Navigation

Svetlana Stefanović
Independent scholar

Life and Memories of Delfa Ivanić

Делфа Иванић: заборављене успомене / Јасмина В. Милановић. – Београд: Еволута, 2015. – 350 стр. : илустр. ; 23 цм. – (Библиотека Полихистор ; књ. 13) – ISBN 978-86-85957-73-4

Full text in Serbian only

Светлана Стефановић
Независна истраживачица

Живот и сећања Делфе Иванић

Делфа Иванић: заборављене успомене / Јасмина В. Милановић. – Београд: Еволута, 2015. – 350 стр. : илустр. ; 23 цм. – (Библиотека Полихистор ; књ. 13) – ISBN 978-86-85957-73-4

Back to the top of the page