Navigacija

Izdavač i redakcija

Izdavač

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 3
+381 11 2638622 lok. 115

Redakcija

Glavna i odgovorna urednica

Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Zamenice glavne urednice

Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Ana Kolarić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Redakcija

Dr Aleksandra Vraneš, redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Slavica Garonja Radovanac, redovna profesorka na Katedri za srpsku književnost, Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Dr Dragana Grujić, vanredna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Gordana Đoković, vanredna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd

Dr Željka Janković, docentkinja na Katedri za romanistiku, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Snežana Kalinić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Milinković, naučna saradnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Dr Ivana Pantelić, naučna saradnica, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Dr Slobodanka Peković, naučna savetnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Dr Slavko Petaković, redovni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Jelena Pilipović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Međunarodni redakcijski odbor

Prof. dr Gven Aleksander, Državni univerzitet Emporija

Dr Suzan van Dijk, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag

Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Jasmina Lukić, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta 

Prof. dr Boni S. Mekdagal, Univerzitet u Sidneju

Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž London

Prof. dr Rita Montičeli, Univerzitet u Bolonji

Prof. dr Dejvid Noris, Univerzitet u Notingemu

Dr Nina Sirković, vanredna profesorka na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

Savet redakcije časopisa 

Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu

Prof. dr Vladislava Gordić Petković, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Donald Grajner, Univerzitet u Južnoj Karolini, emeritus

Prof. dr Katerina Dalakura, Univerzitet na Kritu

Prof. dr Krasimira Daskalova, Univerzitet u Sofiji

Prof. dr Tamara Đermanović, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona

Prof. dr Boguslav Zjelinjski, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Ljiljana Marković, Univerzitet u Beogradu

Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Dragana Popović, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet u Haleu

Prof. dr Dragan Stojanović, Univerzitet u Beogradu