Navigation

Nina Sirković
Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Construction,
University of Split, Croatia

UDC: 82.0-31

Original scientific article

Women's Voices in the Novel: Development of Heroine in Bildungsroman

The purpose of this paper is to establish the differences between the male and female variants of Bildungsroman, as well as to follow the development of the female ones, from its beginning to the 20th century. As a result of great historical, social and cultural changes in society, as well as of the modernist movement, this kind of novel experienced significant changes. Women novelists became even more aware of their awakening to limitations, which are still determined by a patriarchal society.
Keywords:

female Bildungsroman, an awakening to limitations, modernism, oppression.

Nina Sirković
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Splitu

УДК: 82.0-31

Originalni naučni članak

Ženski glasovi u romanu: razvoj junakinje Bildungsromana

Cilj ovoga rada je na temelju općih teoretskih odrednica Bildungsromana utvrditi razlike između muške i ženske varijante ove vrste romana, kao i pratiti razvoj Bildungsromana koji pišu žene: od njegovih početaka, pa sve do dvadesetog stoljeća, kada ova vrsta uslijed snažnih povijesnih, društvenih i kulturoloških promjena i modernističkih strujanja doživljava velike izmjene, a spisateljice su, možda i više nego prije, svjesne razvoja ženske ličnosti do granica koje i dalje određuje patrijarhalno društvo.

Кључне речи:

ženski Bildungsroman, buđenje do granica, modernizam, potlačenost.

Back to the top of the page