Навигација

Маријана Дујовић
Независна истраживачица
Београд

Библиографија чланака из серијских публикација о српским музичаркама у периоду од 1825. до 1914. године

Музичка критика у Србији може се пратити од 1825. године. Знатно веће интересовање за бављење музиком приметно је од осамдесетих година XIX века, како код аматера тако и код професионалних музичара. Пошто је крајем XIX века образованих музичара и даље било веома мало, музичком критиком и извођењем су се поред њих бавили и адвокати, наставници, лекари, свештеници, политичари и многи други интелектуалци или само љубитељи музике. До почетка Првог светког рата на домаћој музичкој сцени биле су активне бројне музичарке које су стекле и међународну популарност. Већина жена које су се бавиле музиком у Србији до наведеног времена сада је заборављено или потпуно непознато широј и музичкој јавности. Рад представља библиографију новинских чланака од времена када се може пратити музичка критика до почетка Првог светског рата у којима се помињу жене које су се бавиле музиком у Србији.

Кључне речи:

библиографија, српске музичарке, периодика, музички чланци


Гордана Ђоковић
Драгана Грујић
Марина Милошевић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња: IV део (1899–1903)

Библиографија представља четврти наставак библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. Обухвата пет година излажења часописа, од 1899. до 1903. године, и садржи 973 библиографске јединице, описане de visu језиком и писмом публикације. Као и у претходним библиографијама, јединице су азбучно распоређене према презимену аутора, односно наслову чланка – када је реч о текстовима који нису потписани или су потписани иницијалима. Како су све јединице унете у узајамну базу података, уз категоризацију чланка, дат је COBISS. ID број – број записа у библиографској бази. У складу са информативним захтевима заступљени су регистри који из библиографског описа издвајају наслов, аутора и предмет.

Кључне речи:

библиографија, часопис Женски свет (1899-1903)