

Српским матерама / Раша Митровић // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 2.

Васпитање / Образовање / Настава

167.

МИТРОВИЋ, Раша

Матере као пример васпитању. [Део 1] / Раша Митровић // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 3–4.

Породично васпитање

168.

МИТРОВИЋ, Раша

Матере као пример васпитању. [Део 2] / Раша Митровић // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 18–19.

Породично васпитање

169.

МИТРОВИЋ, Раша

Не плашите децу. [Део 1] / Раша Митровић // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 37–38.

Васпитање / Образовање

170.

МИТРОВИЋ, Раша

Не плашите децу. [Део 2] / Раша Митровић // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 51–52.

Васпитање / Образовање

171.

МИТРОВИЋ, Раша

О дечјим осећањима / Митровић Раша // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 100–102.

Деца / Породично васпитање

172.

МИШКОВИЋ, Милица

Српска Мати / Милица Мишковића // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 1.

Књижевност

173.

МИШКОВИЋ, Милица

На материнском гробу / Милица В. Мишковић // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 49.

Књижевност

174.

МИШКОВИЋ, Милица

Шта је мајка? / Милица В. Мишковић // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 97.

Књижевност

175.

МИШКОВИЋ, Милица

Спомена / Милица В. Мишковић // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 269–270.

Књижевност

176.

МЛЕКО као дечја храна : по предавању проф. физиологије у Великој школи // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 88–92.

Деца / Исхрана

177.

МОЈОЈ матери // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 145–146.

Књижевност

178.

МУДРЕ речи // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 188–189.

Књижевност

179.

МУДРЕ речи // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 220.

Књижевност

180.

НА гробу краља Милана / Лепосава // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 17.

Књижевност

181.

НА гробу материном / Дим. Глигорић // Год. 2, бр.1 (1902), стр. 1.

Књижевност

182.

НА растанку / Уредништво // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 287–288.

Вести

183.

НАМЕШТАЊЕ хрватских шегрта // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 127–128.

Вести

184.

НАПОМЕНА родитељима на дечије играчке / с руског Пет. М. Стојановић // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 184–186.

Здравље

185.

НАШИМ читаоцима / Уредништво // Год. 3, бр. 1 (1903), стр. 1–2.

Вести

186.

НЕГОВАЊЕ зуба. [Део 1] / с немачког Милад. [Миладин] П. Љујић // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 52–54.

Здравље

187.

НЕГОВАЊЕ зуба. [Део 2] / с немачког Милад. [Миладин] П. Љујић // Год. 2, бр. 4 (1902), стр. 64–67.

Здравље

188.

НЕГОВАЊЕ зуба. [Део 3] / с немачког Милад. [Миладин] П. Љујић // Год. 2, бр. 5 (1902), стр. 79–81.

Здравље

189.

НЕГОВАЊЕ коже . [Део 1] / По Д–ру Ајхофу ; превела [Марија] Подградскова // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 25–27.

Здравље

190.

НЕГОВАЊЕ коже . [Део 2] / По Д–ру Ајхофу ; превела [Марија] Подградскова // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 39–41.

Здравље

191.

НЕКАД и сад // Год. 3, бр. 10 (1903), стр. 248–250.

Књижевност

192.

НЕКЕ напомене родитељима о чувању дечјег здравља / прибрао Пет. М. Стојановић // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 282–283.

Здравље

193.

НЕКОЛИКО родитељских грешака на спрам школе. [Део 1] // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 204–209.

Породично васпитање

194.

НЕКОЛИКО родитељских грешака на спрам школе. [Део 2] // Год. 3, бр. 9 (1903), стр. 231–237.

Породично васпитање

195.

НЕПРЕКИДНИ надзор / с француског Анка [Ристићка] // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 266–269.

Породично васпитање

196.

НЕРВОЗНА деца : по Густафу Зигерту. [Део 1] / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 125–127.

Дечја психологија

197.

НЕРВОЗНА деца : по Густафу Зигерту. [Део 2] / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 146–148.

Дечја психологија

198.

НЕШТО из драматичног живота детињег / проф. Кнежевић // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 153–155.

Дечја психологија

199.

НЕШТО о дечјој непослушности : један савет матерама // Год. 2, бр. 9 (1902), стр. 165–167.

Деца / Савети

200.

НИКОЛИЋ, Миладин

Мати / Миладин К. Николић – Расински // Год. 2, бр. 9 (1902), стр. 145–146.

Вести

201.

НИКОЛИЋ, Миладин

Три песме / Миладин К. Николић–Расински // Год. 2, бр. 11–12 (1902), стр. 177–178.

Књижевност

202.

НОВ краљ : краљ Петар I // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 193–194.

Вести

203.

О важности дечјих забавишта / пише Ј. Поморишчева // Год. 3, бр. 10 (1903), стр. 242–244.

Васпитање / Образовање / Предшколске установе

204.

О васпитним грешкама куће // Год. 2, бр. 11–12 (1902), стр. 181–185.

Породично васпитање

205.

О дужностима женскиња : награђени састав Елзе Штилер из Тегерн–зеа // Год. 2, бр. 8 (1902), стр. 140–142.

Жене / Друштвене и породичне улоге

206.

О дужностима женскиња : награђени састав професорке Кол– Таубе из Марбурга // Год. 2, бр. 10 (1902), стр. 170–172.

Жене / Друштвене и породичне улоге

207.

О жени / прикупила Вида [Видосава] Лукићева // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 61.

Забава

208.

О кажњавању деце // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 47–50.

Породично васпитање

209.

О купању мале деце / с руског Пет. М. Стојановић // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 42.

Хигијена

210.

О навикама у васпитању / с француског Анка Ристићка // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 71–72.

Жене / Породично васпитање

211.

О сну код деце / с немачкога Миладин П. Љујић // Год. 3, бр. 10 (1903), стр. 253–254.

Дечја психологија

212.

О спавај! / Јела // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 65–66.

Књижевност

213.

О спавању мале деце / с руског Пет. М. Стојановић // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 154–156.

Здравље

214.

О утијацу одраслих на децу. [Део 1] / с руског Сав. [Саватије] М. Грбић // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 75–80.

Образовање / Васпитање

215.

О утијацу одраслих на децу. [Део 2] / с руског Сав. [Саватије] М. Грбић // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 103–106.

Образовање / Васпитање

216.

ОКАНОВИЋ, Стеван

О српском забавишту. [Део 1] / Dr. Стев. [Стеван] М. Окановић // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 11–12.

Васпитање / Образовање / Предшколске установе

217.

ОКАНОВИЋ, Стеван

О српском забавишту. [Део 2] / Dr. Стев. [Стеван] М. Окановић // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 28–29.

Васпитање / Образовање / Предшколске установе

218.

ОКАНОВИЋ, Стеван

О охолим и разметљивим људима : неколико момената из породичног живота, који помажу образовању охолих и разметљивих људи / Dr. Стев. [Стеван] М. Окановић // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 20–23.

Васпитање / Образовање

219.

ОКАНОВИЋ, Стеван

О српском забавишту. [Део 3] / Dr. Стев. [Стеван] М. Окановић // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 43–44.

Васпитање / Образовање / Предшколске установе

220.

ОКАНОВИЋ, Стеван

О српском забавишту. [Део 4] / Dr. Стев. [Стеван] М. Окановић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 83–86.

Васпитање / Образовање / Предшколске установе

221.

ОКАНОВИЋ, Стеван

О српском забавишту. [Део 5] / Dr. Стев. [Стеван] М. Окановић // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 113–117.

Васпитање / Образовање / Предшколске установе

222.

ОКАНОВИЋ, Стеван

О српском забавишту. [Део 6] / Dr. Стев. [Стеван] М. Окановић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 135–137.

Васпитање / Образовање / Предшколске установе

223.

ОПАСНОСТИ у обеду. [Део 1] / с руског превео Јован Л. Срећковић // Год. 2, бр. 1 (1902), стр. 13–14.

Здравље

224.

ОПАСНОСТИ у обеду. [Део 2] / с руског превео Јован Л. Срећковић // Год. 2, бр. 2 (1902), стр. 30–32.

Здравље

225.

ОПАСНОСТИ у обеду. [Део 3] / с руског превео Јован Л. Срећковић // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 54–56.

Здравље

226.

ПЕРИОДА / с немачкога М. [Миладин] П. Љ. [Љујић] // Год. 2, бр. 10 (1902), стр. 174–175.

Менструални циклус / Савети

227.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Даринка

Васпитање деце у родитељској кући / Даринка Петронијевићева // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 142–148.

Породично васпитање

228.

ПИСМА једном сину : припремање за ђачки живот // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 148–149.

Књижевност

229.

ПИТАЊЕ и глуво–неми људи / с руског Пет. М. Стојановић // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 112–113.

Здравље

230.

ПОДГРАДСКОВА, Марија

Њихово првенче / Марија Подградскова // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 151–152.

Књижевност

231.

ПОПОВИЋ, Душан

Играње са хигијенског гледишта / Душан К. Поповић // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 213–215.

Здравље

232.

ПОРЕД болесника / поп Глиша // Год. 3, бр. 2 (1903), стр. 33.

Књижевност

233.

ПОРОДИЦА / Дим. Глигорић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 65.

Књижевност

234.

ПОЧЕТАК ходања код мале деце / с руског Пет. М. Стојановић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 81–82.

Здравље

235.

ПРВЕ поуке матери . [Део 1] / Ст. С. Станишић // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 54–56.

Деца / Нега / Породично васпитање

236.

ПРВЕ поуке матери . [Део 2] / Ст. С. Станишић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 75–78.

Деца / Нега / Породично васпитање

237.

ПРВЕ поуке матери . [Део 3] / Ст. С. Станишић // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 108–111.

Деца / Нега / Породично васпитање

238.

ПРВЕ поуке матери . [Део 4] / Ст. С. Станишић // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 163–168.

Деца / Нега / Породично васпитање

239.

ПРИМЕРИ женске вредноће : прилог за еманципацију жене / Ст. С. Станишић // Год. 2, бр. 11–12 (1902), стр. 197–204.

Жене / Друштвене и породичне улоге

240.

ПРИТВОРСТВО и лаж / с француског Анка Ристићка // Год. 3, бр. 1 (1903), стр. 17–20.

Дечја психологија

241.

ПРОЛИВ код деце / с немачког Милад. [Миладин] П. Љујић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 133–135.

Здравље

242.

ПРОПОВЕДИ о васпитању деце // Год. 3, бр. 11–12 (1903), стр. 283–287.

Породично васпитање / Духовност

243.

ПРОТОЈЕРЕЈИМА и Намесницима / Уредништво // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 34–35.

Вести

244.

ПРОХОДЊЕ и екскурзије малих ученика / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 3, бр. 10 (1903), стр. 251–253.

Забава

245.

РАКИЈОМ одхрањен : сличица из сеоског живота. [Део 1] // Год. 2, бр. 5 (1902), стр. 85–88.

Књижевност

246.

РАКИЈОМ одхрањен : сличица из сеоског живота. [Део 2] // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 108–110.

Књижевност

247.

РЕЧ родитељима / Ст. С. Станишић // Год. 1, бр. 9–10 (1901), стр. 122–124.

Деца / Нега / Породично васпитање

248.

РОДИТЕЉСКА слика / с немачког Душан К. Поповић // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 196–202.

Књижевност

249.

САВЕТ : по Бодентету // Год. 2, бр. 8 (1902), стр. 129.

Вести

250.

САМОСТАЛНОСТ // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 173–175.

Породично васпитање

251.

САН о срцу / с руског Жив. М. Радосављевић // Год. 2, бр. 9 (1902), стр. 157–160

Књижевност

252.

СИРОТИЦА / с руског Сав. [Саватије] М. Грбић // Год. 3, бр. 3 (1903), стр. 68–75.

Књижевност

253.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 1] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 2 (1902), стр. 24–27.

Породично васпитање

254.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 2] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 3 (1902), стр. 43–44.

Породично васпитање

255.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 3] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 4 (1902), стр. 58–61.

Породично васпитање

256.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 4] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 6 (1902), стр. 98–100.

Породично васпитање

257.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 5] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 7 (1902), стр. 122–125.

Породично васпитање

258.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 6] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 8 (1902), стр. 130–136.

Породично васпитање

259.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 7] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 9 (1902), стр. 147–149.

Породично васпитање

260.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 8] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 10 (1902), стр. 167–170.

Породично васпитање

261.

СПЕНСЕР, Херберт

Морално васпитање. [Део 9] / Херберт Спенсер // Год. 2, бр. 11–12 (1902), стр. 185–197.

Породично васпитање

262.

СРЕЋКОВИЋ, Јован

Хладне руке код деце / Јов. [Јован] Л. Срећ. [Срећковић] // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 149–150.

Здравље

263.

СРПСКА мајка : (своме јединцу) // Год. 2, бр. 2 (1902), стр. 17–19.

Вести

264.

СТАНОЈЕВИЋ, Михајло

О чистоти деце / Мих. М. [Михајло] Станојевић // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 9–10.

Здравље

265.

СТАНОЈЕВИЋ, Михајло

Где је мама...? : из дневника моје матере. [Део 1] / Мих. М. [Михајло] Станојевић // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 14.

Деца / Слободно време / Забава

266.

СТАНОЈЕВИЋ, Михајло

Где је мама...? : из дневника моје матере. [Део 2] / Мих. М. [Михајло] Станојевић // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 30–31.

Деца / Слободно време / Забава

267.

СТАНОЈЕВИЋ, Михајло

Упућујте децу да правилно говоре / Мих. М. [Михајло] Станојевић // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 36–37.

Васпитање / Образовање / Настава

268.

СТАНОЈЕВИЋ, Михајло

Да би га спасла... : цртица из нашег домаћег васпитања. [Део 1] / Мих. М. [Михајло] Станојевић // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 60–61.

Деца / Породично васпитање

269.

СТАНОЈЕВИЋ, Михајло

Да би га спасла... : цртица из нашег домаћег васпитања. [Део 2] / Мих. М. [Михајло] Станојевић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 87–88.

Деца / Породично васпитање

270.

СТЕВАНОВИЋ, Милева

Фребелови дарци : као средства за занимање деце у породици. [Део 1] / Милева Стевановићка // Год. 1, бр.1 (1901), стр. 12–13.

Фридрих Фребел / Педагогија

271.

СТЕВАНОВИЋ, Милева

Фребелови дарци : као средства за занимање деце у породици. [Део 2] / Милева Стевановићка // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 29–30.

Фридрих Фребел / Педагогија

272.

СТЕВАНОВИЋ, Милева

Фребелови дарци : други дарак / Милева Стевановићка // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 59–60.

Фридрих Фребел / Педагогија

273.

СТЕПАНОВИЋ, Милан

Две сиротице / Милан Степановић // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 161–162.

Књижевност

274.

СТОЈКОВИЋ, Алекса

Mати—Мати / Алек. [Алекса] К. Стојковић // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 97–98.

Књижевност

275.

СТРАНИ предмети у телу / с немачкога Миладин П. Љујић // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 186–187.

Здравље

276.

СУНЦЕ једном сирочету / Свет. Н. Крстић // Год. 2, бр. 8 (1902), стр. 142.

Књижевност

277.

ТЕБИ // Год. 2, бр. 5 (1902), стр. 82.

Књижевност

278.

ТЕЛЕСНИ дарови и недостатци / с француског Анка Ристићка // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 202–204.

Деца / Нега / Савети

279.

ТЕОДОСИЈЕВИЋ, Сава

Свечана песма пастирева / Сава Ст. Теодосијевић // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 130–131.

Књижевност

280.

ТЕОДОСИЈЕВИЋ, Сава

Морска тишина / Сава Ст. Теодосијевић // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 163.

Књижевност

281.

ТЕОДОСИЈЕВИЋ, Сава

Дете славуја и потока / Сава Ст. Теодосијевић // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 163.

Књижевност

282.

ТЕОДОСИЈЕВИЋ, Сава

Мати / Сава Ст. Теодосијевић // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 195–196.

Књижевност

283.

ТРИ сестре // Год. 3, бр. 9 (1903), стр. 227–229.

Књижевност

284.

УВО. [Део 1] / с немачкога М.[Миладин] Љујић // Год. 1, бр. 2 (1901), стр. 27–28.

Здравље

285.

УВО. [Део 2] / с немачкога М.[Миладин] Љујић // Год. 1, бр. 3 (1901), стр. 41–42.

Здравље

286.

УВО. [Део 3] / с немачкога М.[Миладин] Љујић // Год. 1, бр. 4 (1901), стр. 58–59.

Здравље

287.

УВО. [Део 4] / с немачкога М.[Миладин] Љујић // Год. 1, бр. 5–6 (1901), стр. 80–81.

Здравље

288.

УМОР очију : као главни проузроковач наглог опадања вида // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 216–219.

Здравље

289.

У невољи // Год. 2, бр. 11–12 (1902), стр. 204–208.

Књижевност

290.

У ноћи // Год. 2, бр. 7 (1902), стр. 113.

Вести

291.

УРЕДНОСТ / с немачког Душан // Год. 3, бр. 4 (1903), стр. 112–115.

Деца / Нега

292.

УСПОМЕНЕ // Год. 2, бр. 10 (1902), стр. 161–162.

Књижевност

293.

ФУНКЦИЈА нервне системе код деце : нервна система – проходање – раст и тежина / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 3, бр. 7–8 (1903), стр. 210–213.

Здравље

294.

ХВАЛА ти... // Год. 3, бр. 10 (1903), стр. 241–242.

Књижевност

295.

ХРАНИ дете својом дојком / с руског Јован Л. Срећковић // Год. 2, бр. 7 (1902), стр. 117–121.

Деца / Исхрана

296.

ЧУВАЈТЕ своју децу // Год. 1, бр. 11–12 (1901), стр. 150–151.

Деца/ Нега / Породично васпитање

297.

ЧУЛНА вежбања за одојче и за дете до његовог узраста за дечје забавиште. [Део 1] / преводи Ј. Поморишчева // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 136–138.

Дечја психологија

298.

ЧУЛНА вежбања за одојче и за дете до његовог узраста за дечје забавиште. [Део 2] / преводи Ј. Поморишчева // Год. 3, бр. 6 (1903), стр. 182–184.

Дечја психологија

299.

ШАНТИЋ, Алекса

Матери / Алекса Шантић // Год. 2, бр. 5 (1902), стр. 73–74.

Вести

300.

ШТА је прави живот? Подградскова // Год. 3, бр. 5 (1903), стр. 129–130.

Књижевност

301.

ШТА треба да радимо, па да нам деца буду добра и ваљана / с немачкога Миладин П. Љујић // Год. 1, бр. 7–8 (1901), стр. 103–104.

Деца / Породично васпитање

 

РЕГИСТАР НАСЛОВА

 • Афоризми 1, 2
 • Белешке 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
 • Благословено стање и порођај 31
 • Брига 35
 • Важност мајчиног утицаја у породици : неколико мисли великих људи 37
 • Васпитање девојчица у Енглеској 38
 • Васпитање деце у родитељској кући 227
 • Васпитање у уздржљивости 43
 • Веселост мале деце 39
 • Где је мама...? : из дневника моје матере. [Део 1] 265
 • Где је мама...? : из дневника моје матере. [Део 2] 266
 • Да би га спасла... : цртица из нашег домаћег васпитања. [Део 1] 268
 • Да би га спасла... : цртица из нашег домаћег васпитања. [Део 2] 269
 • Две сиротице 273
 • Десет заповести материма 45
 • Дете славуја и потока 281
 • Дете у пословици 46
 • Детиња уста : изреке и догађају из детињег живота. [Део 1] 47
 • Детиња уста : изреке и догађају из детињег живота. [Део 2] 48
 • Детиња уста : изреке и догађају из детињег живота. [Део 3] 49
 • Деца– наши васпитачи 50
 • Дечја љубомора 51
 • Дечја марљивост у учењу 52
 • Дечја мудрост 53
 • Дечја несталност 54
 • Дечја охолост. [Део 1] 55
 • Дечја охолост. [Део 2] 56
 • Дечја свирепост 57
 • Дечја смртност 58
 • Дечја соба 59
 • Дечја фантазија. [Део 1] 60
 • Дечја фантазија. [Део 2] 61
 • Дечја фантазија. [Део 3] 62
 • Дечје игре и играчке. [Део 1] 63
 • Дечје игре и играчке. [Део 2] 64
 • Дечје штиво 65
 • Дечји сан и различни начини успављивања деце. [Део 1] 66
 • Дечји сан и различни начини успављивања деце. [Део 2] 67
 • Дојкиња 68
 • Духовно развијање детета до поласка у школу. [Део 1] 71
 • Духовно развијање детета до поласка у школу. [Део 2] 72
 • Духовно развијање детета до поласка у школу. [Део 3] 73
 • Егоизам у детета 74
 • Eстетичка свест : из „Елемената Психологије“ 75
 • Ефремич : (једна слика из ослобођења мужика) 44
 • Забелешке једне матере : о својој деци [Део 1] 76
 • Забелешке једне матере : о својој деци [Део 2] 77
 • Забелешке једне матере : о својој деци [Део 3] 78
 • Забелешке једне матере : о својој деци [Део 4] 79
 • Забелешке једне матере : о својој деци [Део 5] 80
 • Забелешке једне матере : о својој деци [Део 5] 81
 • Зашто наша деца не треба да пију алкохолна пића. [Део 1] 32
 • Зашто наша деца не треба да пију алкохолна пића. [Део 2] 33
 • Зашто наша деца не треба да пију алкохолна пића. [Део 3] 34
 • Играње са хигијенског гледишта 231
 • Из „Ракове књижице“ од Салцмана 86
 • Из психологије детета : естетичке, моралне и религиозне представе. [Део 1] 82
 • Из психологије детета : естетичке, моралне и религиозне представе. [Део 2] 83
 • Из психологије детета : естетичке, моралне и религиозне представе. [Део 3] 84
 • Из психологије детета : естетичке, моралне и религиозне представе. [Део 4] 85
 • Једва једном! 69
 • Једна слика 165
 • Још једно поље 93
 • Каква треба да је жена 140
 • Како ја отхрањујем дете? 94
 • Како ћемо однеговати лепоту детињег тела? 95
 • Књиге за децу 102
 • Књижевни оглас 103, 104, 105, 106
 • Књижевност 107, 108, 109, 110,111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
 • Код учитеља : из дневника једне матере 120
 • Коло Српских Сестара 121
 • Корисне белешке 122
 • Кравље млеко као храна за децу 123
 • Крај мајке 124
 • Краљева деца 125
 • Круну за дете : по једном народном предању 127
 • Лагање код деце : из „психологије детета“. [Део 1] 128
 • Лагање код деце : из „психологије детета“. [Део 2] 129
 • Љубав жена према деци 130
 • Мађија : хумореска 133
 • Мајка 134
 • Мајка 135
 • Мајкама 136
 • Мајчино миловање 137
 • Максо : сличица из сеоског живота. [Део 1] 138
 • Максо : сличица из сеоског живота. [Део 2] 139
 • Матере као пример васпитању. [Део 1] 167
 • Матере као пример васпитању. [Део 2] 168
 • Матере које воле своју децу нека запамте ово! 143
 • Матери 299
 • Материно сунце 144
 • Материнска питања 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
 • Материнство 4
 • Материнство и лепота 142
 • Материнство и оток ногу : (нарочито намењено женама, њиховим родитељима и мужевима). [Део 1] 153
 • Материнство и оток ногу : (нарочито намењено женама, њиховим родитељима и мужевима). [Део 2] 154
 • Мати 157
 • Мати 200
 • Мати 282
 • Мати сину 164
 • Мати. [Део 1] 155
 • Мати. [Део 2] 156
 • Мати. [Део 3] 158
 • Мати. [Део 4] 159
 • Мати. [Део 5] 160
 • Мати. [Део 6] 161
 • Мати. [Део 7] 162
 • Мати. [Део 8] 163
 • Мати—Мати 274
 • Мерење деца 132
 • Млеко као дечја храна : по предавању проф. физиологије у Великој школи 176
 • Мојој матери 177
 • Морално васпитање. [Део 1] 253
 • Морално васпитање. [Део 2] 254
 • Морално васпитање. [Део 3] 255
 • Морално васпитање. [Део 4 256
 • Морално васпитање. [Део 5] 257
 • Морално васпитање. [Део 6] 258
 • Морално васпитање. [Део 7] 259
 • Морално васпитање. [Део 8] 260
 • Морално васпитање. [Део 9] 261
 • Морска тишина 280
 • Мудре речи 178, 179
 • На гробу краља Милана 180
 • На гробу материном 181
 • На материнском гробу 173
 • На растанку 182
 • Нада 96
 • Намештање хрватских шегрта 183
 • Напомена родитељима на дечије играчке 184
 • Нашим читаоцима 185
 • · Не плашите децу. [Део 1] 169
 • Не плашите децу. [Део 2] 170
 • Нега болесног детета. [Део 1] 40
 • Нега болесног детета. [Део 2] 41
 • Нега болесног детета. [Део 3] 42
 • Неговање зуба. [Део 1] 186
 • Неговање зуба. [Део 2] 187
 • Неговање зуба. [Део 3] 188
 • Неговање коже. [Део 1] 189
 • Неговање коже. [Део 2] 190
 • Некад и сад 191
 • Неке напомене родитељима о чувању дечјег здравља 192
 • Неколико родитељских грешака на спрам школе. [Део 1] 193
 • Неколико родитељских грешака на спрам школе. [Део 2] 194
 • Непрекидни надзор 195
 • Нервозна деца : по Густафу Зигерту. [Део 1] 196
 • Нервозна деца : по Густафу Зигерту. [Део 2] 197
 • Нешто из драматичног живота детињег 198
 • Нешто о дечјој непослушности : један савет матерама 199
 • Нов краљ : краљ Петар I 202
 • Њихово првенче 230
 • О важности дечјих забавишта 203
 • О васпитним грешкама куће 204
 • О дадиљама 98
 • О дечјим осећањима 171
 • О дужностима женскиња : награђени састав Елзе Штилер из Тегерн–зеа 205
 • О дужностима женскиња : награђени састав професорке Кол– Таубе из Марбурга 206
 • О жени 207
 • О кажњавању деце 208
 • О купању мале деце 209
 • О миловању деце 141
 • О навикама у васпитању 210
 • О охолим и разметљивим људима : неколико момената из породичног живота, који помажу образовању охолих и разметљивих људи 218
 • О сну код деце 211
 • О спавај! 212
 • О спавању мале деце 213
 • О српском забавишту. [Део 1] 216
 • О српском забавишту. [Део 2] 217
 • О српском забавишту. [Део 3] 219
 • О српском забавишту. [Део 4] 220
 • О српском забавишту. [Део 5] 221
 • О српском забавишту. [Део 6] 222
 • О утијацу одраслих на децу. [Део 1] 214
 • О утијацу одраслих на децу. [Део 2] 215
 • О чистоти деце 264
 • Опасности у обеду. [Део 1] 223
 • Опасности у обеду. [Део 2] 224
 • Опасности у обеду. [Део 3] 225
 • Осветлење дечје собе 131
 • Периода 226
 • Писма госпођице Х. [Део 1] 87
 • Писма госпођице Х. [Део 2] 88
 • Писма госпођице Х. [Део 3] 89
 • Писма госпођице Х. [Део 4] 90
 • Писма госпођице Х. [Део 5] 91
 • Писма госпођице Х. [Део 6] 92
 • Писма једном сину : припремање за ђачки живот 228
 • Питање и глуво–неми људи 229
 • Погрешна мајчина љубав 36
 • Поред болесника 232
 • Породица 233
 • Поступак при домаћем васпитању 3
 • Почетак ходања код мале деце 234
 • Прве поуке матери. [Део 1] 235
 • Прве поуке матери. [Део 2] 236
 • Прве поуке матери. [Део 3] 237
 • Прве поуке матери. [Део 4] 238
 • Примери женске вредноће : прилог за еманципацију жене 239
 • Притворство и лаж 240
 • Пролив код деце 241
 • Проповеди о васпитању деце 242
 • Протојерејима и Намесницима 243
 • Проходње и екскурзије малих ученика 244
 • Ракијом одхрањен : сличица из сеоског живота. [Део 1] 245
 • Ракијом одхрањен : сличица из сеоског живота. [Део 2] 246
 • Реч родитељима 247
 • Родитељска слика 248
 • Са Првог конгреса српских новинара 101
 • Савет : по Бодентету 249
 • Самосталност 250
 • Сан о срцу 251
 • Свађа деце у породици 100
 • Свето име : мојој дивној мајци Јулијани 126
 • Свечана песма пастирева 279
 • Сиротица 252
 • Склоништа за децу сиротих радница 99
 • Слава 70
 • Спомена 175
 • Српска мајка : (своме јединцу) 263
 • Српска Мати 172
 • Српским матерама 166
 • Страни предмети у телу 275
 • Сунце једном сирочету 276
 • Теби 277
 • Телесни дарови и недостатци 278
 • Три песме 201
 • Три сестре 283
 • У невољи 289
 • У ноћи 290
 • Уво. [Део 1] 284
 • Уво. [Део 2] 285
 • Уво. [Део 3] 286
 • Уво. [Део 4] 287
 • Улога жене као матере 97
 • Умор очију : као главни проузроковач наглог опадања вида 288
 • Упућујте децу да правилно говоре 267
 • Уредност 291
 • Успомене 292
 • Фребелови дарци : други дарак 272
 • Фребелови дарци : као средства за занимање деце у породици. [Део 1] 270
 • Фребелови дарци : као средства за занимање деце у породици. [Део 2] 271
 • Функција нервне системе код деце : нервна система – проходање – раст и тежина 293
 • Хвала ти... 294
 • Хладне руке код деце 262
 • Храни дете својом дојком 295
 • Чувајте своју децу 296
 • Чулна вежбања за одојче и за дете до његовог узраста за дечје забавиште. [Део 1] 297
 • Чулна вежбања за одојче и за дете до његовог узраста за дечје забавиште. [Део 2] 298
 • Шта је мајка? 174
 • Шта је прави живот? 300
 • Шта треба да радимо, па да нам деца буду добра и ваљана 301

 

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

 • Бакић, Војислав 3,4
 • Боде, Вилхем 32, 33, 34
 • Бошковић, Босиљка (преводилац) 40, 41, 42
 • Бушетић 137
 • Влада (преводилац) 133
 • Глигорић, Дим. 134, 181, 233
 • Голдамер, Херман 40, 41, 42
 • Грбић, Саватије (преводилац) 214, 215, 252
 • Грбић, Саватије 43, 44
 • Домановић, Радоје 69, 70
 • Душан (преводилац) 291
 • Едуард, Вагнер 36
 • Илић, Д. П. 135
 • Јакубовић, В. 66, 67
 • Јела 164, 212
 • Јовановић, В (преводилац) 71, 72, 73
 • Јовановић, Пера 87, 88,89,90, 91, 92
 • Карабеговић, Андо 96
 • Караматић, Јелена Ј. 97, 98, 99, 100
 • Кнежевић (приређивач, сакупљач) 82, 83, 84, 85, 86
 • Кнежевић 74, 128, 129, 198
 • Кнежевић, Јован 101
 • Крстић, Васа 126
 • Крстић, Свет. Н. 276
 • Лепосава 180
 • Лукић, Видосава (сакупљач народне грађе) 1,2, 207
 • Љујић, Миладин (преводилац) 46, 68, 95, 123, 186, 187, 188, 211, 226, 241, 275, 284, 285, 286, 287, 301
 • Љујић, Миладин (приређивач, сакупљач) 47, 48, 49, 59
 • Љујић, Миладин 131, 132
 • Марковић, Зорка 140
 • Марковић, Милисав 141
 • Марковић, Светозар 142, 153, 154
 • Мијатовић, Ст. М. (приређивач, сакупљач) 76, 77, 78, 79, 80, 81
 • Митровић, Милорад Ј. 165
 • Митровић, Раша 166, 167, 168, 169, 170, 171
 • Мишковић, Милица 172, 173, 174, 175
 • Недељковић, Мил. Ст. (приређивач, сакупљач) 37
 • Николић, Миладин К. 200, 201
 • Окановић, Стеван 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
 • Петронијевић, Даринка 227
 • Подградскова (преводилац) 189, 190
 • Подградскова, Марија 230
 • Поморишчева, Ј. (преводилац) 297, 298
 • Поморишчева, Ј. 203
 • поп Глиша 232
 • поп Мика 138, 139
 • Поповић, Душан (преводилац) 63, 64, 248
 • Поповић, Душан 231
 • Радосављевић, Жив. (преводилац) М. 251
 • Ристић, Анка (преводилац) 51, 52, 55, 56, 65, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 195, 210, 240, 278
 • Смиљка (преводилац) 136
 • Спенсер, Херберт 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
 • Срећковић, Јован Л. (преводилац) 38, 50, 54, 58, 66, 67, 196, 197, 223, 224, 225, 244, 293, 295
 • Срећковић, Јован Л. 262
 • Станишић, Ст. С. 235, 236, 237, 238, 239, 247
 • Станојевић, Михајло М. 264, 265, 266, 267, 268, 269
 • Стевановић, Милева 270, 271, 272
 • Степановић, Милан 273
 • Стојановић, Пет. М. (преводилац) 184, 209, 213, 229, 234
 • Стојановић, Пет. М. (приређивач, сакупљач) 143, 192
 • Стојићевић, Кат. Ж. 39
 • Стојковић, Алекса 274
 • Теодосијевић, Сава Ст. 279, 280, 281, 282
 • Шантић, Алекса 299
Литература:

Библиографија / Александра Вранеш. – Београд : Филолошки факултет, 2013 (Београд : Белпак). – 493 стр. ; 23 cm. – (Библиотека ИНК ; књ. 1) Према напомени на стр. 4, ово је проширено и измењено изд.; 1. изд. 2010. под ств. насл.: Основи теорије и историје библиографије. – Тираж 500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 481–493.(Картон) ISBN 978–86–6153–213–9 !

МАТЕРИНСКИ лист : илустровани месечник за домаће васпитање и неговање деце, испитивање детињства и рад у забавишту / издаје и уређује Раша Митровић. – Год. 1, бр. 1 (јануар 1901)–год. 3, бр. 11/12 (новембар–децембар 1903). – Београд : Раша Митровић, 1901–1903 (Београд : Штампарија С. Хоровица). – 30 cm; 24 cm

Материнство : културни образац Срба / Гордана Трипковић. – Нови Сад : Матица српска, 1997 (Нови Сад : Футура публикације). – 205 стр. : илустр. ; 23 cm Слика аутора и белешка о аутору на корицама. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 200–204. – Summary. ISBN 86–363–0463–X ! (брош.)

Marina Milošević
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

UDC: 014.3МАТЕРИНСКИ ЛИСТ"1901/1903"

Professional paper

Bibliography of the Journal Materinski list (1901–1903)

The journal Materinski list: an illustrated monthly magazine for home care and nurturing of children, examination of childhood and work in kindergarten was launched in 1901, and was published uninterruptedly once a month (except for several double issues) from January 1901 until December 1903. Different editors took turns in running the journal – from No. 1 (1903) it was edited by Raša Mitrović, Miladin P. Ljujić, and Milisav D. Marković; from No. 4 (1903) its editors were Raša Mitrović and Miladin P. Ljujić. Numbers 11/12 (1901) and 11/12 (1902) included annual contents; the 1903 volume also contained a list of associates which, in processing bibliographical items, contributed to interpreting the authors’ initials. It is important to mention that the journal, though launched by teacher Raša Mitrović, assembled intellectuals with different educational backgrounds, of both male and female gender. In order to facilitate searching and simplify usage, the bibliography has been also equipped with accompanying registers which single out the title and author from the bibliographical description.

Keywords:

Materinski list, periodical, bibliography, education, childhood

На почетак странице