Навигација

Зорица Бечановић Николић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Paraphernalia: педесет година музичког, радиофонског и књижевног стваралаштва Иване Стефановић


Жељка Јанковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Књиженствени канон


Сања Тодосијевић Петровић
Институт за новију историју Србије
Београд

Слика Јованке Броз у јавном простору


Теодора Тодорић Милићевић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

„Ја, ти, оне… за нас“ – феминистичка критика социјалистичке Југославије 70-тих и 80-тих


Марија Булатовић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

CORPUS MOBILE


Марија Босанчић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Жена која није ништа прећутала


Милица Абрамовић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Британска перцепција жена са Балкана и њихове женствености у дугом 19. веку


Лада Стевановић
Етнографски институт САНУ
Београд

Феминистичка теорија и род на Балкану


Marija Bulatović
Faculty of Philology
University of Belgrade

Women’s Writing and ‘The Material Turn’


Дара Шљукић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Женска историја у дечјој литератури