Навигација

Невена Варница
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

Песме уместо вида

Без очију кано и с очима : народне песме слепих женa / Марија Клеут и др. –
Филозофски факултет – Академска књига, Нови Сад, 2014. – 291 стр. – ISBN 978-86-6065-267-8 


Жељка Јанковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Српкиње у борби за равноправност и место у историји

Ана Столић / Сестре Српкиње. Појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији – II допуњено издање. – Београд: Еволута, 2015 (Београд: 3д+). – 209 стр., 23 цм. – ISBN 978-86-85957-69-7


Светлана Стефановић
Независна истраживачица

Живот и сећања Делфе Иванић

Делфа Иванић: заборављене успомене / Јасмина В. Милановић. – Београд: Еволута, 2015. – 350 стр. : илустр. ; 23 цм. – (Библиотека Полихистор ; књ. 13) – ISBN 978-86-85957-73-4


Дуња Душанић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Мемоари Јелене Скерлић Ћоровић

Живот међу људима. Мемоарски записи / Јелена Скерлић Ћоровић [приредила Зорица Хаџић]. – 1. изд. – Нови Сад: Академска књига, 2014. – 275 стр. – ISBN 978-86-6263-046-9


Ана Коларић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

„Умно образована жена хоће да ради и онда када је на то не тера само глад“

Часописи по мери достојанственог женскиња / Слободанка Пековић. – Нови Сад и Београд: Матица српска, Институт за књижевност и уметност, 2015. – 378. стр. – ISBN 978-86-7946-154-4


Жарка Свирчев
Независна истраживачица

Феминистичка (ре)конструкција женских портрета

Феминистичка контрајавност: жанр женског портрета у српској периодици 1920-1941. / Станислава Бараћ. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015 (Београд: Службени гласник). – 434 стр. – ISBN 978-86-7095-224-9


Марија Бабовић
Филозофски факултет
Универзитет у Београду

Патријархат у транзицији полупериферије

Sutra je bilo juče: prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji / Marina Blagojević Hjuson. – Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova, 2015. – 250 str. – ISBN 978-86-86259-20-2


Душанка Ђурковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Балада о шапутавим девојкама

Balada o devojačkom odelu / Zorica Jevremović. – Beograd: Dosije, 2006. – 157 str. ; 20 cm. – ISBN 86-909635-0-2 (Z. J.) ISBN 978-86-909635-0-8