Navigation

Conferences Within COST Action IS0901 in 2012

Full text in Serbian only

Рамона Михаила
Сенем Тимуроглу
Магдалена Кох

Сусрети у оквиру COST пројекта IS 0901 у 2012. години

Радионица Женска књижевност и везе Истока и Запада у Европи: Визуализација повезаности одржана је од 25. до 28. априла 2012. у Букурешту на Универзитету Спиру Харет. Радионица је имала 66 учесника из 19 европских земаља, а покренула је питања о факторима укљученим у процес женског писања, издавања књига и успостављања контаката са читаоцима.

Back to the top of the page