Navigation

Stanislava Barać
Institute for Literature and Arts
Belgrade
PDF

Feminism without Borders

Станислава Бараћ
Институт за књижевност и уметност
Београд
PDF

Феминизам без граница

Feministička teorija je za sve, urednice Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka, 2018, str. 513, 25 cm, ISBN 978-86-6425-051-1

Back to the top of the page