Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе


Година VII, број 7 УДК 82 
 ISSN 2217-7809 (Online) 
(електронски часопис) Излази једном годишње - у децембру


Часопис је део пројекта бр. 178029, Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
 За издавача

Проф. др Љиљана Марковић


Главна и одговорна уредница

Др Биљана Дојчиновић, редовна  професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду Заменицe главне уреднице

Др Зорица Бечановић Николић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Др Ана Коларић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду Редакција

Др Александра Вранеш, редовна професорка на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 


Др Славица Гароња Радованац, ванредна професорка на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу 


Др Драгана Грујић, доценткиња на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 


Др Дуња Душанић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Гордана Ђоковић, доценткиња на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 


Др Дубравка Ђурић, редовна професорка на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд 


МА Жељка Јанковић, асистенткиња на Катедри за романистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Др Снежана Калинић, доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Др Јелена Милинковић, спољна сарадница, Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Др Ивана Пантелић, истраживач-сарадник, Институт за савремену историју, Београд 


Др Слободанка Пековић, научна саветница, Институт за књижевност и уметност, Београд 


Др Славко Петаковић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду 


Др Јелена Пилиповић, ванредна професорка на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Др Светлана Томин, редовна професорка на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду


Међународни редакцијски одбор

Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија 


Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг 


Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет, Будимпешта 


Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју 


Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон 


Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи 


Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему

Др Нина Сирковић, доценткиња на Факултету електротехнике, стројарства и бродоградње Свеучилишта у Сплиту

 

Лектура и коректура

Књиженство


Ликовна уредница

Проф. др Наташа Теофиловић, Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд


Веб дизајн

Драган Вранешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду


Сарадници

Марија Булатовић, МА Радојка Јевтић, МА, Вишња Крстић, МА: Филолошки факултет Универзитета у Београду.


Савет редакције часописа

Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину 


Проф. др Владислава Гордић Петковић, Универзитет у Новом Саду

 

Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет у Јужнoj Каролини, емеритус

Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту 


Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији 


Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона

Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ 


Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду 


Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду 


Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу

Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду

 

Рецензенти

Проф. др Ксенија Ајкут, Филолошки факултет Универзитетa у Београду 


Др Станислава Бараћ, Институт за књижевност и уметност, Београд

Проф. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду 


Проф. др Милена Владић Јованов, Филолошки факултет Универзитетa у Београду 


Проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет Универзитетa у Београду 


Проф. др Драгица Вујадиновић, Правни факултет Универзитета у Београду

Доц. др Гордана Ђоковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Доц. др Ана Коларић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Ана Кузмановић Јовановић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Проф. др Магдалена Кох, Институт за славистику универзитета „Адам Мицкијевич“, Познањ

Проф. др Мирјана Маринковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Проф. др Весна Марјановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда

Др Јелена Милинковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду

Доц. др Санела Николић, Факултет музичке уметности, Универзитет уметности, Београд

Проф. др Зорица Хаџић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Др Лилијана Чичкарић, научна саветница, Институт друштвених наука

 

Насловна страна

Решење: проф. др Наташа Теофиловић

Део диптиха “s.h.e. & she”


Издавач

Филолошки факултет Универзитета у Београду 


Студентски трг 3
+381 11 2638622 лок. 115 


knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com

www.knjizenstvo.rs


Часопис је доступан и у базама EBSCO и CEEOL

На почетак странице