Навигација

Зорица Бечановић Николић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

Paraphernalia: педесет година музичког, радиофонског и књижевног стваралаштва Иване Стефановић


Жељка Јанковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

Књиженствени канон

Књиженствени град. Конституисање женског канона у српској прози 1990–2010 / Татјана Јовановић Крагујевац: ФИЛУМ, едиција Црвена линија, 2017 323 стр. ISBN 978-86-80796-10-9


Сања Тодосијевић Петровић
Институт за новију историју Србије
Београд
PDF

Слика Јованке Броз у јавном простору

Успон и пад „прве другарице“ Југославије: Јованка Броз и српска јавност 1952–2013 / Ивана Пантелић – Београд: Службени гласник, 2018 – (Београд: Гласник) – 336 стр., 23 cm, – ISBN 978-86-519-2251-3


Теодора Тодорић Милићевић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

„Ја, ти, оне… за нас“ – феминистичка критика социјалистичке Југославије 70-тих и 80-тих

The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia / Zsófia Lóránd. – Palgrave Macmillan, 2018. – 285 стр. – ISBN 978-3-319-78223-2 (e-book)


Марија Булатовић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

CORPUS MOBILE

Кореодрама у Србији у 20. и 21. веку: родна перспектива / Вера Обрадовић Љубинковић. – Нови Сад: Покрајински завод за равноправност полова, 2016 (Нови Сад: Сајнос доо). – 201 стр. : илустр. ; 23 cm. – (Едиција Савремено стваралаштво жена). – ISBN 978-86-86259-26-4


Марија Босанчић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

Жена која није ништа прећутала

Савка Суботић (1834-1918) : жена која није ништа прећутала / Гордана Стојаковић. – Нови Сад : Академска књига, 2018. – 268 стр. : илустр. – ISBN 978-86-6263-213-5


Милица Абрамовић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

Британска перцепција жена са Балкана и њихове женствености у дугом 19. веку

The British and Balkan Woman: British Perceptions of Balkan Women and Their Femininity in the Long Nineteenth Century (1789–1914) / Melina Rokai. – Beograd: Čigoja štampa, 2017 – 493. ISBN 978-86-531-0285-2


Лада Стевановић
Етнографски институт САНУ
Београд
PDF

Феминистичка теорија и род на Балкану

Rod i Balkan. Porodnjavanje balkanizma. Putovanje do druge, s preprekama / Marina Matešić, Svetlana Slapšak. – 1.izd. – Zagreb: Durieux 2017 (Zagreb: Rotulus Universitas). 322 str. ISBN 978-953-188-425-9.


Marija Bulatović
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

Women’s Writing and ‘The Material Turn’

Economic Imperatives for Women’s Writing in Early Modern Europe / edited by Carme Font Paz and Nina Geerdink. – Boston: Brill, 2018, Series Women Writers in History, Vol 2, 262 pp., ISBN 978-90-04-38299-2 (hb), ISBN 978-90-04-38302-9 (e-book)


Дара Шљукић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

Женска историја у дечјој литератури

Приче о пркосним Српкињама: 50 смелих жена Србије / ауторка Ивана Нешић, илустраторка Азра Костић Прчић. – Београд : Urban Reads, 2018 (Београд : ДМД). – 209 стр. : илустр. ; 21 cm. –ISBN: 978-86-89565-7-99

Kakva ženska!: priče o ženama koje su bile progresivne kada to nije bilo moderno / autorka Jelena Mitrović, ilustratorka Sonja Bajić. – 1. Izd. – Beograd : Kreativni centar, 2018 (Kragujevac : Grafostil). – 103 str. : ilustr. ; 24 cm. – ISBN: 978-86-529-0596-6

Priče za laku noć za male buntovnice: 100 priča o izuzetnim ženama = Good Night Stories for Rebel Girls/ [Elena Favili, Frančeska Kavalo.] ; prevela Aleksandra Golubović. – 1. izd. – Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2018 (Beograd : Vulkan štamparija). – 214 str. ISBN: 978-86-10-02125-7

20 изузетних девојчица које су промениле свет = Extraordinary Girls Who Changed the World/ [текст Розалба Тројано; илустрације Симона Бурси ... [и др.]] ; превела Дијана Радиновић. – Београд : Laguna, 2018 (Кина). – 88 стр. : илустр. ; 27 цм. – ISBN: 978-86-521-2866-2