Navigation

Slavica Garonja Radovanac
Faculty of Philology and Arts
University of Kragujevac

Memoirs of Delfa Ivanić

Делфа Иванић / Успомене; Јaсмина Милановић, прир. / Београд: Институт за савремену историју, 2012 (Трстеник: М-граф). - 350 стр.: 24 cm. – (Библиотека Посебна издања). ISBN 978-86-7403-172-8

Full text in Serbian only

Славица Гароња Радованац
Филолошко-уметнички факултет
Универзитет у Крагујевцу

Жена која је обележила једну епоху 

Делфа Иванић / Успомене; Јaсмина Милановић, прир. / Београд: Институт за савремену историју, 2012 (Трстеник: М-граф). - 350 стр.: 24 cm. – (Библиотека Посебна издања). ISBN 978-86-7403-172-8

Back to the top of the page