Navigation

Petra Bjelica
Faculty of Philology
University of Belgrade

The Place of Love Encounter with Sappho’s Poetry

Locus amoris: дијалошко читање Сапфине поезије / Јелена Пилиповић. – Београд: Научна КМД, 2014 (Београд: Научна КМД). – 260 стр.; 21 цм. – ISBN 978-86-6021-081-6

Full text in Serbian only

Петра Бјелица
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Место љубавног сусрета са Сапфином поезијом

Locus amoris: дијалошко читање Сапфине поезије / Јелена Пилиповић. – Београд: Научна КМД, 2014 (Београд: Научна КМД). – 260 стр.; 21 цм. – ISBN 978-86-6021-081-6

Back to the top of the page