Navigation

Nevena Varnica
Faculty of Philosophy
University of Novi Sad

Blind Women Singers of Folk Ballads

Без очију кано и с очима : народне песме слепих женa / Марија Клеут и др. –
Филозофски факултет – Академска књига, Нови Сад, 2014. – 291 стр. – ISBN 978-86-6065-267-8 


Željka Janković
Faculty of Philology
University of Belgrade

Women’s Movement in the Kingdom of Serbia

Ана Столић / Сестре Српкиње. Појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији – II допуњено издање. – Београд: Еволута, 2015 (Београд: 3д+). – 209 стр., 23 цм. – ISBN 978-86-85957-69-7


Svetlana Stefanović
Independent scholar

Life and Memories of Delfa Ivanić

Делфа Иванић: заборављене успомене / Јасмина В. Милановић. – Београд: Еволута, 2015. – 350 стр. : илустр. ; 23 цм. – (Библиотека Полихистор ; књ. 13) – ISBN 978-86-85957-73-4


Dunja Dušanić
Faculty of Philology
University of Belgrade

Memoirs of Jelena Skerlić Ćorović

Живот међу људима. Мемоарски записи / Јелена Скерлић Ћоровић [приредила Зорица Хаџић]. – 1. изд. – Нови Сад: Академска књига, 2014. – 275 стр. – ISBN 978-86-6263-046-9


Ana Kolarić
Faculty of Philology
University of Belgrade

Serbian Women’s Journals

Часописи по мери достојанственог женскиња / Слободанка Пековић. – Нови Сад и Београд: Матица српска, Институт за књижевност и уметност, 2015. – 378. стр. – ISBN 978-86-7946-154-4


Žarka Svirčev
Independent scholar

Portraits of Important Women as Genre in Serbian Periodicals 1920-1941

Феминистичка контрајавност: жанр женског портрета у српској периодици 1920-1941. / Станислава Бараћ. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015 (Београд: Службени гласник). – 434 стр. – ISBN 978-86-7095-224-9


Marija Babović
Faculty of Philology
University of Belgrade

Social History of Women in Yugoslavia after 1950s

Sutra je bilo juče: prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji / Marina Blagojević Hjuson. – Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova, 2015. – 250 str. – ISBN 978-86-86259-20-2


Dušanka Đurković
Faculty of Philology
University of Belgrade

A Ballad on Whispering Girls

Balada o devojačkom odelu / Zorica Jevremović. – Beograd: Dosije, 2006. – 157 str. ; 20 cm. – ISBN 86-909635-0-2 (Z. J.) ISBN 978-86-909635-0-8