Navigation

Nevena Varnica
Faculty of Philosophy
University of Novi Sad

Blind Women Singers of Folk Ballads

Без очију кано и с очима : народне песме слепих женa / Марија Клеут и др. –
Филозофски факултет – Академска књига, Нови Сад, 2014. – 291 стр. – ISBN 978-86-6065-267-8 

Full text in Serbian only

Невена Варница
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

Песме уместо вида

Без очију кано и с очима : народне песме слепих женa / Марија Клеут и др. –
Филозофски факултет – Академска књига, Нови Сад, 2014. – 291 стр. – ISBN 978-86-6065-267-8 

Back to the top of the page