Navigacija

Prezentacija digitalne baze podataka i elektronskog časopisa Knjiženstvo

Opšte

Prezentacija digitalne baze podataka i elektronskog časopisa Knjiženstvo, nastalih u okviru projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, koji finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, održana je u petak 24. februara 2012, u Sali za sednice na Filološkom fakultetu
Prezentaciju je otvorila prof. dr Ljiljana Bajić, prodekan za nastavu. Učesnici i saradnici predstavili su svoje oblasti u okviru projekta, posle čega su baza podataka i časopis detaljnije prikazani. Prezentaciji su prisustvovali i svoje učešće predstavili i kolege sa Elektrotehničkog fakulteta koji su formirali bazu podataka, predstavnici firme WEB LAB, zaduženi za sajt i časopis i dr Nataša Teofilović, odgovorna za vizuelni deo projekta.

Publiku su činili studenti, doktorandi i profesori Filološkog fakulteta, saradnici Instituta za književnost i umetnost i drugih kulturnih institucija, te predstavnice ”sedme sile”.

 

Prof. dr Ljiljana Bajić, prodekan za nastavu Filološkog fakulteta i

prof. dr Biljana Dojčinović, rukovoditeljka projekta "Knjiženstvo" i glavna

urednica istoimenog časopisa, na prezentaciji.


U prvom planu dr Slavko Petaković i mr Ivana Pantelić, članovi

projekta "Knjiženstvo", sa kolegama sa Elektrotehničkog fakulteta -

mr Zaharijem Radivojevićem, mr Milošem Todorovićem i Mirkom

Kirovićem, autorima baze podataka "Knjiženstvo", na prezentaciji

istoimenog projekta i časopisa.

 

Profesori i studenti Filološkog fakulteta na prezentaciji projekta i časopisa

"Knjiženstvo".

 

Članice projekta "Knjiženstvo" - MA Gordana Đoković, MA Dragana Grujić

i dr Dubravka Đurić, gošća Radmila Gikić-Petrović i koleginIce sa Filološkog

fakulteta na predstavljanju projekta i časopisa "Knjiženstvo".

 

Gošća Radmila Gikić Petrović, članice projekta "Knjiženstvo" Svetlana

Tomin i Magdalena Koch, sa kolegama, koleginicama i saradnicima

časopisa.

 

Prof. dr Ljiljana Bajić, prodekan za nastavu, pozdravlja članove

projekta "Kniženstvo", saradnike i goste na otvaranju prezentacije.

 

Članice projekta Snežana Kalinić, mr Ana Kolarić, dr Slavko Petaković,

dr Zorica Bečanović Nikolić, MA Jelena Milinković i kolege sa

Elektrotehničkog fakulteta - Mirko Kirović, mr Miloš Todorović i mr

Zaharije Radivojević na prezentaciji projekta i časopisa "Knjiženstvo".

 

U prvom planu: Dejana Ilić i Strahinja Krstić iz WEB LAB-a, web

masteri časopisa i sajta "Knjiženstvo", na prezentaciji projekta i časopisa.