Навигација

Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе
Година V, број 5


УДК 82
ISSN 2217-7809 (Online)
(електронски часопис)

Излази једном годишње – у децембру
Часопис је део пројекта бр. 178029,
Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915 године, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије


За издавача
Проф. др Александра Вранеш


Главна и одговорна уредница
Др Биљана Дојчиновић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду


Заменица главне уреднице
Др Зорица Бечановић Николић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду


Редакција
Др Александра Вранеш, редовни професор на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Славица Гароња Радованац, ванредни професор на Катедри за српску књижевност, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
Др Драгана Грујић, доцент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Дуња Душанић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Др Гордана Ђоковић, доцент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Дубравка Ђурић, доцент на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, Београд
MA Владимир Ђурић, асистент на Департману за француски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Нишу
МА Жељка Јанковић, асистент на Катедри за романистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Др Снежана Калинић, доцент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Др Ана Коларић, асистент на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Др Јелена Милинковић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Мр Ивана Пантелић, истраживач-сарадник, Институт за савремену историју, Београд
Др Слободанка Пековић, научни саветник, Институт за књижевност и уметност, Београд
Др Славко Петаковић, ванредни професор на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду
Др Јелена Пилиповић, ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Др Светлана Томин, ванредни професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Међународни редакцијски одбор
Проф. др Гвен Александер, Државни универзитет Емпорија
Др Сузан ван Дијк, Институт Хајхенс за холандску историју Краљевске академије наука и уметности, Хаг
Проф. др Магдалена Кох, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ
Проф. др Јасмина Лукић, Централноевропски универзитет, Будимпешта
Проф. др Бони С. Мекдагал, Универзитет у Сиднеју
Проф. др Зоран Милутиновић, Универзитетски колеџ Лондон
Проф. др Рита Монтичели, Универзитет у Болоњи
Проф. др Дејвид Норис, Универзитет у Нотингему
Др Нина Сирковић, доцент на Факултету електротехнике, стројарства и бродоградње Свеучилишта у Сплиту


Лектура и коректура
Књиженство

Лектура текстова на енглеском језику
Књиженство

Ликовна уредница
Др Наташа Теофиловић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Веб дизајн
Драган Вранешевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Сарадници
МА Милица Ђуричић, МА Јелена Јосиповић, МA Новак Малешевић и МА Дамјана Ракић:
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Савет редакције часописа
Проф. др Љиљана Бањанин, Универзитет у Торину
Проф. др Владислава Гордић Петковић, Универзитет у Новом Саду
Проф. др Доналд Грaјнер, Универзитет у Јужнoj Каролини, емеритус
Проф. др Катерина Далакура, Универзитет на Криту
Проф. др Краcимира Даскалова, Универзитет у Софији
Проф. др Тамара Ђермановић, Универзитет Помпеу Фабра, Барселона
Проф. др Богуслав Зјелињски, Универзитет „Адам Мицкијевич“, Познањ
Проф. др Љиљана Марковић, Универзитет у Београду
Др Весна Матовић, Институт за књижевност и уметност, Београд
Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду
Проф. др Ангела Рихтер, Универзитет у Халеу
Проф. др Драган Стојановић, Универзитет у Београду


Рецензије
Др Чедомир Антић, Институт за савремену историју, Београд
Проф. др Зорица Бечановић Николић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Др Станислава Бараћ, Институт за књижевност и уметност, Београд
Доц. др Милена Владић Јованов, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Славица Гароња Радованац, Филолошко уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу
Проф. др Владислава Гордић Петковић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Проф. др Ива Гргић Мароевић, Одјел за италијанистику, Свеучилиште у Задру
Проф. др Дубравка Ђурић, Факултет за медије и комуникацијe, Универзитет Сингидунум, Београд
Доц. др Аленка Јенстерле Долежал, Филозофски факултет Карловог универзитета, Праг
Доц. др Снежана Калинић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Доц. др Ана Кузмановић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Адријана Марчетић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Катја Михурко Пониж, Факултет за хуманистику Универзитета у Новој Горици
Проф. др Јелена Новаковић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Зоран Пауновић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Др Слободанка Пековић, Институт за књижевност и уметност, Београд
Проф. др Јелена Пилиповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Јован Попов, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Драгана Поповић, Универзитет у Београду
Проф. др Тања Поповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Доц. Нина Сирковић, Факултет електротехнике, стројарства и бродоградње Свеучилишта у Сплиту
Проф. др Гордана Стокић Симончић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Јелена Филиповић, Филолошки факултет Универзитетa у Београду
Проф. др Љубинка Трговчевић, Факултет политичких наука Универзитетa у Београду
Др Љубинка Шкодрић, Архив Србије, Београд


Насловна страна
Решење: др Наташа Теофиловић

Издавач
Филолошки факултет Универзитета у Београду
Студентски трг 3
+381 11 2638622 лок. 115
knjizenstvo@fil.bg.ac.rs
knjizenstvo@gmail.com
www.knjizenstvo.rs


Часопис Књиженство се налази и у бази EBSCO

На почетак странице