Navigation

Marija Bulatović
Faculty of Philology
University of Belgrade

CORPUS MOBILE

Марија Булатовић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

CORPUS MOBILE[1]

Кореодрама у Србији у 20. и 21. веку: родна перспектива / Вера Обрадовић Љубинковић. – Нови Сад: Покрајински завод за равноправност полова, 2016 (Нови Сад: Сајнос доо). – 201 стр. : илустр. ; 23 cm. – (Едиција Савремено стваралаштво жена). – ISBN 978-86-86259-26-4

Back to the top of the page