Navigation

Zorana Đukić
zdjukic201730006@student.fil.bg.ac.rs
University of Belgrade
Faculty of Philology

Everything That Is Great Is Always for the Benefit of Others

Full text in Serbian only

Зорана Ђукић
zdjukic201730006@student.fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

Све што је велико, увек је на корист других[1]

Све што је велико увек је на корист других, Кратак преглед изумитељки у Србији XX века / Александар Петровић, Андријана Васиљевић. – Београд: Завод за интелектуалну својину Републике Србије, 2020, 99 стр, ISBN-978-86-7811-054-2.

Back to the top of the page