Navigation

Ivana Dejanović
idejanovic201730027@student.fil.bg.ac.rs
University of Belgrade
Faculty of Philology

On Knowledge, Feminism and Activism – Marina Blagojević Hughson

Full text in Serbian only

Ивана Дејановић
idejanovic201730027@student.fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

О знању, феминизму и активизму – Марина Благојевић Хјусон[1]

Феминизам, активизам, политике: Производња знања на полупериферији: зборник радова у част Марине Благојевић Хјусон / ур. Сања Ћопић, Зорана Антонијевић. – Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2021. – 620 стр. – ISBN 978-86-80756-42-4

Back to the top of the page