Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе

 

Година VII, број 7 

 

УДК 82

ISSN 2217-7809 (Online) (електронски часопис) 

 

Излази једном годишње - у децембру

 

Часопис је део пројекта бр. 178029, Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

 

За издавача 

 

Проф. др Љиљана Марковић 

 

Главна и одговорна уредница 

 

Др Биљана Дојчиновић, редовна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 

 

Заменицe главне уреднице 

 

Др Зорица Бечановић Николић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Др Ана Коларић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 

 

Редакција 

 

Др Александра Вранеш, редовна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 

Др Славица Гароња Радованац, ванредна професорка на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу 

Др Драгана Грујић, доценткиња на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 

Др Дуња Душанић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Гордана Ђоковић, доценткиња на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 

Др Дубравка Ђурић, редовна професорка на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд 

МА Жељка Јанковић, асистенткиња на Катедри за романистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Др Снежана Калинић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Др Јелена Милинковић, спољна сарадница, Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Др Ивана Пантелић, истраживач-сарадник, Институт за савремену историју, Београд 

Др Слободанка Пековић, научна саветница, Институт за књижевност и уметност, Београд 

Др Славко Петаковић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду 

Др Јелена Пилиповић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Светлана Томин, редовна професорка на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

 

Међународни редакцијски одбор 

 

Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија 

Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг 

Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет, Будимпешта 

Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју 

Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон 

Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи 

Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Др Нина Сирковић, доценткиња на Факултету електротехнике, стројарства и бродоградње Свеучилишта у Сплиту

 

Лектура и коректура

Књиженство

 

Ликовна уредница

 

Проф. др Наташа Теофиловић, Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд

 

Веб дизајн

 

Драган Вранешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

Сарадници

 

Марија Булатовић, МА Радојка Јевтић, МА, Вишња Крстић, МА: Филолошки факултет Универзитета у Београду.

 

Савет редакције часописа 

 

Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину 

Проф. др Владислава Гордић Петковић, Универзитет у Новом Саду

Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет у Јужнoj Каролини, емеритус

Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту 

Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији 

Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ 

Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду 

Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду 

Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу

Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

 

Рецензенти 

Проф. др Ксенија Ајкут, Филолошки факултет Универзитетa у Београду 

Др Станислава Бараћ, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду 

Проф. др Милена Владић Јованов, Филолошки факултет Универзитетa у Београду 

Проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Драгица Вујадиновић, Правни факултет Универзитета у Београду

Доц. др Гордана Ђоковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Доц. др Ана Коларић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Ана Кузмановић Јовановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Проф. др Магдалена Кох, Институт за славистику универзитета „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Мирјана Маринковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Весна Марјановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда

Др Јелена Милинковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Доц. др Санела Николић, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности, Београд

Проф. др Зорица Хаџић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Др Лилијана Чичкарић, научна саветница, Институт друштвених наука

 

Насловна страна

Решење: проф. др Наташа Теофиловић

Део диптиха “s.h.e. & she”

 

Издавач

 

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

Студентски трг 3 +381 11 2638622 лок. 115 

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com 

www.knjizenstvo.rs

 

Часопис је доступан и у базама EBSCO и CEEOL

 

На почетак странице