Navigacija

Skeniran je značajan izvor za istraživanja knjiženstva

Opšte

Bibliografija knjiga ženskih pisaca štampanih u Vojvodini, Srbiji, Južnoj Srbiji i Crnoj Gori do svršetka 1935. Građu prikupila Nadežda Petrović, bibliotekarka Narodne biblioteke. 1936. Štampa Državne štamparije Kraljevine Jugoslavije, Beograd. 

Preuzmite PDF dokument