Navigation

Sofija Nemet
Faculty of Philology
University of Belgrade

Isidora Sekulić – The Serbian Woman of a Cosmopolitan Spirit

Исидорини ослонци / Слободанка Пековић. – Нови Сад: Академска књига, 2009 (Нови Сад: Будућност). – 196 стр. ; 23 цм. – ISBN 978-86-86611-27-7


Ljubica Šljukić Tucakov
Faculty of Organizational Science
University of Belgrade

Toward the Develpoment of Our Own Feminist Criticism

Жене: род, идентитет, књижевност / др Драган Бошковић, ур. – Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, књига 2 – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011 (Крагујевац: ГЦ Интерагент). – 683 стр. ; 24 цм. ISBN 978-86-85991-36-3


Nađa Bobičić
Faculty of Philology
University of Belgrade

Science is of Female Gender

Жене у науци : од Архимеда до Ајнштајна : Освајање освојеног / Драгана Поповић. – Београд: Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). – 178 стр. : илустр. ; 23 цм. – (Библиотека Друштво и наука. Посебна издања) ISBN 978-86-519-1234-7