Navigation

Adisa BAŠIĆ
Faculty of Philosophy 
University of Sarajevo

10.18485/KNJIZ.2015.1.13
UDC: 821.163.4(497.6).09-1 Аликадић Б.
821.163.41.09-1 Лазић Р.

Original scientific article

Merging Eros and Humour in Love Poetry of Bisera Alikadić and Radmila Lazić

Bisera Alikadić is one of the key figures both in reconstructing women’s literary history in Bosnian literature as well as in speaking about contemporary literary producion. She cannot be subsumed under ethnonational categories (a Bosnian woman who writes erotic poetry and deals with topics nowhere suitable for the active process of building the nation). Her humour is subversive, emancipative, rebellious, and her position in the literary canon is permanently marginal. Poetically, her counterpart and colloqutor could be the Serbian female poet Radmila Lazić, and it is interesting to compare the poetics of these two autors who write in the same but differently named language – Serbian and Bosnian. Their lyrics demonstrate how humour works in love poetry, and what kind of love their poetry exhibits and affirms.

Keywords:

poetry, love, humor, marriage

Full text in Serbian only

Adisa Bašić
Filozofski fakultet
Univerzitet u Sarajevu

10.18485/KNJIZ.2015.1.13
UDK: 821.163.4(497.6).09-1 Аликадић Б.
821.163.41.09-1 Лазић Р.

Оригинални научни чланак

Spoj erosa i humora u ljubavnoj poeziji Bisere Alikadić i Radmile Lazić: pjesme o braku, brakolomstvu i nekonvencionalnoj ljubavi

Bisera Alikadić je jedna od temeljnih figura za rekonstruisanje ženske književne historije u Bosni i Hercegovini, kao i za progovaranje o savremenoj bosanskoj književnoj produkciji. Nesvodiva je na etnonacionalne aršine (Bošnjakinja koja piše erotsku poeziju i ne bavi se temama pogodnim za aktuelni proces izgradnje nacije). Njena poezija je emancipatorska i prevratnička, a njena pozicija u književnom kanonu trajno marginalna. Partnerica i sagovornica u pjesničkom smislu joj može biti srpska pjesnikinja Radmila Lazić i zanimljivo je uporediti poetike ove dvije autorice koje pišu na istom, različito imenovanom jeziku, srpskom i bosanskom. Na njihovim tekstovima se može posmatrati kako humor postaje poetska strategija za depatetiziranje ljubavne poezije, i njeno prilagođavanje modernom senzibilitetu u kojem je sentiment postao nepristojan onako kako je nekad bila seksualnost. Humor je u poeziji ove dvije pjesnikinje u isto vrijeme i subverzivni čin koji podriva svetinje patrijarhata kao što su brak, porodica i majčinstvo.

Keywords:

poezija, ljubav, humor, brak

Back to the top of the page