Navigation

Željka Janković
Faculty of Philology
University of Belgrade

Women’s Movement in the Kingdom of Serbia

Ана Столић / Сестре Српкиње. Појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији – II допуњено издање. – Београд: Еволута, 2015 (Београд: 3д+). – 209 стр., 23 цм. – ISBN 978-86-85957-69-7

Full text in Serbian only

Жељка Јанковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Српкиње у борби за равноправност и место у историји1

Ана Столић / Сестре Српкиње. Појава покрета за еманципацију жена и феминизма у Краљевини Србији – II допуњено издање. – Београд: Еволута, 2015 (Београд: 3д+). – 209 стр., 23 цм. – ISBN 978-86-85957-69-7

Back to the top of the page