Navigation

Željka Janković
Faculty of Philology
University of Belgrade

City of Kragujevac From Women's Perspective

Full text in Serbian only

Жељка Јанковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

Брисање историографске прашине: живот Крагујевца из женске перспективе[1]

Женско лице историје Крагујевца / Лела Вујошевић. – 1. изд. – Крагујевац : Клуб „Видосав“, 2016 (Крагујевац : Сквер). – 216 стр. – ISBN 978­86­914625­1­2

Back to the top of the page