Navigacija

O projektu

Opšte

Naziv projekta – knjiženstvo – jeste stara reč za književnost koja svojim poreklom i zvučanjem poetično spaja osnovne elemente projekta: književnost i žensko stvaralaštvo na jednom jeziku i njegovim pretečama, kao i nastojanje da se pronađe teorijski govor kojim se to stvaralaštvo može opisati.

Dva osnovna elementa projekta jesu digitalna baza podataka i časopis. Digitalna baza podataka Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine sadrži podatke o stvaralaštvu srpskih književnica od srednjeg veka do 1915. godine. Reč je o osnovnim biografskim i bibliografskim podacima, podacima o prevodima, ženskim časopisima, vezama sa drugim književnicama, srpskim i stranim, međusobnim uticajima, linkovima koji vode ka digitalizovanim tekstovima. Digitalna baza podataka nastavlja tradiciju dehijerarhizovanih priloga o ženskom stvaralaštvu, poput spiskova i bibliografija ženskih radova, pisanih od kraja 19. do kraja 20. veka, a istovremeno naglašava i nužnost stalne dopune i nadgradnje, koje ovaj medij omogućava.

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture povezan je sa bazom podataka Knjiženstvo a zamišljen je kao prostor u kome mapa ženske književnosti u nastajanju biva uobličena u narativ, oživljena kao niz dijaloga, obrazlagana, preispitivana, teoretizovana i povezana sa različitim pristupima i disciplinama. Časopis je elektronski jer samo u tom mediju može postojati direktna veza sa bazom podataka i drugim srodnim sadržajima. Elektronski oblik ga istovremeno čini i lako dostupnim.

Projekat Knjiženstvo je povezan sa COST akcijom IS0901 Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture, koja obuhvata bazu podataka o evropskoj ženskoj književnosti do 1900. godine Women Writers in History.