Navigation

Žarka Svirčev
Faculty of Philology,
University of Belgrade

Toward the History of Serbian Women’s Writing

Жена у српској књижевности / Славица Гароња Радованац. – Нови Сад : Дневник, 2010 (Нови Сад : Дневник). – 404 стр. ; 21 цм. – (Едиција Легат ; књ. 7) ISBN 978-86-7966-032-9


Jelena Jović
Faculty of Philology,
University of Belgrade

Serbian Modernist Femina

„Када сазремо као култура...”: Стваралаштво српских списатељица на почетку XX века: канон – жанр – род = „...Kiedy dojrzejemy jako kultura...“ Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku: kanon – genre – gender / Magdalena Koch. – Acta Universitas Wratislaviensis No 2958. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007 – 318 стр. ISBN 9788322928424


Milan Miljković
Institute for literature and art
Belgrade

Gender Will Be Written by Everyone

Teorije i politike roda: Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope = Theories and Politics of Gender: Gender Identities in Literatures and Cultures of South-Eastern Europe / Tatjana Rosić, ur.; Marija Grujić – Godišnjak XXII, Serija C: Teorijska istraživanja, knj. 12 – Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008 (Beograd : Čigoja štampa). – IV, 446 str. ISBN 978-86-7095-145-7


Bogusław Bakuła
Adam Mickiewicz University
Poznań

Тhe Body and/of Slavic theory

Slavica CLIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało. Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz, Anna Ursulenko (red.). ISBN: 978-83-229-3199-8. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 816.


Wolfgang Kaltenbrunner
Leiden University
Leiden, the Netherlands

The Playful Epistemology of Digital Representation

Speclab: Digital Aesthetics and Projects in Speculative Computing / Johanna Drucker. – Chicago and London: University of Chicago Press, 2009. 241 p. ISBN-13:978-0-226-16508-0.