Navigation

Žarka Svirčev
Faculty of Philology,
University of Belgrade

Ка историји српске женске књижевности

Жена у српској књижевности / Славица Гароња Радованац. – Нови Сад : Дневник, 2010 (Нови Сад : Дневник). – 404 стр. ; 21 цм. – (Едиција Легат ; књ. 7) ISBN 978-86-7966-032-9

Full text in Serbian only

Жарка Свирчев
Филолошки Факултет
Универзитет у Београду

Ка историји српске женске књижевности

Жена у српској књижевности / Славица Гароња Радованац. – Нови Сад : Дневник, 2010 (Нови Сад : Дневник). – 404 стр. ; 21 цм. – (Едиција Легат ; књ. 7) ISBN 978-86-7966-032-9
Back to the top of the page